Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Hallinto-oikeus ratkaisi kaksi metsäalueen hakkuita koskevaa asiaa Hyvinkään Kytäjän-Usmin Natura-alueella

Jaa
Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut kaksi metsäalueen hakkuita koskevaa asiaa Hyvinkään Kytäjän-Usmin Natura-alueella. Hakkuiden kieltämisen osalta hallinto-oikeus palautti asian ELY-keskuksen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus myös hylkäsi Maatalousyhtymä Laakkosen valituksen toimenpidekieltoasiassa.

Helsingin hallinto-oikeus on 25.3.2023 antamallaan päätöksellä kumonnut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) 22.9.2021 antaman päätöksen, jonka se oli tehnyt Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n (yhdistys) hallintopakkohakemuksen johdosta. Hallinto-oikeus on päätöksellään palauttanut asian ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Yhdistys oli vaatinut luonnonsuojelulain perusteella hakkuiden kieltämistä Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla Kytäjän-Usmin metsäalueella Hyvinkäällä. ELY-keskus oli päätöksellään kieltänyt hakkuut osalla hakemuksessa tarkoitetuista metsäkuvioista ja hylännyt yhdistyksen hakemuksen muutoin.

Sekä yhdistys että alueen maanomistaja Maatalousyhtymä Laakkonen valittivat päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhdistys katsoi valituksessaan, että ELY-keskuksen luontotyyppitiedoissa on puutteita, eikä päätös perustunut riittävään Natura-arviointiin hakkuiden vaikutuksista suojeltuihin luontotyyppeihin siltä osin kuin ELY-keskus oli hylännyt hallintopakkohakemuksen. Maatalousyhtymä Laakkonen puolestaan katsoi valituksessaan hallinto-oikeudelle, että sen tulee voida suorittaa metsänhakkuut kaikilla metsäkuvioilla, koska niillä ei esiinny suojeltuja Natura-luontotyyppejä.

Helsingin hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, ettei olemassa olevien tietojen perusteella voitu sulkea pois sitä, että Natura-alueelle suunnitellut metsänhakkuut vaikuttavat merkittävästi alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin. Näin ollen ELY-keskuksen olisi tullut luonnonsuojelulain 65 a §:n nojalla kieltää hakkuut kaikkien hallintopakkohakemuksessa mainittujen kuvioiden osalta, kunnes asianmukainen Natura-arviointi on suoritettu. Tämän vuoksi hallinto-oikeus kumosi ELY-keskuksen päätöksen kokonaisuudessaan ja palautti asian ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus hylkäsi Maatalousyhtymä Laakkosen valituksen

Helsingin hallinto-oikeus on samana päivänä antamallaan toisella päätöksellä hylännyt Maatalousyhtymä Laakkosen valituksen ELY-keskuksen 12.10.2022 tekemästä luonnonsuojelulain mukaista toimenpidekieltoa koskevasta päätöksestä. Myös tässä ELY-keskuksen päätöksessä oli kyse hakkuiden kieltämisestä Kytäjän-Usmin toisaalla olevalla metsäalueella.  

ELY-keskus oli sille toimitetun metsänkäyttöilmoituksen johdosta kieltänyt luonnonsuojelulain 65 c §:n nojalla avohakkuut ja mätästyksen päätöksessä mainituilla kuvioilla. ELY-keskuksen päätöksen mukaan suunnitellut toimenpiteet olisivat aiheuttaneet tai uhanneet aiheuttaa Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevien luonnonarvojen merkittävän heikentymisen.

Hallinto-oikeus hylkäsi Maatalousyhtymä Laakkosen valituksen ja totesi, että ELY-keskus on voinut tehdä päätöksensä perustuen käytettävissään oleviin tuoreisiin inventointitietoihinsa. Luonnonsuojelulain 65 c §:ssä tarkoitetun päätöksen tekemisen edellytyksenä ei ole, että luontotyyppien esiintyminen alueella tai suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset niihin olisi arvioitu luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaisessa Natura-arvioinnissa. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään kuitenkin, että maanomistaja voi ELY-keskuksen päätöksen estämättä halutessaan käynnistää nyt kiellettyjä hakkuita koskevan Natura-arvioinnin laatimisen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstolHelsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Vantaan Kivistön Lumikvartsin asemakaava ei ollut lainvastainen25.9.2023 13:01:57 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n valituksen Lumikvartsin asemakaavasta. Kaava-alue sijoittuu Kivistöön Kehäradan eteläpuolelle. Alueelle on tarkoitus toteuttaa asuntoja noin 1 300 asukkaalle, kaksi päiväkotia sekä muita keskustapalveluita. Lisäksi mahdollistetaan Lumikvartsinsilta Kehäradan yli. Hallinto-oikeus katsoi, että asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös ei kaupunginvaltuustolle kuuluva kokonaisharkintavalta huomioon ottaen ollut maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyn luonnonympäristön vaalimista ja erityisten arvojen hävittämiskieltoa koskevan asemakaavan sisältövaatimuksen vastainen metsäisiä luontotyyppejä, lahokaviosammalta tai liito-oravaa koskevilla valitusperusteilla. Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Aiemmat Kivistön aluetta koskevat asemakaavaratkaisut Helsingin hallinto-oikeus on

Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen täytäntöönpanon kieltämiseksi koskien tietosuojavaltuutetun päätöstä kieltää Yango-taksipalvelua siirtämästä henkilötietoja Suomesta Venäjälle31.8.2023 13:52:05 EEST | Tiedote

Tietosuojavaltuutettu on 4.8.2023 antanut Ridetech International B.V.:lle ja Yandex LLC:lle määräyksen keskeyttää Yango-taksipalvelussa kerättyjen henkilötietojen siirtäminen Venäjälle ja lopettaa kerättyjen henkilötietojen käsittely. Tietosuojavaltuutetun antama väliaikainen määräys tulee voimaan 1.9.2023 ja on lähtökohtaisesti voimassa 30.11.2023 saakka. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan Venäjällä 1.9.2023 alkaen voimaan tuleva lainsäädäntöuudistus heikentää merkittävästi Yango-taksipalvelua käyttävien henkilötietojen suojaa. Ridetech International B.V. ja Yandex LLC ovat valittaneet tietosuojavaltuutetun päätöksestä hallinto-oikeuteen ja vaatineet päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä, kunnes asiaa koskevat valitukset on hallinto-oikeudessa ratkaistu. Hallinto-oikeus on tänään antamallaan välipäätöksellä hylännyt Ridetech International B.V.:n ja Yandex LLC:n vaatimukset tietosuojavaltuutetun päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. Hallinto-oikeuden antamaan välipäätökseen saa

Hallinto-oikeus ei sallinut kerrostalorakentamista Valion tehtaan suojavyöhykkeelle10.10.2022 10:00:23 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin kaupunginvaltuuston asemakaavapäätöksen Haagan Lassilan alueen yhtä korttelia koskevalta osin. Valtuusto hyväksyi lokakuussa 2021 kyseisen alueen asemakaavan muutoksen. Uudenmaan ELY-keskus valitti asemakaavasta kyseistä Sentnerinkuja 2:n korttelia 29174 koskevalta osalta. ELY-keskus katsoi, että kyseinen alue ei sovellu asuinkäyttöön, koska se on liian lähellä Valio Oy:n Pitäjänmäen mehutehtaalla jäähdytykseen käytettävää ammoniakkivarastoa. ELY-keskuksen mukaan kyseisellä alueella on olemassa terveyteen kohdistuva riski. Lisäksi ELY-keskus toi esiin, että kohteen käyttötarkoituksen muutos mahdollistaisi koko korttelin käyttötarkoituksen muuttamisen asuinkäyttöön yhdenvertaisen kohtelun perusteella. Mahdollisen lisärakentamisen nähtiin myös heikentävän Valion laajenemismahdollisuuksia. Hallinto-oikeus ei katsonut suojaetäisyyttä riittäväksi Helsingin hallinto-oikeuden päätös pohjautuu muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuks

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme