Suomen ympäristökeskus

Pansarfartyget Ilmarinens riskvrak undersöks i norra Östersjön

Dela

Havsforskningsfartyget Arandas forskningsresa går denna vecka söderut från Utö. Experter vid Finlands miljöcentral, Gränsbevakningsväsendet och Museiverket undersökte en eventuell oljetömningsoperation vid vraket av pansarfartyget Ilmarinen som sjönk 1941. Vrakets tankar beräknas innehålla cirka 100 000 liter lätt brännolja.

Pansarfartyget Ilmarinen, Försvarsmaktens bildarkiv 1941. Fotograf Vilho Heinämies.
Pansarfartyget Ilmarinen, Försvarsmaktens bildarkiv 1941. Fotograf Vilho Heinämies.

”Vraket av pansarfartyget Ilmarinen utgör en betydande miljörisk. Om det börjar läcka olja skulle oljan driva mot Finlands kust och Skärgårdshavet vid typiska vindförhållanden. Läckande olja skulle vara en fara för havsnaturen”, konstaterar projektchef Tommi Kontto vid Finlands miljöcentral. 

Om man beslutar sig för en tömningsoperation skulle den konkurrensutsättas och genomföras under 2024. 

Vraket modelleras för fortsatta åtgärder 

Det finländska pansarfartyget Ilmarinen sjönk efter att ha kört på en mina. Fartygets vrak ligger delvis nedsänkt i bottenleran på cirka 80 meters djup. Arbete på detta djup medför egna utmaningar för undersökningarna. 

Syftet med undersökningen är att utarbeta en 3D-modell av vraket för fortsatta åtgärder och utreda hur vraket kan tömmas på olja. Vid modelleringen används havsforskningsfartyget Arandas hydroakustiska utrustning och vraket fotograferas dessutom med dykningsroboten ROV. 

Under resan tas vatten- och sedimentprover runt vraket, men man inkräktar inte på själva vraket. Vraket omfattas av gravfriden, vilken man har beaktat i forskningsplanen. Om man i framtiden beslutar att tömma tankarna säkerställs gravfriden under operationen. 

Nästan trettio riskvrak förekommer i Finlands territorialvatten 

Man uppskattar att det finns ytterligare tusen vrak i Finlands territorialvatten. En stor del av dem kan innehålla betydande mängder olja eller andra miljöfarliga ämnen. 

Det finns nästan 30 vrak med hög risk. De håller vanligtvis på att rosta sönder eller ligger nära viktiga eller känsliga naturobjekt. 

Sanering av vrak är en del av programmet för effektiverat vattenskydd 

Undersökningarna av pansarfartyget Ilmarinen är en del av projektet Sanering av vrak i programmet för effektiverat vattenskydd. Projektet får finansiering från miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. 

Finlands miljöcentral är projektets ansvariga organisation och i dess genomförande deltar i synnerhet Marinen och Gränsbevakningsväsendet. Finlands miljöcentral ansvarar för uppföljning och sanering av vrak som medför risk för miljöskada. Gränsbevakningsväsendet ansvarar för räddningsverksamheten vid fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på finskt territorialvatten och inom Finlands ekonomiska zon samt samordnar beredskapen för detta. 

Gränsbevakningsväsendet är aktivt med och stöder åtgärder för att i förväg minska risken för läckage hos vrak och undvika långvariga och dyra bekämpningsåtgärder. 

Projektet utreder möjligheterna att sanera vrak och hittills har fyra vrak sanerats: muddraren Veli utanför Hangö, torrlastfartygen Hanna-Marjut och Fortuna Kihti samt motorfartyget Beatris på Iniöfjärden. Marinen utförde tömningen av ovan nämnda vrak med stöd av andra myndigheter. 

Programmet för effektiverat vattenskydd 2019–2023 är en betydande satsning på vattenskydd. Målet är en god status i Östersjön och insjöarna. Genom åtgärderna i programmet minskar man jord- och skogsbrukets näringsbelastning på vattnen, rengör vrak från olja, restaurerar vattendrag och minskar skadliga ämnen i städernas avloppsvatten. 

Mer om resultaten av forskningsresan under medieevenemanget 

Som avslutning på forskningsresan ordnar Syke ett medieevenemang på havsforskningsfartyget Aranda fredagen den 4 augusti på Märaholmskajen i Helsingfors kl. 13–14. Redaktörerna är välkomna att besöka oss på plats för att höra om forskningsresan, bekanta sig med fartygets materiel och intervjua forskare. 

Anmäl ditt deltagande per e-post till kommunikationspraktikanten Tytti Juusti på adressen tytti.juusti@syke.fi senast torsdagen den 3 augusti kl. 11. Under evenemanget ordnas kaffeservering, så meddela samtidigt om en eventuell specialkost. 

Nyckelord

Kontakter

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Länkar

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum