SDP

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin vappupuhe

Jaa
Sanna Marin piti vappupuheen Helsingissä.
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

Hyvät kuulijat, hyvät ystävät,

Vappu on kevään, ilon, työväen ja opiskelijoiden päivä. Tänä vappuna on kuitenkin vaikeaa keskittyä vain näihin aiheisiin, sillä vietämme nyt jo toista kevättä itäisen naapurimaamme aggression varjossa.

Tänään on kulunut hieman yli 14 kuukautta siitä, kun Venäjä rikkoi ja hylkäsi eurooppalaisen turvallisuuden periaatteet oikeudettomalla ja verisellä hyökkäyksellään Ukrainaan.

Sota on nyt vaatinut lukemattomien ihmisten hengen. Loukkaantuneita on tähän nähden moninkertainen määrä. Yhtä lailla Ukraina on menettänyt merkittävän osan taloudellisesta toimintakyvystään, teollisuudestaan ja infrastruktuuristaan. Sota on aiheuttanut valtavia inhimillisiä kärsimyksiä, kun miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa ja etsimään turvaa muualta. Lukuisat ihmiset ovat vailla perustarpeita kuten ruokaa, vettä ja lääkkeitä.
On sanomattakin selvää, että tuen Ukrainalle on jatkuttava niin poliittisella, taloudellisella kuin materiaalisella tavalla. Tämä ei koske vain Suomea tai Eurooppaa, vaan kaikkia niitä valtioita ja voimia jotka puolustavat sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa kaikilla valtioilla on vapaus valita oma kohtalonsa ilman suuremman uhkaa.

Ukrainan on voitettava ja päästävä kestävään, oikeudenmukaiseen rauhaan joka toteutuu sen omilla ehdoilla. Senkin jälkeen meidän on varmistettava, että jälleenrakennus ja vakaus alueella turvataan. Ukrainan on myös voitava nopeasti edetä polulla kohti Euroopan unionin ja puolustusliitto Naton jäsenyyksiä.

Hyvät kuulijat,

Venäjän hyökkäys päätti äkillisellä tavalla tietyn ajanjakson koko maanosamme historiassa. Rauhanomaisen keskinäisriippuvuuksien syventämisen ja siihen kytkeytyvän kyseenalaistamattoman markkinauskon vuodet ovat jääneet taakse.

Uusi aika pakottaa meidät arvioimaan uudelleen kaikkein perimmäisiä politiikan kysymyksiä kuten niitä arvoja, joiden pohjalta yhteiskunnalliset tavoitteet asetetaan. Meidän tulee kirkastaa ajatuksemme kansainvälisen yhteistyön ja demokratian tärkeydestä, jotta voimme ratkaista ilmastonmuutoksen sekä teknologisen murroksen kaltaiset aikamme suurimmat kysymykset.

Hyvät kuulijat,

Arvoissa on kysymys siitä, mitä pidämme tavoiteltavana tai itsessään tärkeänä.
Sosialidemokratian perusarvoja ovat jokaisen ihmisen vapaus, tasa-arvo, demokratia ja solidaarisuus.

Vapaus sosialidemokraattisesta näkökulmasta tarkoittaa yksilön oikeutta toteuttaa itseään perhetaustasta tai tulotasosta riippumatta. Vapaa yhteiskunta turvaa tätä perusoikeutta luomalla aitoja mahdollisuuksia jokaiselle.

Yhtä lailla tasa-arvo tarkoittaa mahdollisuuksia kaikille riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, etnisyydestä, uskonnosta tai varallisuudesta. Se merkitsee kaikkien ihmisten tasavertaista kohtelua ja mahdollisuuksia, mikä edellyttää yhteiskunnan rakenteiden ja käytäntöjen tarkastelua ja tarvittaessa korjaamista.

Demokratia on aitoa kansanvaltaa, jossa jokaisella on oikeus osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen ääni voi olla yhtä painava niin keskustelussa kuin ääniuurnassa.

Solidaarisuus tarkoittaa vastuun jakamista ja yhteisvastuuta kaikkien hyvinvoinnista, sillä jokainen meistä on joskus heikko.

Usein itseisarvoina pidetyt asiat kuten talous tai markkinaehtoisuus ovat osaltaan vain välineitä näiden arvopohjaisten tavoitteiden toteutumiseen. Siksi myös ihmisten perusoikeuksien heikennykset kuten tarpeettomat toimeentuloleikkaukset ovat lopulta aina arvovalintoja.

Hyvät ystävät,

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on äärimmäisimpiä ilmentymiä siitä, millainen huolestuttava voimapolitiikan ja etupiirien kehitys on jo pidempään ollut käynnissä.

Tämä maailmanpoliittinen muutos herättää meidät pohtimaan sitä, miten turvaamme arvomme ja mahdollistamme maailman jossa saamme poliittisin valinnoin niitä edistää.
Olemme vihdoin ottaneet vakavasti riippuvuudet, joita meillä on autoritäärisistä maista ja niiden kyvystä hallita esimerkiksi tietoverkkoja, lääkinnällisiä tarvikkeita ja teknologioiden saatavuutta - kysymyksiä, jotka ovat elintärkeitä elinkeinoille, terveydelle, turvallisuudelle ja ihmisten perusoikeuksille.

Seuraava haasteemme on edistää ja rakentaa niin toimitusketjuja, kansainvälisiä suhteita kuin teknologisia kyvykkyyksiä, jotka turvaavat valinnanvapautemme ja hyvinvointimme myös tulevaisuudessa.

Tehokkaalle monenväliselle järjestelmälle ja YK:lle sen keskiössä on suurempi tilaus kuin ehkä koskaan aiemmin. Euroopan unionin merkitys turvallisuusyhteisönä ja maamme tärkeimpänä viitekehyksenä korostuu myös Nato-jäsenyyden myötä.

Meidän tuleekin oppia menneestä ja vahvistaa kansainvälisen yhteisön kykyjä puolustaa demokratiaa. Samalla meidän on rakennettava sellaista monenvälistä järjestelmää, jossa kaikki löytävät paikkansa pöydän ääreltä.

Hyvät kuulijat,

demokratiaa, arvoja ja niiden roolia tukevaa monenvälistä kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää tarvitaan aikamme suurimpien haasteiden ratkaisuun. Ilmastonmuutos, luontokato sekä digitalisaatio ja uusien teknologioiden käyttöönotto haastavat sekä muuttavat kaikkien meidän tulevaisuuttamme.

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta eivät voi jäädä odottamaan vakaampia aikoja. Lämpenemisen aiheuttamat ongelmat kuten äärimmäiset sääolosuhteet, merenpinnan nousu, ruokapulan uhka ja ekosysteemien häviäminen vaikuttavat kaikkiin elämänalueisiimme ja uhkaavat aidosti tulevien sukupolvien hyvinvointia. Yhtä lailla luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen voi johtaa ekosysteemien epätasapainoon, mikä voi puolestaan ​​johtaa ilmastonmuutoksen kiihtymiseen sekä muihin ympäristökatastrofeihin.

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttäminen ovatkin välttämättömyyksiä ympäristön, talouden ja ihmisten terveyden kannalta. On selvää, että ilmastonmuutoksen torjunta vaatii myös kansainvälistä yhteistyötä ja vastuun jakamista kaikkien valtioiden kesken oikeudenmukaisella tavalla.

Osaamisemme ja tulevaisuuden kasvumme rakentaminen voi olla osa ratkaisua. Suomen onkin nyt rakennettava kansainvälinen asemansa vihreiden teknologioiden ja digitalisaation edelläkävijyydelle. Tämä luo meille paitsi kestävää kasvua, myös mahdollisuuksia syventää suhteitamme demokraattisten, arvomme jakavien valtioiden kanssa.

Yhteistyö arvomme jakavien maiden kanssa on myös tulevaisuuden turvallisuuskysymys. Uudet teknologiat tulevat määrittämään yhteiskuntiemme perusratkaisuja. Kamppailu kvanttilaskentaa, tekoälyä ja 6G-verkkoja koskevista valinnoista, standardeista ja näiden taustalla olevista arvoista kuten yksilönvapauden ja tietoturvan kysymyksistä on jo nyt käynnissä.

Digitalisaatio ja tekoäly ovat mullistaneet ihmisten elämää monin tavoin, mutta niiden tuoma kehitys tuo mukanaan myös uusia haasteita esimerkiksi ihmisoikeuksien ja yksityisyyden suojan kannalta. Tekoälypohjaiset järjestelmät ovat esimerkiksi usein riippuvaisia suuresta määrästä henkilötietoja. Samalla ne saattavat toistaa yhteiskunnassa muualla ilmeneviä syrjiviä rakenteita tai niitä voidaan käyttää väärin muun muassa valvonnallisiin tarkoituksiin.

Uusiin teknologioihin liittyvät eettiset kysymykset tulee nostaa esiin samalla, kun edistämme voimakkaasti muutosta kohti digitaalisempaa, vihreämpää ja kestävämpää yhteiskuntaa.

Hyvät kuulijat,

Näitä meitä suurempia kysymyksiä on myös tänä keväänä muodostettavalla hallituksella velvollisuus ratkaista.

Suomen ja muiden maiden ongelmat tai haasteet eivät ratkea palaamalla moneen kertaan testatulle leikkausten ja kituutuksen polulle, käpertymällä sisäänpäin maahanmuuttopolitiikassa tai keskittymällä EU-kysymyksissä eristäytymiseen ja yhteistyön arvostelemiseen.

Me emme myöskään hyödy tai kasva ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon nakertamisesta, työntekijöiden oikeuksien polkemisesta tai eriarvoisuuden lisäämisestä poliittisilla päätöksillä.

Sen sijaan meillä on mahdollisuus katsoa tulevaisuuteen ratkaisuhakuisesti ja arvoihimme, pohjoismaiseen malliimme sekä jokaisen yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin uskoen. Meillä on mahdollisuus valita tulevaisuuteen uskova sopimisen tie.


Hyvät ystävät,

Kaikkien haasteiden keskellä meidän täytyy kuitenkin myös nauttia keväästä ja läheistemme seurasta. Vain sen voimin voimme jatkossakin taistella niin suurten kuin pienten muutosten puolesta.

Haluan toivottaa teille jokaiselle omasta ja sosialidemokraattisen puolueen puolesta hauskaa vappua!

Yhteyshenkilöt

Sanna MarinSDP:n puheenjohtaja, pääministeri

Yhteydenotot:
erityisavustaja Iida Vallin, p. 0295 160 947

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa

Tietoja julkaisijasta

SDP
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI

09 478 988 (vaihde)http://www.sdp.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP

SDP:n puoluejohdon erityisavustajaksi Mikko Valtonen29.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

SDP:n puoluejohdon erityisavustajaksi on valittu Mikko Valtonen. Valtonen siirtyy tehtävään Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan tehtävästä, jossa hänen vastuullaan ovat olleet erityisesti osaamiseen, työelämään ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Ennen Keskuskauppakamaria hän on työskennellyt muun muassa Insinööriliitossa ja Jytyssä. Valtosella on pitkä kokemus sosialidemokraattisen liikkeen parissa. Aiemmin hän on toiminut muun muassa SDP:n puoluehallituksen jäsenenä sekä Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Valtonen on myös aktiivisesti mukana Porvoon kuntapolitiikassa. - Olen innoissani, kun pääsen työskentelemään Suomen johtavaan tulevaisuuspuolueeseen. Haluan omalla panoksellani auttaa puoluejohtoa menestymään ja viedä puoluetta kohti vaalivoittoa tulevissa vaaleissa, sanoo Valtonen. Valtonen aloittaa tehtävässä lokakuun alkupuolella.

SDP:n verkkoviestinnän asiantuntijaksi Joanna Ahola28.9.2023 18:00:00 EEST | Tiedote

SDP:n verkkoviestinnän asiantuntijana aiemmin syyskuussa on aloittanut Joanna Ahola. Tehtävä on vanhempainvapaan sijaisuus ja tähän saakka tehtävää hoitanut Mona Roininen palaa SDP:n viestintään kesäkuussa 2024. Ahola siirtyy SDP:n puoluetoimistolle sosialidemokraattisesta eduskuntaryhmästä, jossa hän on työskennellyt poliittisena avustajana. Aiemmin Ahola on toiminut myös muun muassa Demarinuorten viestintäsuunnittelijana. – On hienoa päästä työskentelemään sosialidemokraattiselle liikkeelle uudessa roolissa. Nykyinen oppositioasetelma sekä uusi puoluejohto vaatii uutta otetta moneen ja olen innoissani tulevasta, työntäyteisestä vuodesta. On myös kiinnostavaa päästä heti mukaan SDP:n niin presidentin- kuin eurovaalikampanjan suunnitteluun, Ahola kertoo. – On hienoa saada Joanna Ahola mukaan SDP:n puoluetoimiston viestintään. Joannalla on monipuolinen kokemus poliittisesta viestinnästä erilaisissa tehtävissä puolueen parissa, SDP:n viestintäpäällikkö Miia Järvi kommentoi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme