Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för april månad: Fortsättningsvis den lägsta arbetslösheten i Fastlandsfinland inom området för Österbottens NTM- central (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela
Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av april sammanlagt 6 783 arbetslösa arbetssökande. Det är 454 (+ 7,2 %) mer än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i april 237 fler än i mars månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är den lägsta i Fastlandsfinland, 6,0 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,3 %. Antalet heltidspermitterade var 693, dvs. 87 fler än ett år tidigare (+14,4 %). Antalet nya lediga arbetsplatser var i april 1 092 (- 31,4 %) färre än för ett år sedan. Under april månad fanns det sammanlagt 8 629 arbetsplatser, vilket var 4 663 (- 35,1 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 88 personer jämfört med situationen året innan (- 4,3 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.
Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under april månad 2 389 nya arbetsplatser, vilket är 1 092 (- 31,4 %) färre än vid motsvarande tid i fjol.
Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under april månad 2 389 nya arbetsplatser, vilket är 1 092 (- 31,4 %) färre än vid motsvarande tid i fjol.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i en av fem ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Jämfört med året innan minskade arbetslösheten endast i Vasa ekonomiska region med 136 personer (- 4 %). Antalet arbetslösa ökade i Sydösterbotten med 144 personer (+ 53 %), i Jakobstadsregionen med 155 personer (+ 18 %), i Karleby ekonomiska region med 236 personer (+ 13 %) och i Kaustby ekonomiska region med 55 personer (+ 15 %). Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Jakobstadsregionen den lägsta arbetslöshetsgraden (4,5 %). I hela landet var arbetslösa i genomsnitt 3,1 % mer än ett år tidigare. Arbetslösheten ökade inom de flesta NTM-centralsområden, proportionellt sett mest i Norra Österbotten( + 13,5 %). 

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i flera åldersgrupper. Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i åldersgruppen 30-34 år, ökningen var 103 (+ 16,2 %) jämfört med året innan. Kvantitativt sett minskade arbetslösheten mest i åldersgruppen 60–64 år, de var 43 personer färre (- 4,1 %) än föregående år. I slutet av april fanns det 794 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 138 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 33 färre än under föregående månad. Antalet arbetslösa över 50 år var 2 493, dvs. 36 färre än för ett år sedan (37 % av alla arbetslösa arbetssökande). Andelen arbetslösa arbetssökande var störst i åldersgruppen 60–64 år, dvs. sammanlagt 996 arbetslösa.  

Antalet arbetslösa minskade mest på lägre grundnivå, antalet arbetslösa var 25 färre (-14,7 %) än för ett år sedan. Antalet arbetslösa ökade mest hos personer med okänd utbildningsnivå, ökningen var 350 personer (+ 87,1 %) jämfört med året innan.  

Jämfört med förra året minskade antalet arbetslösa kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för kontors- och kundtjänstpersonal (- 25). Arbetslösheten ökade mest i yrkesgruppen för oklassificerbara yrken (+ 169). 

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under april månad 2 389 nya arbetsplatser, vilket är 1 092 (- 31,4 %) färre än vid motsvarande tid i fjol. Under april fanns det totalt 8 629 lediga arbetsplatser, vilket var 4 663 platser (- 35,1 %) färre än för ett år sedan.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under april månad 2 389 nya arbetsplatser, vilket är 1 092 (- 31,4 %) färre än vid motsvarande tid i fjol.
Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under april månad 2 389 nya arbetsplatser, vilket är 1 092 (- 31,4 %) färre än vid motsvarande tid i fjol.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för augusti månad: Jämfört med året innan fortsätter arbetslösheten att öka och antalet lediga arbetsplatser att minska (Österbotten, Mellersta Österbotten)26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av augusti sammanlagt 6 872 arbetslösa arbetssökande. Det är 509 (+ 8,0 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti dock 1 773 färre än i juli. I hela landet var antalet arbetslösa i genomsnitt 4,3 % mer än för ett år sedan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten var den näst lägsta i Fastlandsfinland, 6,1 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,4 %. Antalet heltidspermitterade var i augusti 467 dvs. 141 fler (43,3 %) är ett år tidigare. Antalet nya lediga arbetsplatser var i augusti 898 (- 30,8 %) färre än för ett år sedan. Under augusti månad fanns det sammanlagt 3 670 arbetsplatser, vilket var 3 691 (- 50,1 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus elokuu: Vuoden takaiseen verrattuna työttömyys jatkaa kasvuaan ja avointen työpaikkojen määrä laskuaan (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli elokuun lopussa yhteensä 6 872 työtöntä työnhakijaa. Se on 509 (+ 8,0 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli kuitenkin elokuussa 1 773 vähemmän kuin heinäkuussa. Koko maassa työttömiä oli keskimäärin 4,3 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin, 6,1 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,4 %. Kokoaikaisesti lomautettuja oli elokuussa 467 eli 141 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 43,3 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena elokuussa 898 (- 30,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuun aikana avoinna oli yhteensä 3 670 työpaikkaa, mikä oli 3 691 (- 50,1 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Konjunkturutsikterna för små och medelstora företag har blivit ljusare i Österbotten och i Mellersta Österbotten jämfört med förra våren14.9.2023 09:10:00 EEST | Tiedote

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. Hösten 2023 bedömde de företag som på Österbottens NTM-centrals område besvarade barometern att konjunkturutsikterna är ganska försiktiga (saldotal -3), även om vyerna har blivit klarare jämfört med utsikterna förra våren.

Pk-yritysten suhdannenäkymät Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kirkastuneet viime kevääseen nähden14.9.2023 09:10:00 EEST | Tiedote

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Syksyllä 2023 Pohjanmaan ELY-keskusalueella Pk-yritysbarometriin vastanneiden yritysten suhdannenäkymät ovat vaisuhkot (saldoluku -3), vaikka arviot ovatkin kirkastuneet viime kevään näkymiin verrattuna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum