Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för juni månad: Arbetslösheten fortsätter att öka, färre lediga jobb än tidigare (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela
Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av juni sammanlagt 7 748 arbetslösa arbetssökande. Det är 292 (+ 3,9 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i juni 1 429 fler än i maj. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten var den näst lägsta i Fastlandsfinland, 6,9 %. Motsvarande andel i hela landet var 10,0 %. Antalet heltidspermitterade var 548, dvs. 61 fler än ett år tidigare (+ 12,5 %). Antalet nya lediga arbetsplatser var i juni 989 (- 33,8 %) färre än för ett år sedan. Under juni månad fanns det sammanlagt 4 012 lediga arbetsplatser, vilket var 3 965 (- 49,7 %) färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 43 personer jämfört med situationen året innan (+ 2,2 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.
Inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns det i slutet av juni sammanlagt 7 748 arbetslösa arbetssökande, vilket är 292 (+ 3,9 %) mer än för ett år sedan.
Inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns det i slutet av juni sammanlagt 7 748 arbetslösa arbetssökande, vilket är 292 (+ 3,9 %) mer än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i en av fem ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Jämfört med året innan minskade arbetslösheten endast i Vasa ekonomiska region med 22 personer (- 1 %). Antalet arbetslösa ökade i Sydösterbotten med 105 personer (+ 36 %), i Jakobstadsregionen med 71 personer (+ 6 %), i Karleby ekonomiska region med 125 personer (+ 6 %) och i Kaustby ekonomiska region med 13 personer (+ 3 %). Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Sydösterbotten den lägsta arbetslöshetsgraden (5,3 %). I hela landet var antalet arbetslösa i genomsnitt 1,9 % mer än för ett år sedan. Arbetslösheten ökade proportionellt sett mest i Norra Österbotten (+ 10,6 %) och minskade proportionellt sett mest i Tavastland (­ 4,2 %).

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i flera åldersgrupper. Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i åldersgruppen 20–24 år, ökningen var 129 (+ 20,5 %) personer jämfört med året innan. Kvantitativt sett minskade arbetslösheten mest i åldersgruppen 50–54 år, de var 44 personer färre (- 5,8 %) än föregående år. I slutet av juni fanns det 1 011 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 157 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 280 fler än under föregående månad. Antalet arbetslösa över 50 år var 2 571, dvs. 64 färre än för ett år sedan (33 % av alla arbetslösa arbetssökande). Andelen arbetslösa arbetssökande var störst i åldersgruppen 60–64 år, dvs. sammanlagt 1 005 arbetslösa.

Antalet arbetslösa minskade mest på lägsta högre nivå, antalet arbetslösa var 31 färre (- 7,1 %) än för ett år sedan. Antalet arbetslösa ökade mest hos personer med okänd utbildningsnivå, ökningen var 313 personer (+ 52,5 %) jämfört med året innan.

Jämfört med förra året minskade antalet arbetslösa kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för service­ och försäljningspersonal (- 59). Arbetslösheten ökade mest i yrkesgruppen för oklassificerbara yrken (+ 172).

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under juni månad 1 937 nya lediga jobb, vilket är 989 (- 33,8 %) färre än vid motsvarande tid i fjol. Under juni fanns det totalt 4 012 lediga arbetsplatser, vilket var 3 965 platser (- 49,7 %) färre än för ett år sedan.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns det i slutet av juni sammanlagt 7 748 arbetslösa arbetssökande, vilket är 292 (+ 3,9 %) mer än för ett år sedan.
Inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns det i slutet av juni sammanlagt 7 748 arbetslösa arbetssökande, vilket är 292 (+ 3,9 %) mer än för ett år sedan.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Konjunkturutsikterna för små och medelstora företag har blivit ljusare i Österbotten och i Mellersta Österbotten jämfört med förra våren14.9.2023 09:10:00 EEST | Tiedote

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. Hösten 2023 bedömde de företag som på Österbottens NTM-centrals område besvarade barometern att konjunkturutsikterna är ganska försiktiga (saldotal -3), även om vyerna har blivit klarare jämfört med utsikterna förra våren.

Pk-yritysten suhdannenäkymät Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kirkastuneet viime kevääseen nähden14.9.2023 09:10:00 EEST | Tiedote

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Syksyllä 2023 Pohjanmaan ELY-keskusalueella Pk-yritysbarometriin vastanneiden yritysten suhdannenäkymät ovat vaisuhkot (saldoluku -3), vaikka arviot ovatkin kirkastuneet viime kevään näkymiin verrattuna.

Sysselsättningsöversikten för juli månad: Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.8.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av juli sammanlagt 8 645 arbetslösa arbetssökande. Det är 555 (+ 6,9 %) mer än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i juli 897 fler än i juni. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten var den näst lägsta i Fastlandsfinland, 7,7 %. Motsvarande andel i hela landet var 10,5 %. Antalet heltidspermitterade var i juli 945 dvs. 250 fler (+36,9 %) än ett år tidigare. Antalet nya lediga arbetsplatser var i juli 747 (- 33,0 %) färre än för ett år sedan. Under juli månad fanns det sammanlagt 3 159 arbetsplatser, vilket var 3 871 (- 55,1 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum