Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD meddelade beslut i fråga om offentligheten för Anneli Auers ansökan om återbrytande av dom

Dela
Det material som sekretessbelagts tidigare förblir hemligt tills vidare. Det nya materialet är delvis offentligt.

I högsta domstolen (HD) behandlas Anneli Auers och en annan persons ansökan om återbrytande av Åbo hovrätts dom som gäller sexual- och våldsbrott. Bilagor till ansökan är hovrättens och tingsrättens domar som ansökan gäller, rättegångshandlingar som sekretessbelagts tidigare samt nytt material.

HD konstaterade att sekretessen för domarna kan bedömas först i samband med att återbrytandet av domarna prövas. Inte heller i fråga om de andra rättegångshandlingarna ansågs det motiverat att ompröva sekretessen i detta skede av behandlingen. De tidigare sekretesspåbuden gäller således tills vidare. 

Högsta domstolen bestämde att ansökan samt det nya material som presenterats ska sekretessbeläggas delvis. Behandlingen av ärendet fortsätter i HD när åklagaren och målsägandena i den dom som ansökan gäller har gett sina svar på yrkandet om återbrytande av domen.

Ärendets diarienummer i HD: H2023/19

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Heikki Kemppinen, tfn 029 56 40062, heikki.kemppinen@oikeus.fi


Handlingsbeställningar: HD:s kommunikation, viestinta.kko@oikeus.fi, tfn 02956 40060, 02956 40052

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum