Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD: Begränsat besvärstillstånd i det s.k. faktureringsärendet som gäller de kommunala beslutsfattarna i Kittilä

Dela
Högsta domstolen (HD) har beviljat åklagaren besvärstillstånd i det ärende som handlar om att de kommunala beslutsfattarna i Kittilä hade beställt juridiska experttjänster av en expert utanför kommunen. Besvärstillståndet beviljades så att det är begränsat till de åtalspunkter där straff har yrkats för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommunfullmäktiges vice ordförande för åtgärder som gäller anskaffandet och betalningen av dessa experttjänster.

Till den del som ärendet gäller kommunstyrelsens ledamöters, ersättares och tf. förvaltningsdirektörens beslutsfattande i anslutning till betalningen av räkningen för experttjänsterna kommer åklagarens ansökan om besvärstillstånd att avgöras i samband med behandlingen av besvären. Åklagarens ansökan om besvärstillstånd avslogs till de delar som gäller tf. kommundirektören och advokaten. Likaså avslogs den ansökan om besvärstillstånd som gällde ersättande av den åtalade advokatens rättegångskostnader.

Lapplands tingsrätt hade dömt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommunfullmäktiges vice ordförande för försök till bedrägeri och brott mot tjänsteplikt på den grunden att de hade skaffat juridiska experttjänster för kommunens räkning, trots att kommunstyrelsen inte hade fattat något sådant upphandlingsbeslut som kommunens upphandlingsstadga förutsätter, och för att de hade försökt vilseleda kommunens tjänsteman att betala räkningen av kommunens medel. Dessutom hade tingsrätten dömt kommunstyrelsens ordförande och tf. kommundirektören för missbruk av tjänsteställning. Rovaniemi hovrätt hade förkastat alla åtal.


Ärendets diarienummer i HD: R2023/51

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Pauliina Ratilainen, tfn 02956 40054, pauliina.ratilainen(at)oikeus.fi


Handlingsbeställningar: HD:s kommunikation: viestinta.kko@oikeus.fi, tlf 02956 40060, 02956 40052

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum