HUS

HUS-sammanslutningens styrelse fick en översikt över utredningen om servicenätverket

Dela
Tjänsten som ekonomidirektör för HUS utlyses.

I samband med behandlingen av budgeten för 2023 beslutade sammanslutningsstyrelsen att det under 2023 ska göras en övergripande utredning samt konsekvensbedömning av HUS servicenätverk. Målet är att utreda på vilka sjukhuscampus och andra verksamhetsställen det är ändamålsenligt att producera olika tjänster inom den specialiserade sjukvården. I utredningen beaktas vårdens kvalitet, lönsamhet och tjänsternas tillgänglighet. Utredningen genomförs i samarbete med välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad.

Styrelsen beslutade ledigförklara tjänsten som ekonomidirektör för HUS-sammanslutningen från och med den 1 oktober 2023. Tjänsten som ekonomidirektör är en av de viktigaste uppgifterna inom HUS-sammanslutningen. Ekonomidirektören ansvarar bland annat för sammanslutningens ekonomiska styrning, utarbetandet av budgeten och ekonomiplanen samt bokslutet, planeringen av investeringarna, finansieringsverksamheten samt ekonomitjänsterna. Därtill ansvarar ekonomidirektören för verksamheten vid resultatenheterna Bastjänster samt Verksamhetslokaler och fastigheter. Tjänsten har skötts på viss tid av ekonomidirektör Jari Finnilä som under tiden varit befriad från sin egen tjänst.

Om övriga ärenden beslutade sammanslutningens styrelse enligt föredragning. Det justerade protokollet publiceras på HUS webbplats https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm .

HUS styrelsemöte hölls den 22 maj 2023. Följande möte hålls den 19 juni 2023. HUS sammanslutningens stämma sammanträder den 15 juni 2023.

Kontakter

verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS, kontakt: assistent Kaarina Heikinheimo 050 427 9861 eller per e-post fornamn.efternamn@hus.fi


Risto Rautava, sammanslutningens styrelseordförande, tfn 040 504 5851

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet. 

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss. 

HUS – Den främstavården 

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum