Suomen riistakeskus

Antalet dispenser för björn minskade ytterligare

Dela
Finlands viltcentral har beviljat 106 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte. Det är 91 dispenser färre än år 2022. Dispenserna har riktats till de områden där förutsättningarna för jakt med stöd av dispens uppfylls.

Den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda totala kvoten för den kommande jaktsäsongen är 180 björnar. Förutom dispenserna ingår också renskötselområdets regionala kvot på 50 björnar i den maximala mängden.

Den dispensbaserade jakten i stamvårdande syfte anpassas årligen enligt målen för jakten och enligt björnstammen. Finlands viltcentral har fördelat de beviljade dispenserna så att de koncentreras till områdena med starkast björnstam, vilka huvudsakligen ligger i landets östra del.

Det beviljade antalet dispenser är mindre än det största tillåtna antal som möjliggörs med stöd av förordningen. Dispensantalet har i majoriteten av besluten begränsats utifrån stamuppskattningen för området i fråga samt enligt en beskattningseffekt som följer principen för hållbart nyttjande. Dispenser har inte beviljats för områden i vilka stammen utifrån Naturresursinstitutets material inte kan konstateras vara tillräckligt riklig.

Av fångstkvoten för renskötselområdet får 45 björnar fällas i den östra delen av renskötselområdet och fem i den västra. Genom jakten strävar man efter att minska de skador som björnar orsakar rennäringen.

Björnstammen i Finland har en gynnsam bevarandestatus. Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning finns det 1 740–1 925 björnar i våra skogar före jaktperioden.Förra jaktperiodens totala bytesmängd var 135 björnar, varav 61 fälldes i renskötselområdet.

Jaktsäsongen för björn börjar den 20 augusti.

Tabell:Björndispenser i stamvårdande syfte 2023 (PDF)

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Suomen riistakeskus
Suomen riistakeskus
Sompiontie 1
00730 Helsinki

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Följ Suomen riistakeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen riistakeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum