Mannerheimin Lastensuojeluliitto

På morsdagen belönas mammor med medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros' orden

Dela
Under den riksomfattande morsdagsfesten den 14 maj 2023 belönas 39 mammor för förtjänstfullt fostringsarbete med medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros' orden. President Sauli Niinistö överlåter utmärkelsetecknen till mammorna på morsdagen. Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) ordnar morsdagsfesten tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet i Vita salen. Presidenten har belönat finska mammor ända sedan 1946.

Viktigt fostringsarbete och stort ansvar

Mammorna som belönas på morsdagen har gjort ett viktigt fostringsarbete, och en del av dem verkar också aktivt utanför den egna kärnfamiljen, särskilt i bygemenskaper.

”Att belöna mammorna är en värdefull tradition som synliggör det omsorgsarbete som ofta förblir undangömt i samhället och som särskilt mammor utför. Det är också viktigt att vi stöder och synliggör familjernas mångfald. Syftet med MLL:s arbete är att stöda familjer i alla livssituationer så att föräldrarna mår bra och barnens utveckling tryggas”, konstaterar Mannerheims Barnskyddsförbunds generalsekreterare Milla Kalliomaa.

När mammorna belönas beaktas det finska folkets mångfald och minoritetsgrupper. Bland mammorna som belönas finns bland annat en samisk trebarnsmor och två svenskspråkiga mödrar, av vilka den ena kommer från Åland. Den äldsta som belönas är en 98 år gammal fembarnsmor och den yngsta är 40 år.

Vem kan tilldelas medaljen?

Medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros' orden kan belönas mammor i olika åldrar, som har verkat och som verkar i olika livsmiljöer och uppgifter. De som belönas har utmärkt sig som föredömliga fostrare av barn och unga, de har burit gemensamt ansvar och stött familjelivet och föräldraskapet.

Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar samt egna barn kan föreslå mammor som borde belönas till regionförvaltningsverken. Utifrån regionförvaltningsverkens förslag föreslår social- och hälsovårdsministeriet årligen mottagare av utmärkelsetecknet till ordnarna.

Den riksomfattande morsdagsfesten äger rum 14.5.2023 kl. 12.00–14.00 i Vita salen,
Alexandersgatan 16, 00170 Helsingfors.

President Sauli Niinistö hedrar morsdagsfesten med sin närvaro. Statsmaktens hälsning vid festen framförs av social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen. Festtalet hålls av ordförande för Mannerheims Barnskyddsförbund Mirjam Kalland.

Listan på de mammor som belönas samt tilläggsinformation hittas här:https://www.mll.fi/sv/pa-morsdagen-belonas-mammor-med-medalj-av-i-klass-med-guldkors-av-finlands-vita-ros-orden/

Kontaktuppgifter

Man kan höra sig för om de belönade mammornas kontaktuppgifter av kommunikationsexpert Kirsi Pukari från 28.4, per e-post kirsi.pukari(at)mll.fi och per telefon 075 3245 379.

Fotografier från den riksomfattande morsdagsfesten kan laddas ner för medias användning på nedanstående adress söndag 14.5 från kl. 15.00. Lösenordet till bildbanken kan begäras av Kirsi Pukari. https://samulimiettinen.kuvat.fi/kuvat/aitienpaiva2023/

I övriga frågor om morsdagen bistår projektkoordinator Emi Maeda, per e-post på adressen emi.maeda(at)mll.fi och per telefon på numret 075 3245 636.

Länkar

Om

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Toinen linja 17
00530 Helsinki

075 32451http://www.mll.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi. MLL tarjoaa eri elämäntilanteissa vertaistukea, monipuolista toimintaa sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Suomen suurimpaan lastensuojelujärjestöön kuuluu 73 000 jäsentä, 536 paikallisyhdistystä, 10 piirijärjestöä ja keskusjärjestö. www.mll.fi    

Följ Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mannerheimin Lastensuojeluliitto

MLL nostaa kiusaamisen vastaisen työn yhdeksi kärkiteemoistaan22.9.2023 13:46:24 EEST | Tiedote

Tällä hetkellä käydään vilkasta yhteiskunnallista keskustelua lasten ja nuorten välisestä kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Sama aihe on noussut esille myös vuoden 2023 kouluterveyskyselyn tuloksissa, jossa ilmeni, että vähintään viikoittain tapahtuvaa kiusaamista oli kokenut viime vuosia suurempi osuus kaikilla kouluasteilla. MLL:ssä tehdään laajaa kiusaamista ehkäisevää ja sen vastaista työtä. Nyt toimintaa on päätetty vahvistaa entisestään.

Lasten ja nuorten hätään täytyy vastata välittömästi - Uusi Nuorten tukilinja tarjoaa kriisiapua4.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Omaan mielenterveyteen liittyvät huolet ovat olleet viime vuosien yleisimpiä puheenaiheita MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa. Viime vuonna myös väkivallasta puhuttiin palvelun eri kanavissa edellistä vuotta useammin. Vastatakseen lasten ja nuorten hätään, MLL avasi uuden lasten ja nuorten kriisikanavan, Nuorten tukilinjan, joka päivystää joka arki-ilta klo 20-24 Lasten ja nuorten puhelimen numerossa 116 111.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum