Suomen riistakeskus – Oulu

Suomen riistakeskus Oulun alueelle myönnettiin 3 588 hirvenpyyntilupaa

Jaa
Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt toimialueensa viidelle hirvitalousalueelle yhteensä 3 588 pyyntilupaa tulevalle hirvenmetsästyskaudelle.

Myönnetty lupamäärä on noin 12 prosenttia pienempi kuin vuonna 2022, jolloin pyyntilupia myönnettiin 4 073 kappaletta. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla on mahdollista kaataa joko yksi aikuinen tai kaksi vasaa. Siten tämänvuotisella pyyntilupamäärällä on mahdollista kaataa noin 4 800 hirveä.

Luonnonvarakeskus arvioi koko Oulun riistakeskusalueen hirvikannan kooksi viime syksyn metsästyksen jälkeen noin 9 290 hirveä. Talvehtiva hirvimäärä oli pienempi kuin edellisenä talvena. Maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli välillä 2,1-2,8 hirveä tuhannella hehtaarilla hirvitalousalueesta riippuen.

Suomen riistakeskus Oulun alueellinen riistaneuvosto on asettanut hirvitiheyden tavoitteet hirvitalousaluekohtaisesti välille 2,0-3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla. Myönnetyllä lupamäärällä pyritään pitämään hirvitiheydet asetetuilla tavoitetasoilla. Hirvikannan rakenteen osalta puolestaan tavoitellaan tilannetta, jossa naaraita on enintään 1,5 yksilöä yhtä urosta kohti, ja metsästyksen jälkeen jäävään talvehtivaan kantaan jää 20-30 prosenttia vasoja.

Hirveä on mahdollista pyytää vahtimalla pellolta 1. syyskuuta alkaen. Varsinainen hirvenmetsästyskausi alkaa Pohjois-Pohjanmaalla lokakuun ensimmäisenä lauantaina ja jatkuu tammikuun 15. päivään asti. Poikkeuksena ovat Kuusamon ja Taivalkosken kunnat, jotka metsästävät Lapin mukaisesti aikaistetun hirvenmetsästyksen malliin. Täten varsinainen metsästyskausi alkaa näissä kunnissa jo 1. syyskuuta, mutta keskeytyy 21. syyskuuta kiimarauhoituksen ajaksi. Koiran käyttäminen hirvenmetsästyksessä on kielletty poronhoitoalueella 1.–15.1. välisenä aikana.

Valkohäntäpeuran metsästykseen myönnettiin 42 pyyntilupaa Oulun riistakeskusalueelle maakunnan eteläosaan. Myönnetyt pyyntiluvat kohdentuvat Haapajärven-Reisjärven, Kalajoki-Alavieskan, Pyhäjärven, Sievin, Ylivieskan ja Oulaisten riistanhoitoyhdistyksen alueelle. Valkohäntäpeuran metsästys voidaan aloittaa vahtimalla syyskuun alusta ja metsästys muilla menetelmillä alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina. Pyyntiaika jatkuu 15. helmikuuta saakka.

Liitteessä on myönnetyt hirvenpyyntiluvat riistanhoitoyhdistyksittäin.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen riistakeskus – Oulu
Suomen riistakeskus – OuluSuomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.