Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Regionala utvecklingsutsikter: de österbottniska företagen investerar i framtiden med rekordfart, trots att bristen på arbetskraft fortsätter att vara svår (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela
Arbets- och näringsministeriet har gett ut översikten Regionala utvecklingsutsikter som granskar nuläget inom näringslivet och sysselsättningen samt utsikterna för den närmaste framtiden i landskapen. I Österbotten och i Mellersta Österbotten sker en historiskt stor investeringsboom och sysselsättningsläget i landskapen är utmärkt, men vyerna blir dystrare på grund av den svåra bristen på arbetskraft och svängningarna i världsekonomin.
I landskapen kan man konstatera en rekordartad investeringsboom.
I landskapen kan man konstatera en rekordartad investeringsboom.

Företagsfältets utsikter är hoppfulla trots utmaningarna  

Näringslivet har under de senaste åren prövats först av coronapandemin, sedan av kriget i Ukraina och i och med det energikrisen. Trots dessa utmaningar kan man i landskapen konstatera en rekordartad investeringsboom – enligt beräkningar av Österbottens handelskammare uppgår investeringarna till 12 miljarder euro till slutet av årtiondet och det uppstår flera tusen nya direkta arbetsplatser. Största delen av investeringarna riktar sig till industrin och den gröna omställningen, men också inom övriga branscher är man hoppfull med tanke på framtiden. 

I landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten finns det flera betydande projekt – bland annat battericellfabrik, katodmaterialfabrik och anodmaterialfabriker som placerar sig i GigaVaasa-batterifabriksområdet, Metsä Boards fastkartongfabrik i Kaskö samt Kelibers litiumraffineri, - anrikningsanläggning och -gruvområden i Mellersta Österbotten. I landskapen har det också planerats flera väteanläggningar, vindkraftparker samt olika hybridprojekt som kombinerar olika energiproduktionsformer. Förutom inom industri- och energisektorn görs investeringar också inom andra branscher, såsom handel, byggande, primärproduktion samt inkvarterings- och restaurangbranschen.

Inom näringslivet och företagsverksamheten har utsikterna i den nära framtiden bedömts vara positiva i de båda landskapen.  

Rekryteringsproblemen har blivit ett verkligt tillväxthinder

I Österbotten och i Mellersta Österbotten har sysselsättningsläget traditionellt varit bland de bästa i landet. Som baksida till de goda sysselsättningssiffrorna är utmaningarna att få kunnig arbetskraft. Efterfrågan på arbetskraft har bibehållits livlig även under de mera osäkra ekonomiska tiderna, men rekryteringsproblemen har blivit ett verkligt hinder för tillväxten och bristen på yrkeskunnig arbetskraft försvårar verksamheten inom flera olika branscher.  

Under de senaste åren har speciellt säsongsarbetskraftens ankomst till landet försvårats, först av coronarestriktioner och sedan av kriget i Ukraina. I framtiden kommer efterfrågan på arbetskraft att öka ytterligare med tusentals personer när de planerade stora projekten i regionen framskrider till bygg- och produktionsskede. Aktörerna inom området använder i samråd en omfattande verktygsback för att lösa problemen med tillgången på arbetskraft. Det betyder bl.a. att man tar tillvara potentialen hos den internationella arbetskraften, kompetensutveckling och främjande av kontinuerligt lärande och rörlighet. 

Aktörerna inom området bedömer att tillgången på arbetskraft blir ännu svagare i den närmaste framtiden, eftersom efterfrågan bedöms öka kraftigt.  

Bedömningar som finns i Regionala utvecklingsutsikter våren 2023 har utarbetats i mars- april 2023 i samarbete med NTM-centralen och dess intressentgrupper. Regionala utvecklingsutsikter beskriver den uppfattning som NTM- centralerna tillsammans med de övriga regionutvecklarna har bildat sig om landskapens och de ekonomiska regionernas nuläge och utsikter för den närmaste framtiden. Översikten ges ut två gånger om året. Det är fråga om en kvalitativ bedömning där synpunkterna hos regionutvecklare och dem som arbetar med företagsutveckling spelar en central roll. Den kvalitativa bedömningen stöder sig på statistik samt regionala enkäter och barometrar.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

I landskapen kan man konstatera en rekordartad investeringsboom.
I landskapen kan man konstatera en rekordartad investeringsboom.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för augusti månad: Jämfört med året innan fortsätter arbetslösheten att öka och antalet lediga arbetsplatser att minska (Österbotten, Mellersta Österbotten)26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av augusti sammanlagt 6 872 arbetslösa arbetssökande. Det är 509 (+ 8,0 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti dock 1 773 färre än i juli. I hela landet var antalet arbetslösa i genomsnitt 4,3 % mer än för ett år sedan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten var den näst lägsta i Fastlandsfinland, 6,1 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,4 %. Antalet heltidspermitterade var i augusti 467 dvs. 141 fler (43,3 %) är ett år tidigare. Antalet nya lediga arbetsplatser var i augusti 898 (- 30,8 %) färre än för ett år sedan. Under augusti månad fanns det sammanlagt 3 670 arbetsplatser, vilket var 3 691 (- 50,1 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus elokuu: Vuoden takaiseen verrattuna työttömyys jatkaa kasvuaan ja avointen työpaikkojen määrä laskuaan (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli elokuun lopussa yhteensä 6 872 työtöntä työnhakijaa. Se on 509 (+ 8,0 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli kuitenkin elokuussa 1 773 vähemmän kuin heinäkuussa. Koko maassa työttömiä oli keskimäärin 4,3 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin, 6,1 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,4 %. Kokoaikaisesti lomautettuja oli elokuussa 467 eli 141 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 43,3 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena elokuussa 898 (- 30,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuun aikana avoinna oli yhteensä 3 670 työpaikkaa, mikä oli 3 691 (- 50,1 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Konjunkturutsikterna för små och medelstora företag har blivit ljusare i Österbotten och i Mellersta Österbotten jämfört med förra våren14.9.2023 09:10:00 EEST | Tiedote

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. Hösten 2023 bedömde de företag som på Österbottens NTM-centrals område besvarade barometern att konjunkturutsikterna är ganska försiktiga (saldotal -3), även om vyerna har blivit klarare jämfört med utsikterna förra våren.

Pk-yritysten suhdannenäkymät Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kirkastuneet viime kevääseen nähden14.9.2023 09:10:00 EEST | Tiedote

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Syksyllä 2023 Pohjanmaan ELY-keskusalueella Pk-yritysbarometriin vastanneiden yritysten suhdannenäkymät ovat vaisuhkot (saldoluku -3), vaikka arviot ovatkin kirkastuneet viime kevään näkymiin verrattuna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum