HSY

Meluaita lieventää liikenteen ilmanlaatuhaittoja Turunväylän varrella

Jaa
Turunväylän varrella on tutkittu, miten liikenteen päästöt vaikuttavat ilmanlaatuun avoimessa paikassa ja meluaidan lähistöllä. Alustavien tulosten mukaan korkea meluaita vähentää liikenteen aiheuttamia katupöly- ja pakokaasupitoisuuksia meluaidan takana suojan puolella, mutta lisää pitoisuuksia tien puolella. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY), Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja Tampereen yliopiston tekemässä tutkimuskampanjassa hyödynnettiin poikkeuksellisen laajasti uusia mittausteknologioita ja ilmanlaatusensoreita sekä myös liikkuvia mittauksia.
Korkea meluaita vähentää vilkasliikenteisen pääväylän aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia, mutta suojaava vaikutus ei ulotu kovin kauas meluaidasta. Kuva: HSY / Jarkko Niemi
Korkea meluaita vähentää vilkasliikenteisen pääväylän aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia, mutta suojaava vaikutus ei ulotu kovin kauas meluaidasta. Kuva: HSY / Jarkko Niemi

Turunväylän varrella Espoossa on meneillään ilmanlaadun mittauskampanja maalis–toukokuussa 2023. Sen päätavoitteena on selvittää, kuinka korkeita katupölyn ja pakokaasujen pitoisuudet ovat eri etäisyyksillä vilkasliikenteisestä pääväylästä. Mittauksilla tutkitaan myös meluaidan vaikutuksia ilmansaasteiden pitoisuuksiin eri etäisyyksillä ja korkeuksilla tiestä verrattuna avoimeen paikkaan ilman meluaitaa.

- Pakokaasujen ja katupölyn ilmanlaatuvaikutuksista tarvitaan uutta tietoa kaupunkisuunnittelun tueksi pääväylien ja meluaitojen lähistöllä. Liikenteen pakokaasupäästöt vähenevät autokannan uudistuessa ja sähköistyessä, mutta katupöly säilyy ongelmana pitkään tulevaisuudessa. Mittauskampanjamme alustavien tulosten mukaan meluaita vähentää katupölyä aidan takana, kertoo HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen.

Pakokaasuista ja katupölystä kokonaiskuva uusilla mittaustekniikoilla

Turunväylän varrella toteutettu tutkimus on ensimmäinen laaja mittauskampanja meluesteen vaikutuksista ilmanlaatuun Suomessa. Turunväylän varrelle asennettiin tutkimuksen ajaksi eri etäisyyksille useita mittalaitepylväitä. Pylväät varustettiin uuden teknologian mittalaitteilla ja sensoreilla, joilla selvitettiin monipuolisesti liikenteen päästöjen kaasumaisia ja hiukkasmaisia epäpuhtauksia. Mittauksilla saadaan uutta tietoa katupölystä sekä pakokaasujen typpidioksidista, ultrapienistä hiukkasista ja mustasta hiilestä eli noesta.

- Uusien ja erilaisten mittaustekniikoiden yhdistäminen mahdollistaa sen, että saamme laajan kokonaiskuvan liikenneperäisten ilmansaasteiden pitoisuuksista ja leviämisestä lähiympäristöön. Samalla saamme lisäkokemusta sensoriteknologioiden jatkokehittämistä varten, professori Tuukka Petäjä Helsingin yliopistosta kertoo.

Liikkuvia ilmanlaatumittauksia ja sään täsmäseurantaa mallintamisen tueksi

Kampanjassa hyödynnettiin myös liikkuvia mittauksia. Ilmatieteen laitoksen drooneilla kartoitettiin ilmanlaatua korkeus- ja vaakasuunnassa. Vaakasuuntaisia mittauksia tehtiin myös seilometrillä, joka mittaa eri etäisyyksillä esiintyvää hiukkasprofiilia. Tampereen yliopiston mobiililaboratorio teki puolestaan liikenteen päästömittauksia ajamalla Turunväylän liikennevirrassa.

- Mobiililaboratorion mittausten avulla voimme laskea erilaisten epäpuhtauksien päästöjä todellisesta liikennevirrasta mitattuna. Näin saamme mahdollisimman tarkan käsityksen nykyisen autokannan päästöistä, jota voidaan hyödyntää jatkossa myös mallinnustutkimuksissa, professori Topi Rönkkö Tampereen yliopistosta pohtii.

- Ilmanlaatumittausten lisäksi teimme myös monia meteorologisia mittauksia, jotka ovat tärkeitä ilmanlaadun mittaustulosten tulkinnassa ja mallinnustyökalujen kehittämisessä. Meteorologisilla mittauksilla selvitettiin muun muassa kolmiulotteisesti ilmavirtauksia sekä seurattiin ilmakehän pystysuuntaisia ominaisuuksia, ryhmäpäällikkö Hilkka Timonen Ilmatieteen laitokselta kertoo.

Meluaidan takana vähemmän katupölyä

Kampanjan mittaustulokset ovat tällä hetkellä analysoitavana tarkemmin tutkimusryhmässä, ja lopullisia tuloksia on luvassa syksyn 2023 ja vuoden 2024 kuluessa. Alustavien tulosten mukaan sekä katupöly- että pakokaasupitoisuudet olivat pienempiä 6,5 metriä korkean meluaidan takana suojan puolella verrattuna avoimeen ympäristöön. Meluaita suojasi voimakkaammin katupölyltä kuin pakokaasuilta.

Suojavaikutus liikenteen päästöille heikkenee kuitenkin nopeasti kauempana meluaidan takana. Noin 30 metrin etäisyydellä meluaidasta pitoisuudet olivat jo melkein samalla tasolla kuin aukkopaikassa. Tien ja meluaidan välisellä alueella meluaita puolestaan nosti katupölyn ja pakokaasujen pitoisuuksia.

Kampanja toteutettiin osana Urbaani ilmanlaatu 2.0 -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on tuoda uutta ja innovatiivista ilmanlaatudataa entistä helpommin saataville asukkaiden, yritysten ja viranomaisten käyttöön. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö rahoittaa hanketta, joka on osa vuoden 2021 Tulevaisuuden tekijät -ohjelmaa. Hankkeeseen osallistuvat Helsingin yliopisto (koordinaattori), Ilmatieteen laitos ja HSY. Tutkimuskampanja liittyi myös ACCC (Atmosphere and Climate Competence Center) -ohjelmaan ja RI-URBANS (Research Infrastructures Services Reinforcing Air Quality Monitoring Capacities in European Urban & Industrial Areas) -hankkeeseen.

Lisätietoa:

  • Urbaani ilmanlaatu 2.0 -hanke: www.parempaailmaa.fi
  • ACCC (Atmosphere and Climate Competence Center) -ohjelma: www.acccflagship.fi
  • RI-URBANS (Research Infrastructures Services Reinforcing Air Quality Monitoring Capacities in European Urban & Industrial Areas) -hanke: www.riurbans.eu

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Korkea meluaita vähentää vilkasliikenteisen pääväylän aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia, mutta suojaava vaikutus ei ulotu kovin kauas meluaidasta. Kuva: HSY / Jarkko Niemi
Korkea meluaita vähentää vilkasliikenteisen pääväylän aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia, mutta suojaava vaikutus ei ulotu kovin kauas meluaidasta. Kuva: HSY / Jarkko Niemi
Lataa
Ilmanlaadun ja sään mittauspylväitä oli eri etäisyyksillä (9–37 metriä ajoradasta) aukeassa paikassa ja meluaidan takana Turunväylän varrella.
Ilmanlaadun ja sään mittauspylväitä oli eri etäisyyksillä (9–37 metriä ajoradasta) aukeassa paikassa ja meluaidan takana Turunväylän varrella.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.                         

HSY – Puhtaasti parempaa arkea

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HSY

Tikkurilan alueen pääviemärin kapasiteetin nosto pienentää ylivuotoriskiä22.9.2023 10:31:08 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY korvaa Vantaan Satomäen ja Maarinkunnaan välisen pääviemärin Keravanjoen länsipuolelle rakennettavalla toimintavarmemmalla kahdennetulla paineviemärilinjalla. Tämän lisäksi rakennetaan neljä jätevedenpumppaamoa, jotta jätevedet saadaan johdettua uuteen paineviemäriin. Lisäämällä viemärikapasiteettia pienennetään riskiä, että jätevettä ylivuotaisi viemäristä maastoon ja lähivesistöön.

HSY:n hallituksen päätökset 22.9.202322.9.2023 10:29:24 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hyväksyä hankesuunnitelman koskien Vantaan Tikkurilan pääviemäreiden saneerausta ja pumppaamojen rakentamista Satomäki-Maarinkunnas -alueella sekä hankesuunnitelman Espoon Mulby-Åminne -alueen vesihuollosta. Hallitus päätti valita LT Teollisuuspalvelut Oy:n urakoitsijaksi sako- ja umpikaivojen tyhjennyksiin ja lietteen kuljetukseen Espoon ja Kauniaisten urakka-alueilla. Lisäksi hallitus sai tiedoksi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen vuoden 2022 seurannan sekä osavuosikatsauksen HSY:n toiminnasta ja taloudesta tammi-elokuulta 2023. HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella Tikkurilan alueen pääviemäreiden saneerauksen hankesuunnitelmasta. Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti. Kokouksen esityslista/pöytäkirja, jossa on lisää edellisistä sekä muut käsitellyt asiat: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Ystävällisin terveisin He

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 22.9.202320.9.2023 07:53:17 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 22.9.2023. Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa hankesuunnitelman hyväksymisestä koskien Vantaan Tikkurilan pääviemäreiden saneerausta ja pumppaamojen rakentamista Satomäki-Maarinkunnas -alueella. Hallitus päättää lisäksi Espoon Mulby-Åminne -alueen vesihuollon hankesuunnitelmasta sekä urakoitsijan valinnasta sako- ja umpikaivojen tyhjennyksiin ja lietteen kuljetukseen Espoon ja Kauniaisten urakka-alueilla. Hallitus saa tiedoksi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen vuoden 2022 seurannan sekä osavuosikatsauksen HSY:n toiminnasta ja taloudesta tammi-elokuulta 2023. HSY tiedottaa kokouksen jälkeen Tikkurilan alueen pääviemäreiden saneerauksen hankesuunnitelmasta. Ystävällisin terveisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtal

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme