Suomen ympäristökeskus

Blågrönalgsituationen har blivit värre i insjöarna och havsområdena

Dela

Observationerna av blågrönalger har ökat sedan förra veckan både i kustområdena och på öppet hav. Omfattande ytblomningar av blågrönalger har observerats i de öppna havsområdena i norra delen av Gotlandsbassängen samt i närheten av landets västkust. Även i sjöarna har man gjort fler observationer av blågrönalger.

Måndagen den 24 juli observerades omfattande ytförekomster av blågrönalger i norra delen av Gotlandsbassängen.
Måndagen den 24 juli observerades omfattande ytförekomster av blågrönalger i norra delen av Gotlandsbassängen.
För att se det här innehållet från www.jarviwiki.fi måste du ge ditt medgivande sidans topp.
Karta över den nationella alguppföljnings observationer för veckan som omfattas av den här översikten. Länk till kartan hittar du nedan.

Länk till kartan

Karta över den nationella alguppföljningens observationer vecka 30 

Mera på finska

Sinilevätilanne heikentynyt merialueilla ja sisävesissä

Syke följer med förekomsten av blågrönalger som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd 

Den riksomfattande alguppföljningen genomförs som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas miljö- och hälsomyndigheter och Finlands miljöcentral (Syke). Även Finlands Rotary-medlemmar deltar aktivt i den riksomfattande blågrönalguppföljningen. 

Alguppföljningen baserar sig på observationer av blågrönalgförekomster som stigit till ytvattnet, och dess syfte är att ge en allmän bild av blågrönalgsläget i olika vattendrag. Uppföljningen omfattar cirka 400 permanenta observationsplatser runt om i landet i insjöar och längs med kusten samt i skärgården. 

Information om blågrönalgsläget i öppna havsområden förmedlas huvudsakligen via satellitobservationer men även via Gränsbevakningsväsendet, havsforskningsfartyget Aranda, den automatiska bildgivande utrustningen vid atmosfär- och havsforskningsstationen på Utö och kryssnings- och handelsfartyg (MS Finnmaid och MS Silja Serenade) som utrustats med mätanordningen Alg@line. För de öppna havsområdenas del utarbetas algmattornas driftprognoser i samarbete med Meteorologiska institutets sjöservice. 

Syke informerar om det allmänna nationella blågrönalgsläget på torsdagar varje vecka från början av juni till slutet av augusti. De veckovisa översikterna över algläget inleddes år 1998.

Hälsoskador kan uppkomma av ett flertal föreningar som blågrönalgerna producerar 

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) kan blågrönalgförekomster orsaka hälsoproblem. Blågrönalgerna producerar ett flertal olika föreningar som kan orsaka symtom. En del av blågrönalgerna kan producera lever- eller nervgifter, men en stor del av symtomen som uppträder hos personer som badar i vattnet kan också bero på andra föreningar. 

Framför allt små barn och sällskapsdjur bör hållas borta från vatten som innehåller blågrönalger. Vatten med blågrönalger ska inte heller användas för att kasta bad, tvätta sig eller vattna. Vid misstänkt förgiftning, uppsök läkare eller ta djuret till en veterinär. Giftinformationscentralen ger vid behov närmare anvisningar. 

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter följer upp blågrönalgsläget på badstränder. 

Mer information om blågrönalg och hälsa: 

Meddela dina blågrönalgobservationer i Insjö-havswikin 

Insjö-havswikin, som administreras av Finlands miljöcentral, kan du grunda din egen observationsplats och registrera blågrönalgobservationer eller göra enskilda observationer när du rör dig vid vattendrag. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av det riksomfattande blågrönalgsläget.

Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga. 

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten. 

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna, så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter. 

Så här känner du igen blågrönalger 

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågröna alger bildar vid lugnt väder grön- eller gulaktiga algmattor som anhopas i strandvattnet. På våren kan gulaktigt pollen från barrträd också finnas i vattnet. Pollen förekommer till skillnad från blågröna alger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler. 

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne är det frågan om blågröna alger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågröna alger. I ett vattenkärl stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme. 

Blågrönalgobservationer även i tjänsterna Ostersjon.fi och Vatten.fi 

Kartorna över blågrönalger som visas i tjänsterna Ostersjon.fi och Vatten.fi sammanför blågrönalgobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på Sykes satellittolkningar under de senaste tre dagarna. 

Nyckelord

Kontakter

Mer information om blågrönalglägetTelefon kl. 13.00–15.00

Insjöarna: tfn +358 50 5734 347 och +358 295 251 326

Östersjöns tillstånd: tfn +358 50 5693 297 och +358 295 251 314

Satellitobservationer: tfn. +358 50 4707 576 och +358 295 251 329, e-post: Eotuki@syke.fi

Bilder

Måndagen den 24 juli observerades omfattande ytförekomster av blågrönalger i norra delen av Gotlandsbassängen.
Måndagen den 24 juli observerades omfattande ytförekomster av blågrönalger i norra delen av Gotlandsbassängen.
Ladda ned bild

Länkar

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum