HUS

Nationalspråksnämnden belönade tvåspråkiga insatser på HUS

Dela
Målmedvetet arbete för att främja tvåspråkigheten på Brosjukhuset, patientmottagningar för svenskspråkiga patienter över kommungränserna, aktiv tvåspråkig närvaro på sociala medier – bland annat detta belönades med nationalspråksnämndens tvåspråkighetspris.
Nationalspråksnämndens ordförande Harry Bogomoloff och  mottagarna av årets tvåspråkighetspris: Jannika Hudd, Maria Rahikainen, Janina Ahrenberg, Laura Sarkki, Jannika Aalto och Anna Lampenius. På bilden saknas Alexandra Rostedt och Mikaela Trogen.
Nationalspråksnämndens ordförande Harry Bogomoloff och mottagarna av årets tvåspråkighetspris: Jannika Hudd, Maria Rahikainen, Janina Ahrenberg, Laura Sarkki, Jannika Aalto och Anna Lampenius. På bilden saknas Alexandra Rostedt och Mikaela Trogen.

Premieringen av tvåspråkiga insatser är en årlig tradition som infördes av nämnden för den språkliga minoriteten i början av 2000-talet fram till att nämndens verksamhet upphörde 2022. HUS nationalspråksnämnd har nu tagit över premieringstraditionen och belönade i går åtta personer för goda tvåspråkiga insatser.

”Tvåspråkighetspriset är ett sätt att synliggöra och uppmuntra det goda arbete som görs på de olika enheterna för att främja tvåspråkigheten. Det är en ära för nationalspråksnämnden att få ta över denna fina tradition”, säger nämndens ordförande Harry Bogomoloff.

Priset gick i år till Jannika Aalto, barnmorska på förlossningsavdelningen på Kvinnokliniken, Janina Ahrenberg, sjukskötare på Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar på Kirurgiska sjukhuset, Jannika Hudd, sjukskötare på vårdavdelning S4 A & B på Cancercentrum, Anna Lampenius, barnmorska på förlossningsavdelningen på Esbo sjukhus, Maria Rahikainen, mentalvårdare på psykospolikliniken i Vichtis, Alexandra Rostedt, sjukskötare på Neonatalmottagningen L2 på Jorvs sjukhus, Laura Sarkki, neuropsykolog på neuropsykologiska polikliniken på Lojo sjukhus och Mikaela Trogen, sjukskötare på barnpsykiatriska mottagningarna i Böle.

Utvecklingschef Nina Colliander-Nyman har genom uppdraget som nämndens sekreterare tagit emot personalens närmare 60 nomineringar av personer som genom sina insatser främjar tvåspråkigheten på HUS, och vill tacka personalen för dess engagemang för tvåspråkigheten. 

”HUS styrelse har nyligen godkänt vårt nya tvåspråkighetsprogram för perioden 2023–2027. En av programmets målsättningar är att främja positiva attityder till tvåspråkighet, och det faktum att vi för varje år får in fler nomineringsförslag är glädjande. Det är en svår uppgift för arbetsgruppen att utse vinnarna, eftersom allas insatser är värdefulla. I år valde vi att särskilt uppmärksamma våra språkambassadörer.”

Nämnden beslutade undantagsvis i år att även uppmärksamma följande personer med ett hedersomnämnande: Jukka Louhija, direktör för internmedicin och rehabilitering, Merja Lappi-Rantala, mentalvårdare på psykiatriska psykospolikliniken i Alberga samt sjukskötare Lis-Marie Johansson och närvårdare Terhi Juvankoski på Borgå internmedicinska vårdavdelning 3.

Tvåspråkighetspriset delades ut i samband med nationalspråksnämndens möte i Helsingfors den 1 juni 2023.

Nyckelord

Kontakter

Harry Bogomoloff, ordförande, Nationalspråksnämnden.
harbogo@gmail.com, tfn: 050 041 8318
Nina Colliander-Nyman, utvecklingschef och sekreterare i Nationalspråksnämnden.
nina.colliander-nyman@hus.fi, tfn: 040 161 6648

Bilder

Nationalspråksnämndens ordförande Harry Bogomoloff och  mottagarna av årets tvåspråkighetspris: Jannika Hudd, Maria Rahikainen, Janina Ahrenberg, Laura Sarkki, Jannika Aalto och Anna Lampenius. På bilden saknas Alexandra Rostedt och Mikaela Trogen.
Nationalspråksnämndens ordförande Harry Bogomoloff och mottagarna av årets tvåspråkighetspris: Jannika Hudd, Maria Rahikainen, Janina Ahrenberg, Laura Sarkki, Jannika Aalto och Anna Lampenius. På bilden saknas Alexandra Rostedt och Mikaela Trogen.
Ladda ned bild

Länkar

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet. 

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss. 

HUS – Den främstavården 

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum