Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten uppsagt fem tjänstemän

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten har sagt upp fem tjänstemän vid Riihimäki fängelse. Enligt statstjänstemannalagen kan ett tjänsteförhållande sägas upp av ett individuellt synnerligen vägande skäl som beror av tjänstemannen.

Brottspåföljdsmyndigheten anser att den som arbetsgivare på grund av brott mot tjänstemannalagen och Brottspåföljdsmyndighetens anvisningar har haft synnerligen vägande skäl att säga upp tjänstemännen, eftersom de handlat i strid med de uppförandenormer som gäller för tjänstemän. För dessa fem tjänstemäns del handlar det om osakligt beteende, allvarlig försummelse av tjänsteåligganden och allvarligt äventyrande av anstaltssäkerheten. De relaterade incidenterna har ägt rum på nyårsnatten.

Arbetsgivaren har tappat förtroendet för de uppsagda tjänstemännen och utöver att de äventyrat säkerheten i fängelset, har deras förfarande varit ägnat att äventyra allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet.

Under den genomförda tjänstemannarättsliga granskningen bereddes de berörda personerna tillfälle att yttra sig i ärendet innan besluten fattades. Alla fem uppsagda personer avstängs från tjänsteutövning under uppsägningstiden. De arbetade med övervakningsuppgifter. Brottspåföljdsmyndighetens beslut är överklagbara.

Ytterligare uppgifter lämnas av

Teemu Kotkanoja, HR-jurist vid Brottspåföljdsmyndigheten, tfn +358 50 436 5050

Tomi Tuovinen, enhetschef för Riihimäki fängelse, tfn +358 50 356 4181

Pasi Oksa, direktör för brottspåföljdscentralen i Tavastland och Birkaland, tfn +358 40 548 0368

E-postadresser: forstanamn.efternamn(at)om.fi

Nyckelord

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

I fortsättningen kan man söka till utbildning som kvalificerar som fångvaktare två gånger per år − nästa ansökan startar den 7 augusti3.8.2023 08:59:02 EEST | Tiedote

Du kan söka till examensutbildning inom brottspåföljdssektorn från den 7 till 31 augusti 2023 på webbplatsen rskk.fi. I år är det för första gången på 35 år som man har två antagningar. Av dem som söker i år ska sammanlagt 120 utbildas till väktare. Bakom de två ansökningstiderna och det ökade antalet personer som utbildas ligger behovet av arbetskraft i fängelserna och det ökande antalet fångplatser.

Lyckad placering av bötesfångar och korttidsfångar i externa missbrukarvårdsenheter — modellen fortsätter efter projektslutet28.6.2023 07:10:00 EEST | Tiedote

Brottspåföljdsmyndigheten startade 2021 ett projekt kring bötesfångar och korttidsfångar. Syftet med projektet var att ta fram tjänster under fängelsetiden för denna klientgrupp och att placera dem i externa rehabiliteringsinrättningar inom missbrukarvården. Man ville också utreda hur extern placering kunde bidra till reducerat återfall i brott. Baserat på de positiva erfarenheterna kommer extern placering att bli ett ordinärt alternativ från och med juli 2023, efter att projektet har avslutats.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum