Suomen Pankki

Ökat intresse för ränteinvesteringar

Dela

I och med att räntorna stigit har intresset för tidsbunden inlåning ökat bland hushållen i Finland. Under det första kvartalet 2023 ingick hushållen nya avtal om tidsbunden inlåning för nästan 3 miljarder euro, när vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan nya avtal ingicks för endast 165 miljoner euro.

I mars 2023 steg genomsnittsräntan på hushållens nya tidsbundna inlåning till 2,40 %, när den vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan var 0,41 %.

Hushållens tidsbundna inlåning (6 miljarder euro) har de senaste månaderna ökat snabbt. Under det första kvartalet 2023 ökade inlåningen med 2,4 miljarder euro. Vid utgången av mars 2023 utgjorde den tidsbundna inlåningen 5,5 % av hushållens totala inlåning (109,9 miljarder euro). I mars bestod merparten av hushållens tillgångar på inlåningskonton (90 %) av insättningar på transaktionskonton (inlåning över natten), vars genomsnittsränta var 0,39 %.

Intresset för korta räntefonder har ökat

Under det första kvartalet 2023 gjorde de finländska hushållen efter fondtyp mest (för 213 miljoner euro) nya nettoteckningar i räntefonder[1]. Av nettoteckningarna i räntefonder hänförde sig teckningar till ett värde av 211 miljoner euro till korta räntefonder[2] och teckningar till ett värde av 2 miljoner euro till långa räntefonder. Utöver de nya investeringarna ökade räntefondernas värde med 143 miljoner euro under det första kvartalet 2023. År 2022 översteg hushållens inlösen från räntefonder klart beloppet av nya teckningar i räntefonder. Också räntefondernas värde sjönk 2022.

Räntefonder är efter aktiefonder den näst populäraste fondtypen av hushållens fondinvesteringar. Vid utgången av mars 2023 utgjorde hushållens investeringar i finländska räntefonder 8,2 miljarder euro, varav 1,1 miljarder euro i korta räntefonder. Hushållen hade investeringar i finländska investeringsfonder till ett värde av sammanlagt 31,2 miljarder euro och därtill i utländska fonder till ett värde av 5,5 miljarder euro.

Under det första kvartalet 2023 investerade hushållen också 101 miljoner euro mer i räntebärande värdepapper. Under tiden av låga räntor minskade även hushållens innehav av räntebärande värdepapper betydligt. Vid utgången av mars 2023 uppgick hushållens innehav av räntebärande värdepapper till 1,3 miljarder euro.

Närmare upplysningar:

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

Nästa publiceringstillfälle 10.8.2023 kl. 10.

[1] Investeringsfonder registrerade i Finland inkl. penningmarknadsfonder.

[2] Inkl. penningmarknadsfonder.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Value and number of remote card payments increased in the third quarter of 20235.12.2023 10:00:00 EET | Press release

In the third quarter of 2023, a total of 99 million card payments were initiated on a computer or mobile device, which was 28% more than in the same period a year earlier. The aggregate value of remote card payments (EUR 3.9 billion) grew 35% year-on-year. In the third quarter of 2023, the aggregate value of contactless payments was EUR 6.2 billion, 14% more than in the corresponding period a year earlier. At the same time, a total of 397 million card payments were made using the contactless feature, i.e. 11% more than in the third quarter of 2022. The number of card payments made using a microchip or magnetic stripe increased by 1% from the second quarter to 137 million transactions in the third quarter of 2023. In terms of aggregate value, payments made using a microchip or magnetic strip declined by EUR 155 billion (2%) from the second quarter to EUR 8 billion in the third quarter of 2023. All in all, Finnish payment cards were used to make 0.6 billion card payments in the third qua

De kontaktlösa betalningarna ökade till antal och värde under tredje kvartalet 20235.12.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Under tredje kvartalet 2023 initierades 99 miljoner kortbetalningar med dator eller mobil enhet, vilket var 28 % mer än under samma period för ett år sedan. Det totala värdet av kortbetalningar på distans (3,9 miljarder euro) var 35 % större än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. De totala värdet av kontaktlösa betalningar uppgick till 6,2 miljarder euro under tredje kvartalet 2023, vilket var 14 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Under tredje kvartalet 2023 gjordes 397 miljoner kortbetalningar med kontaktlös betalning, vilket var 11 % mer än under det tredje kvartalet 2022. Antalet kortbetalningar med chip eller magnetremsa ökade med 1 % från andra kvartalet 2023 och uppgick till 137 miljoner transaktioner under det tredje kvartalet. Det totala värdet av kortbetalningar med chip eller magnetremsa minskade med 155 miljoner euro (2 %) från andra kvartalet och var 8 miljarder euro tredje kvartalet. Med finländska betalkort gjordes sammanlagt 0,6 miljarder kortbeta

Etäkorttimaksujen arvo ja lukumäärä kasvoivat vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä5.12.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Tietokoneella tai mobiililaitteilla käynnistettiin 99 milj. korttimaksua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, mikä oli 28 % enemmän kuin vuosi sitten samalla ajanjaksolla. Etäkorttimaksujen kokonaisarvo (3,9 mrd. euroa) oli 35 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Lähimaksujen kokonaisarvo oli 6,2 mrd. euroa vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, mikä oli 14 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Kolmannella vuosineljänneksellä tehtiin 397 milj. korttimaksua lähimaksua käyttämällä, mikä oli 11 % enemmän kuin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Sirulla tai magneettijuovalla suoritettujen korttimaksujen lukumäärä kasvoi 1 % vuoden 2023 toiselta neljännekseltä ja oli 137 milj. kolmannella vuosineljänneksellä. Sirulla tai magneettijuovalla suoritettujen korttimaksujen kokonaisarvo pieneni 155 milj. euroa (2 %) toiselta vuosineljännekseltä ja oli 8 mrd. euroa kolmannella vuosineljänneksellä. Suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 0,6 mrd. korttimaksua vuoden

October 2023 sees low amount of corporate loan drawdowns30.11.2023 10:00:00 EET | Press release

In October 2023, non-financial corporations (excl. housing corporations) drew down new loans1 from banks operating in Finland to a total of EUR 1.3 billion – the smallest amount in October since 2010. The average interest rate on new corporate loans was 5.70%, up 0.18 percentage points on September 2023. Due to the low level of drawdowns, the stock of corporate loans (EUR 58.5 billion) contracted in October by 3.0% from a year earlier. The largest rise in the average interest rates on new corporate loans was seen in the category of large corporate loans, i.e. loans of over EUR 1 million. The average interest on these loans rose by 0.15 percentage points from September, to stand at 5.44% in October 2023. The average interest on small loans of less than EUR 250,000 was 6.32%, and the average interest on medium-sized loans (over EUR 250,000 and up to EUR 1 million) was 6.19%. Of the new corporate loans drawn down in October, 13.5% were taken out by firms in the manufacturing sector. This

Svag efterfrågan på företagslån i oktober 202330.11.2023 10:00:00 EET | Tiedote

I oktober 2023 utbetalades nya företagslån1 (exkl. bostadsbolagslån) av banker med verksamhet i Finland till ett värde av 1,3 miljarder euro. Det är det minsta statistikförda utbetalda beloppet för oktober sedan 2010. Genomsnittsräntan på nya företagslån var 5,70 %, vilket är 0,18 procentenheter högre än i september 2023. På grund av den svaga efterfrågan i oktober 2023 minskade det utestående beloppet av företagslån (58,5 miljarder euro) med –3,0 % jämfört med ett år tidigare. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg mest i kategorin för stora lån på över 1 miljon euro. Genomsnittsräntan på dessa stora lån steg med 0,15 procentenheter från september och var 5,44 % i oktober 2023. I oktober var genomsnittsräntan 6,32 % på små lån under 250 000 euro och 6,19 % på medelstora lån (över 250 000 och högst 1 miljon euro). Av de nya utbetalda företagslånen i oktober 2023 hänförde sig 13,5 % till industrisektorn. Detta är mindre än normalt. Samtidigt var fastighetssektorns andel (21,9 %) av d

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum