Suomen Pankki

De utestående bostadslånen minskade från året innan

Dela

I april 2o23 minskade hushållens bostadslån undantagsvis med 0,3 % från året innan, när årstillväxten vid motsvarande tid för ett år sedan var 3,7 %. I tillväxttakten för utestående investeringsbostadslån har det skett en snabbare avmattning under året. I april 2023 minskade investeringsbostadslånen (8,7 miljarder euro) med 1,1 % från året innan, när årstillväxten ännu vid motsvarande tid i fjol var 7,3 %. Det utestående beloppet av ägarbostadslån (98,7 miljarder euro) minskade i sin tur i april 2023 med 0,3 % från året innan; i april 2o22 var tillväxten i de utestående ägarbostadslånen 3,4 %.

Tillväxten i de utestående bostadslånen har mattats av till följd av färre utbetalda bostadslån än normalt. I april 2023 lyfte hushållen nya bostadslån för 1,0 miljarder euro, vilket är 39 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av bostadslån varit lägre i april för 21 år sedan, år 2002. I april 2023 var av de nya bostadslånen 950 miljoner euro ägarbostadslån. Räntorna på både ägar- och investeringsbostadslån fortsatte att stiga i april. Genomsnittsräntan på nya ägarbostadslån steg med 0,2 procentenheter från mars och var 4,1 %. Genomsnittsräntan på nya investeringsbostadslån var i sin tur i april 4,35 %, dvs. 0,17 procentenheter högre än i mars.

Uppgången i räntenivån återspeglas med dröjsmål i de utestående bostadslånen genom räntejusteringarna av lån med rörlig ränta. Uppgången i genomsnittsräntan[1] på utestående bostadslån mattas också av genom de ränteskydd som tagits på lånen. I april 2023 var genomsnittsräntan på de utestående ägarbostadslånen 2,86 %, dvs. 2,06 procentenheter högre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Genomsnittsräntan på utestående investeringsbostadslån (3,06 %) har på ett år stigit något mer, dvs. med 2,13 procentenheter. Trots stigande räntor har de oreglerade bostadslånen inte ökat. I förhållande till lånestocken var andelen oreglerade ägarbostadslån större (1,4 %) än andelen oreglerade investeringsbostadslån (0,9 %).

Utlåning

Av utlåningen till de finländska hushållen utöver bostadslån bestod 16,9 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,0 miljarder euro av övriga lån vid utgången av april 2023.

De finländska företagen lyfte i april nya lån[2] för 1,8 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 490 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar av företagslån steg från mars till 4,95 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av april till 105,3 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 43,1 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 111,3 miljarder euro vid slutet av april 2023 och genomsnittsräntan var 0,51 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 99,6 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 6,5 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i april nya tidsbundna inlåningsavtal för 750 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i april 2,52 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 29.6.2023 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1] Genomsnittsräntan på de utestående bostadslånen beskriver hur mycket bolåntagarna i genomsnitt betalar i ränta på sitt bostadslån.

[2] Exkl. konto- och kortkrediter.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Number of card payments grew in the second quarter of 202322.9.2023 10:00:00 EEST | Press release

In the second quarter of 2023, a total of 595 million card payments were made using Finnish payment cards, which was 30 million (5%) more than in the same period a year earlier. The aggregate value of card payments amounted to EUR 17.8 billion in the second quarter, which was 4% more than a year earlier.More card payments initiated on computer or mobile device than a year earlier A total of 88 million remote card payments were initiated on a computer or mobile device in the second quarter of 2023, which was 16% more than in the same period last year. The aggregate value of remote card payments (EUR 3.5 billion) was 21% higher than in the corresponding period a year earlier. The aggregate value of contactless payments increased by EUR 912 million (19%) compared to the first quarter of 2023, to stand at EUR 5.8 billion in the second quarter. At the same time, 369 million card payments were made using the contactless method, which was 17% more than in the first quarter of this year. The n

Antalet kortbetalningar ökade under andra kvartalet 202322.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Under andra kvartalet 2023 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 595 miljoner kortbetalningar, vilket var 30 miljoner (5 %) fler kortbetalningar än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Det totala värdet av kortbetalningarna utgjorde det andra kvartalet sammanlagt 17,8 miljarder euro, vilket var 4 % mer än för ett år sedan.Fler kortbetalningar initierades med dator eller mobil enhet än för ett år sedan Med dator eller mobil enhet initierades 88 miljoner kortbetalningar på distans under andra kvartalet 2023, vilket var 16 % mer än under motsvarande period för ett år sedan. Det totala värdet av kortbetalningar på distans (3,5 miljarder euro) var 21 % större än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Det totala värdet av kontaktlösa betalningar ökade med 912 miljoner euro (19 %) från första kvartalet 2023 och uppgick till 5,8 miljarder euro det andra kvartalet. Samtidigt gjordes 369 miljoner kortbetalningar med kontaktlös betalning, vilket var 17 % mer än under det första kva

Korttimaksujen lukumäärä kasvoi vuoden 2023 toisella neljänneksellä22.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 595 milj. korttimaksua, mikä oli 30 milj. (5 %) korttimaksua enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Korttimaksujen kokonaisarvo oli toisella vuosineljänneksellä yhteensä 17,8 mrd. euroa, mikä oli 4 % enemmän kuin vuosi sitten. Tietokoneella tai mobiililaitteella käynnistettyjä korttimaksuja tehtiin enemmän kuin vuosi sitten Tietokoneella tai mobiililaitteilla käynnistettiin 88 milj. etäkorttimaksua vuoden 2023 toisella neljänneksellä, mikä oli 16 % enemmän kuin vuosi sitten samalla ajanjaksolla. Etäkorttimaksujen kokonaisarvo (3,5 mrd. euroa) oli 21 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Lähimaksujen kokonaisarvo nousi 912 milj. euroa (19 %) vuoden 2023 ensimmäiseltä neljännekseltä ja oli 5,8 mrd. euroa toisella neljänneksellä. Samaan aikaan tehtiin 369 milj. korttimaksua lähimaksua käyttämällä, mikä oli 17 % enemmän kuin kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sirulla tai magneettijuov

Bank of Finland’s interim forecast: economic recovery will be delayed15.9.2023 11:00:00 EEST | Press release

The Finnish economy is in mild recession in 2023, according to the Bank of Finland’s interim forecast published today. The rise in prices and interest rates, and weaker export demand, are weighing on the economy. The favourable trend in employment will come to a halt, but domestic inflation is now slowing rapidly. However, the economic recovery will take longer than previously estimated. The downside risks to economic growth have increased. “The recession is still expected to be shallow, but the economy will also recover more slowly than estimated in the summer. Statistical data that became available in the summer indicate weak developments for the rest of the year. In addition, risks in the domestic and global economy have grown,” says Bank of Finland Head of Forecasting Meri Obstbaum. According to the Bank of Finland’s September 2023 interim forecast, GDP will contract by 0.2% in 2023. The economy will slowly start to recover from the recession in 2024. GDP growth in 2024 will be slo

Finlands Banks interimsprognos: återhämtningen av ekonomin blir fördröjd15.9.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Enligt Finlands Banks interimsprognos, som ges ut i dag, befinner sig Finland i en recession 2023. Ekonomin tyngs av stigande priser och räntor och svagare exportefterfrågan. Den goda sysselsättningsutveckling som pågått redan en längre tid stannar av, men inflationen i Finland sjunker nu snabbt. Återhämtningen av ekonomin blir dock mer utdragen än beräknat. De negativa riskerna för den ekonomiska utvecklingen har ökat. "Recessionen i Finland väntas fortfarande bli mild, men återhämtningen av ekonomin blir långsammare än vad prognoserna visade i somras. Statistiken från sommaren tyder på att slutet av året blir svagt, och riskerna i Finland och globalt har dessutom ökat”, säger Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum. Enligt Finlands Banks interimsprognos i september 2023 krymper BNP 0,2 % under 2023. Återhämtningen från recessionen kommer i gång trögt under 2024. BNP-tillväxten blir långsammare 2024 än vad Finlands Bank räknade med i sin prognos i juni, endast 0,2 %. Den ekonomiska t

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum