Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

För att få kunnig arbetskraft aktiverar NTM-centralområdena i Södra Österbotten och Österbotten sitt samarbete genom att utarbeta en gemensam regional riktlinje för arbetstillstånd (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten)

Dela
NTM-centralen i Södra Österbotten och NTM-centralen i Österbotten har bestämt sig för att i fortsättningen utarbeta en gemensam regional riktlinje för arbetstillstånd. Det är frågan om en naturlig pendlingsregion och den gemensamma riktlinjen gällande arbetstillstånd aktiverar samarbetet mellan områdena allt mera för att främja tillgången på kunnig arbetskraft. I riktlinjen för arbetstillståndet ingår nästan 50 yrkesbenämningar och den är i kraft under tiden 8.5-7.11.2023.

De regionala linjedragningarna har att göra med beviljandet av arbetstagarens uppehållstillstånd och prövningen av tillgången på arbetskraft och i dem definieras inom vilka yrkesbranscher på yrkesklassnivå tillgången på arbetskraft har blivit svårare. Arbetstillståndstjänsterna vid arbets- och näringsbyråerna som centralt behandlar ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare behöver som stöd för att bedöma tillgången på arbetskraft, aktuella regionala linjedragningar för de områden där arbetet utförs.

Enligt det material som arbets- och näringsministeriets Färdplaner för tillgång på arbetskraft producerat år 2022 har efterfrågan ökat mest inom trafiken och logistiken i Österbotten. Inom området håller man på med många projekt gällande batteriindustri, väteekonomi och vindkraft. I Mellersta Österbotten har det varit ökad efterfrågan speciellt inom social- och hälsovårdsbranschen, inom turism, restaurang och inkvarteringsbranschen samt inom teknologiindustrin och -tjänster. Det förväntas tillväxt inom industrin gällande den gröna omställningen och den cirkulära ekonomin. I Södra Österbotten har efterfrågan ökat mycket starkt speciellt inom turism, restaurang- och inkvarteringsbranschen. Inom teknologiindustrin finns det investeringsplaner och dessutom finns det god efterfrågan inom träprodukt- och sågindustrin och stora investeringar har ökat produktionskapaciteten.

Samarbetet mellan områdena blev tätare i och med försöket med tillgångsprövningen för arbetskraft

Statsminister Sanna Marins regering bestämde vid halvtidsöversynen 29.4.2021 att i juni 2021 ska ministergruppen för främjande av sysselsättningen dra upp riktlinjer för genomförande, mål och inriktning av ett regionalt försök i syfte att lätta upp prövningen av tillgång på utländsk arbetskraft. Försöket med att göra tillgångsprövningen för arbetskraft smidigare riktades till NTM-centralområdena i Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten och i Kajanaland, och försöket genomfördes från hösten 2021 till februari 2023. Målet var att öka arbetskraftens regionala rörlighet och underlätta tillståndsprocesserna i samband med invandring av utländsk arbetskraft genom gemensamma riktlinjer för arbetstillstånd. Försöket medförde inga stora förändringar i arbetskraftsinvandringen, men samarbetet mellan regionerna utvecklades. Efter att försöket avslutades bestämde NTM-centralerna i Österbotten och i Södra Österbotten att utarbeta en gemensam riktlinje för arbetstillstånd.

Nyckelord

Kontakter

Mauno Salmela (Södra Österbotten)
NTM-centralen i Södra Österbotten
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi


Ari Pitkänen (Österbotten, Mellersta Österbotten)
NTM-centralen i Österbotten
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för augusti månad: Jämfört med året innan fortsätter arbetslösheten att öka och antalet lediga arbetsplatser att minska (Österbotten, Mellersta Österbotten)26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av augusti sammanlagt 6 872 arbetslösa arbetssökande. Det är 509 (+ 8,0 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti dock 1 773 färre än i juli. I hela landet var antalet arbetslösa i genomsnitt 4,3 % mer än för ett år sedan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten var den näst lägsta i Fastlandsfinland, 6,1 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,4 %. Antalet heltidspermitterade var i augusti 467 dvs. 141 fler (43,3 %) är ett år tidigare. Antalet nya lediga arbetsplatser var i augusti 898 (- 30,8 %) färre än för ett år sedan. Under augusti månad fanns det sammanlagt 3 670 arbetsplatser, vilket var 3 691 (- 50,1 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus elokuu: Vuoden takaiseen verrattuna työttömyys jatkaa kasvuaan ja avointen työpaikkojen määrä laskuaan (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli elokuun lopussa yhteensä 6 872 työtöntä työnhakijaa. Se on 509 (+ 8,0 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli kuitenkin elokuussa 1 773 vähemmän kuin heinäkuussa. Koko maassa työttömiä oli keskimäärin 4,3 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin, 6,1 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,4 %. Kokoaikaisesti lomautettuja oli elokuussa 467 eli 141 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 43,3 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena elokuussa 898 (- 30,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuun aikana avoinna oli yhteensä 3 670 työpaikkaa, mikä oli 3 691 (- 50,1 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Konjunkturutsikterna för små och medelstora företag har blivit ljusare i Österbotten och i Mellersta Österbotten jämfört med förra våren14.9.2023 09:10:00 EEST | Tiedote

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. Hösten 2023 bedömde de företag som på Österbottens NTM-centrals område besvarade barometern att konjunkturutsikterna är ganska försiktiga (saldotal -3), även om vyerna har blivit klarare jämfört med utsikterna förra våren.

Pk-yritysten suhdannenäkymät Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kirkastuneet viime kevääseen nähden14.9.2023 09:10:00 EEST | Tiedote

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Syksyllä 2023 Pohjanmaan ELY-keskusalueella Pk-yritysbarometriin vastanneiden yritysten suhdannenäkymät ovat vaisuhkot (saldoluku -3), vaikka arviot ovatkin kirkastuneet viime kevään näkymiin verrattuna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum