HUS

Över en halv miljon sårvårdsbehandlingar per år inom HUS område

Dela
De totala kostnaderna för sårvård inom hälso- och sjukvården är lika höga som vårdkostnaderna för fetmabehandling eller cancersjukdomar. Genom att gradera vården kan resurserna för sårvård användas effektivt och genom att höja kompetensen kan förekomsten av sår minskas.

Långvariga dåligt läkande sår förekommer hos ungefär en procent av personer över 50 år. De direkta kostnaderna för sår är cirka 2–5 procent av hälso- och sjukvårdens totala kostnader och de är av samma storlek som vårdkostnaderna för fetmabehandling eller cancersjukdomar. Baserat på en kartläggning gjord av Lojo sjukhus och aktörerna inom primärvården inom dess område, genomförs över en halv miljon sårvårdsbehandlingar vid HUS områdets enheter för hälso- och sjukvård per år.

”Det finns mycket att effektivera vad gäller sårvård. För närvarande är sårvården utspridd på flera aktörer och deras resursbehov inom social- och hälsovården är inte känt”, berättar specialistläkare Milla Kallio vid HUS Sårcentrum.

Kallio konstaterar att alla nya innovationer inom sårvård är marginella jämfört med att de grundläggande funktionerna sköts och att vårdkedjorna fungerar. ”En stor del av såren kan förebyggas och största delen av uppkomna sår kan behandlas inom primärvården. Grundläggande funktioner som förebyggande, lokalbehandling av såret, behandling av svullnad och avlastning borde alla enheter behärska”, säger Kallio.

Även specialkunskaper behövs både inom primärvården och inom den specialiserade sjukvården. ”Inom primärvården har en koncentration av kompetensen till såravdelningar och -mottagningar visat sig fungera. Inom den specialiserade sjukvården omfattar våra uppgifter bland annat sår som misstänks vara orsakade av artärsjukdom, infektioner som kräver sjukhusvård, sår som kräver operation samt sår vars orsak förblir okänd”, berättar avdelningsöverläkare inom plastikkirurgi Heli Lagus.

Bra resultat genom att utöka nätverk och kompetens

En högklassig svensk befolkningsbaserad studie publicerad 2015 visade, att en organisering av och ökad kompetens inom nätverket för sårvård ledde till en minskning vad gäller förekomsten av sår trots att befolkningen under samma tid blev äldre och sjukdomar som försämrar läkningen av sår blev allmännare.

”Vi har också goda resultat från Finland. I samkommunen för grundtrygghet Karviainen genomfördes ett utvecklingsprojekt för att öka kunskapen om sårvård och förbättra områdets interna vårdkedja. Antalet sårvårdsbehandlingar vid vårdhemmen, som användes som mätare, minskade till mindre än hälften under projektet”, berättar Lagus.

HUS Sårcentrum grundades för fem år sedan

På HUS Sårcentrum som grundades 2018 arbetar en plastikkirurg, en kärlkirurg, en hudläkare, en allmänläkare under specialistutbildning som genomgår sårutbildning samt två auktoriserade sårvårdare som genomgått högre yrkeshögskoleexamen. Sårcentrums uppgift är att utveckla nätverket för sårvård och främja integrationen av primärvården och den specialiserade sjukvården.​

Mera information för media: 
Kontaktuppgifter till HUS medietjänst 

Kontakter

Specialistläkare Milla Kallio, HUS Gastrocentrum, tfn 050 427 2416

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet. 

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss. 

HUS – Den främstavården 

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum