Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

För att få kunnig arbetskraft aktiverar NTM-centralområdena i Södra Österbotten och Österbotten sitt samarbete genom att utarbeta en gemensam regional riktlinje för arbetstillstånd (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten)

Dela
NTM-centralen i Södra Österbotten och NTM-centralen i Österbotten har bestämt sig för att i fortsättningen utarbeta en gemensam regional riktlinje för arbetstillstånd. Det är frågan om en naturlig pendlingsregion och den gemensamma riktlinjen gällande arbetstillstånd aktiverar samarbetet mellan områdena allt mera för att främja tillgången på kunnig arbetskraft. I riktlinjen för arbetstillståndet ingår nästan 50 yrkesbenämningar och den är i kraft under tiden 8.5-7.11.2023.

De regionala linjedragningarna har att göra med beviljandet av arbetstagarens uppehållstillstånd och prövningen av tillgången på arbetskraft och i dem definieras inom vilka yrkesbranscher på yrkesklassnivå tillgången på arbetskraft har blivit svårare. Arbetstillståndstjänsterna vid arbets- och näringsbyråerna som centralt behandlar ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare behöver som stöd för att bedöma tillgången på arbetskraft, aktuella regionala linjedragningar för de områden där arbetet utförs.

Enligt det material som arbets- och näringsministeriets Färdplaner för tillgång på arbetskraft producerat år 2022 har efterfrågan ökat mest inom trafiken och logistiken i Österbotten. Inom området håller man på med många projekt gällande batteriindustri, väteekonomi och vindkraft. I Mellersta Österbotten har det varit ökad efterfrågan speciellt inom social- och hälsovårdsbranschen, inom turism, restaurang och inkvarteringsbranschen samt inom teknologiindustrin och -tjänster. Det förväntas tillväxt inom industrin gällande den gröna omställningen och den cirkulära ekonomin. I Södra Österbotten har efterfrågan ökat mycket starkt speciellt inom turism, restaurang- och inkvarteringsbranschen. Inom teknologiindustrin finns det investeringsplaner och dessutom finns det god efterfrågan inom träprodukt- och sågindustrin och stora investeringar har ökat produktionskapaciteten.

Samarbetet mellan områdena blev tätare i och med försöket med tillgångsprövningen för arbetskraft

Statsminister Sanna Marins regering bestämde vid halvtidsöversynen 29.4.2021 att i juni 2021 ska ministergruppen för främjande av sysselsättningen dra upp riktlinjer för genomförande, mål och inriktning av ett regionalt försök i syfte att lätta upp prövningen av tillgång på utländsk arbetskraft. Försöket med att göra tillgångsprövningen för arbetskraft smidigare riktades till NTM-centralområdena i Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten och i Kajanaland, och försöket genomfördes från hösten 2021 till februari 2023. Målet var att öka arbetskraftens regionala rörlighet och underlätta tillståndsprocesserna i samband med invandring av utländsk arbetskraft genom gemensamma riktlinjer för arbetstillstånd. Försöket medförde inga stora förändringar i arbetskraftsinvandringen, men samarbetet mellan regionerna utvecklades. Efter att försöket avslutades bestämde NTM-centralerna i Österbotten och i Södra Österbotten att utarbeta en gemensam riktlinje för arbetstillstånd.

Nyckelord

Kontakter

Mauno Salmela (Södra Österbotten)
NTM-centralen i Södra Österbotten
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi


Ari Pitkänen (Österbotten, Mellersta Österbotten)
NTM-centralen i Österbotten
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för april: Antalet arbetslösa arbetssökande ökar fortsättningsvis jämfört med året innan (Österbotten, Mellersta Österbotten22.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns i slutet av april sammanlagt 7 504 arbetslösa arbetssökande. Det är 721 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i april 351 färre än i mars. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är dock fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (6,6 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,3 %. Jämfört med mars månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,3 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,4 procentenheter. Under april månad fanns det totalt 5 490 lediga arbetsplatser, vilket är 3 139 arbetsplatser (- 36,4 %) färre än för ett år sedan. Antalet heltidspermitterade var 833 dvs. 140 fler (+ 20,2 %) än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen vuotta aiempaan verrattuna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 7 504 työtöntä työnhakijaa. Se on 721 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli huhtikuussa 351 vähemmän kuin maaliskuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on edelleen Manner-­Suomen alhaisin (6,6 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,3 %. Maaliskuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,3 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskusalueella ja koko maassa 0,4 prosenttiyksikköä. Huhtikuun aikana oli avoinna yhteensä 5 490 työpaikkaa, mikä on 3 139 työpaikkaa (- 36,4 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 833 eli 140 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 20,2 %). Tiedot ilmenevät työ-­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Regionala utvecklingsutsikter: småningom förväntas tillväxt inom näringslivet och arbetsmarknaden i Österbotten och Mellersta Österbotten2.5.2024 09:05:00 EEST | Tiedote

Arbets- och näringsministeriet har gett ut översikten Regionala utvecklingsutsikter som granskar nuläget inom näringslivet och sysselsättningen samt utsikterna för den närmaste framtiden i landskapen. Inom Österbottens NTM-centrals område dämpas stämningen inom näringslivet av det rådande ekonomiska läget, vilket också återspeglar sig i arbetsmarknaden. Situationen väntas ändå vända till det bättre inom ett år. I Österbotten och Mellersta Österbotten väntar man hoppfullt på att de massiva investeringarna i omställningen till ren energi ska förverkligas.

Alueelliset kehitysnäkymät: elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden odotetaan kääntyvän hiljalleen kasvuun Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla2.5.2024 09:05:00 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen, jossa tarkastellaan maakuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden nykytilaa ja lähitulevaisuuden näkymiä. Pohjanmaan ELY-keskusalueella elinkeinoelämän tunnelmia hillitsee vallitseva taloustilanne, mikä heijastuu myös työmarkkinoihin. Tilanteen odotetaan kuitenkin piristyvän vuoden kuluessa. Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle odotetaan toiveikkaina massiivisten puhtaan siirtymän investointien toteutumista.

Sysselsättningsöversikt för mars: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)24.4.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns i slutet av mars sammanlagt 7 855 arbetslösa arbetssökande. Det är 835 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i mars 179 färre än i februari. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är dock fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (6,9 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,7 %. Jämfört med februari månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,1 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet. Under mars månad fanns det totalt 7 879 lediga arbetsplatser, vilket är 3 869 arbetsplatser (- 32,9 %) färre än för ett år sedan. Antalet heltidspermitterade var 1 103 dvs. 251 fler (+ 29,5 %). än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye