HD dömde en person som åkt med fritidsbåt till Estland utan pass för lindrigt riksgränsbrott

Dela
Högsta domstolen (HD) dömde en person som åkt med fritidsbåt från Finland till Estland utan resedokument till böter för lindrigt riksgränsbrott.

En finsk medborgare hade under samma dygn åkt med fritidsbåt från Finland till Estland och tillbaka. Personen hade ett giltigt pass, men hade det inte med sig. Tingsrätten ansåg att personen hade gjort sig skyldig till lindrigt riksgränsbrott, men hovrätten förkastade åtalet.

Högsta domstolen framställde en begäran om förhandsavgörande till Europeiska unionens domstol om det strider mot unionsrätten att bestraffa en unionsmedborgare för att hen har rest från en medlemsstat i unionen till en annan utan att ha med sig resedokument. Dessutom begärde man förhandsavgörande om det bötesstraff som normalt döms ut i Finland för denna försummelse är förenligt med unionsrättens proportionalitetsprincip.

Högsta domstolen bedömde straffbestämmelsens förhållande till bland annat rörelsefriheten, som tryggas i grundlagen, samt unionsrättens krav och ansåg att utresa ur landet utan resedokument var straffbart som lindrigt riksgränsbrott. Däremot var det inte straffbart för en finsk medborgare att resa in till landet utan resedokument.

HD tog hänsyn till unionsrättens proportionalitetsprincip när straffet bestämdes och dömde personen till ett bötesstraff på 5 dagsböter.

Ärendet behandlades på förstärkt avdelning för straffbestämningens del.

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Ville Hiltunen, tfn 029 56 40045, ville.s.hiltunen(at)oikeus.fi


Avgörandet HD 2023:35 (R2018/618, 25.5.2023, på finska) kan beställas från högsta domstolens kommunikation, tfn 029 56 40060, viestinta.kko(at)oikeus.fi.

Länkar

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum