Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ordningsavgift på 12 000 euro till Pades Oy för försummelser att iaktta penningtvättslagen

Dela

Försummelserna gäller brister i den rapporteringsskyldigas riskbedömning och riskbedömningen i anknytning till kundförhållanden, kundkontrollen, förvaringen av kundkontrolluppgifterna och anmälningsskyldigheten.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har påfört Pades Oy en ordningsavgift på 12 000 euro, eftersom Pades Oy inte har gjort den riskbedömning som penningtvättslagen förutsätter, kundkontrollen och förvaringen av uppgifterna om kundkontroll har varit bristfällig och anmälningsskyldigheten har försummats.

Regionförvaltningsverket anser att Pades Oy:s allvarligaste försummelse är att företaget inte har anmält till centralen för utredning av penningtvätt om en enskild misstänkt transaktion som borde ha anmälts.

Den påförda påföljden baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktat arten och omfattningen av försummelserna, och hur de hänför sig till en enskild transaktion. Regionförvaltningsverket anser att ärendet som helhet betraktat inte ger anledning till strängare åtgärder.

Ordningsavgiften betalas till staten.

Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft. Pades Oy har rätt att anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol över beslutet som meddelats 24.3.2023 inom 30 dagar från det att bolaget tog del av beslutet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar med stöd av penningtvättslagen tillsyn bland annat över dem som säljer varor, till den del de kontant betalar eller får en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro. En rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket och som försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen kan åläggas administrativa påföljder av regionförvaltningsverket. 

Mer information

överinspektör Raisa Badiali, tfn 0295 016 624, raisa.badiali@avi.fi

Bilaga

Beslut 24.3.2023 (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum