Suomen Pankki

Efterfrågan på stuglån var i juni mindre än för ett år sedan

Dela

De finländska hushållen lyfte i juni 2023 nya lån för fritidsbostäder (stuglån) för 88 miljoner euro, vilket är 30 procent mindre än i juni för ett år sedan. I juni minskade det utestående beloppet av fritidsbostadslån undantagsvis med 1,4 procent jämfört med året innan. Under coronapandemin lyftes det exceptionellt många stuglån. Jämfört med tiden före pandemin var mängden utbetalda stuglån 6 procent mindre i juni 2023 än i juni 2019.

De finländska hushållen lyfte i juni 2023 nya lån för fritidsbostäder (stuglån) för 88 miljoner euro, vilket är 30 procent mindre än i juni för ett år sedan. Jämfört med tiden före pandemin var mängden utbetalda stuglån 6 procent mindre i juni 2023 än i juni 2019. Under åren 2020 och 2021 lyftes det exceptionellt många stuglån. Majoriteten av lånen för fritidsbostäder lyfts under sommarmånaderna.

Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån steg i juni och var 4,59 procent. Räntan steg med 0,17 procentenheter jämfört med maj och med 2,88 jämfört med juni 2022. De ökade euriborräntorna förklarar merparten av ökningen av genomsnittsräntan på nya fritidsbostadslån. Största delen (96 %) av de nya lånen som utbetalades för fritidsbostäder är bundna till Euribor.

Återbetalningstiden för de nya fritidsbostadslånen var i genomsnitt 18 år och 11 månader, vilken är av samma storleksklass som i juni för ett år sedan då återbetalningstiden var i genomsnitt 19 år och en månad.

Det utestående beloppet av fritidsbostadslån var 4,5 miljarder euro i slutet av juni. I juni minskade det utestående beloppet av fritidsbostadslån undantagsvis med 1,4 procent jämfört med året innan, då årsökningen under motsvarande tid året innan var 6,7 procent. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån steg från maj och var i juni 3,57 procent.

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i juni 2023 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro, vilket är 610 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 110 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från maj och var 4,39 procent i juni. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av juni 2023 till 107,1 miljarder euro och årsökningen var -1,2 procent. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,6 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,1 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,8 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juni.

Finländska företag lyfte i juni nya lån[1] för 3,3 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 690 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån sjönk från maj och var 5,01 procent. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av juni till 105,7 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 43,2 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 110,9 miljarder euro i slutet av juni 2023 och genomsnittsräntan var 0,73 procent. I beloppet ingick inlåning över natten för 81,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 7,3 miljarder euro[2]. De finländska hushållen tecknade i juni nya tidsbundna inlåningsavtal för 480 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i juni 2,90 procent.

Närmare upplysningar lämnas av

Usva Topo, tfn 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, puh. 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering: 31.8.2023 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på Finlands Banks webbplats https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

[1] Exkl. konto- och kortkrediter.

[2] Det gjordes ändringar i klassificeringen av inlåning i juni.

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Muistutuskutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 3.10.2023 rahapolitiikasta ja euroalueen talouden näkymistä29.9.2023 09:34:31 EEST | Kutsu

Euroopan keskuspankin koronnostojen sarja on ollut poikkeuksellisen nopea ja voimakas – talttuuko euroalueen inflaatio ilman taantumaa ja rahoitusolojen liiallista kiristymistä? Miksi yhteinen rahapolitiikka ja hintavakaus on myös Suomen etu? Tervetuloa seuraamaan rahapolitiikkaa ja euroalueen talouden näkymiä käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 3.10.2023 klo 11.00. Suomen Pankin johtokunnan ja EKP:n neuvoston jäsen Tuomas Välimäki käy läpi euroalueen rahapolitiikkaa. Toimistopäällikkö Markku Lehmus kertoo talouden kehityksestä euroalueella. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään maanantaina 2.10.2023 klo 12 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt. Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja

Amount of non-performing loans in the construction sector grew in August28.9.2023 10:00:00 EEST | Press release

At the end of August 2023, a total of 4.1%, or EUR 123 million, of the stock of loans granted to Finnish companies in the construction sector was classified as non-performing1. The share of non-performing loans rose by 0.9 percentage points (EUR 26 million) from July. In August, sectors with higher shares of non-performing loans than construction were entertainment2 (10.5%), health and social services (7.2%) as well as accommodation and food service (5.4%)3. Overall, the volume of non-performing corporate loans4 has increased slightly from last year, while still remaining low as a proportion of the entire corporate loan stock. In August 2023, non-performing loans accounted for 1.9% of the corporate loan stock (EUR 62.0 billion), as opposed to 1.6% in last year’s August (out of EUR 64.5 billion). Impairments5 and credit losses recognised on loans granted to companies in the construction sector have also increased this year, while impairments and credit losses on corporate loans as a who

De oreglerade lånen inom byggbranschen ökade i augusti28.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Av de utestående lånen som beviljats finländska företag inom byggbranschen var 4,1 %, dvs. 123 miljoner euro, oreglerade1 vid utgången av augusti 2023. Andelen oreglerade lån ökade med 0,9 procentenheter (26 miljoner euro) från juli. I augusti var de oreglerade lånens andel av utlåningen jämfört med byggbranschen högre inom underhållningsbranschen2 (10,5 %), sektorn för hälsovårds- och socialtjänster (7,2 %) samt inkvarterings- och förplägnadsbranschen (5,4 %)3. Som helhet har mängden oreglerade företagslån4 ökat något från i fjol, men deras andel av den totala utlåningen till företag är fortfarande liten. I augusti 2023 uppgick andelen oreglerade lån av de utestående företagslånen (62,0 miljarder euro) till 1,9 %, när deras andel av de utestående lånen (64,5 miljarder euro) i augusti för ett år sedan var 1,6 %. Mängden redovisade nedskrivningar5 och kreditförluster av lån till företag inom byggbranschen har också ökat i år, även om de redovisade nedskrivningarna och kreditförlusterna

Rakennusalan hoitamattomien lainojen määrä kasvoi elokuussa28.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaisille rakennusalan yrityksille myönnettyjen lainojen kannasta 4,1 % eli 123 milj. euroa oli hoitamattomia1 elokuun 2023 lopussa. Hoitamattomien lainojen osuus kasvoi 0,9 prosenttiyksikköä (euromääräisesti 26 milj. euroa) heinäkuusta. Elokuussa hoitamattomien lainojen osuus lainakannasta oli rakennusalaa korkeampi viihdealalla2 (10,5 %), terveys- ja sosiaalipalveluissa (7,2 %) sekä majoitus- ja ravitsemusalalla (5,4 %)3. Kokonaisuudessaan hoitamattomien yrityslainojen4 määrä on hieman kasvanut viime vuodesta, mutta niiden osuus koko yrityslainakannasta on pysynyt edelleen pienenä. Elokuussa 2023 yrityslainakannasta (62,0 mrd. euroa) hoitamattomia lainoja oli 1,9 %, kun vuosi sitten elokuussa niiden osuus lainakannasta (64,5 mrd. euroa) oli 1,6 %. Rakennusalan yritysten lainoihin kirjattujen arvonalennusten5 ja luottotappioiden määrä on myös lisääntynyt tämän vuoden puolella, vaikka kokonaisuudessaan yrityslainojen arvonalennus- ja luottotappiokirjaukset ovat pysyneet vähäisinä.

Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 3.10.2023 rahapolitiikasta ja euroalueen talouden näkymistä27.9.2023 11:10:53 EEST | Kutsu

Euroopan keskuspankin koronnostojen sarja on ollut poikkeuksellisen nopea ja voimakas – talttuuko euroalueen inflaatio ilman taantumaa ja rahoitusolojen liiallista kiristymistä? Miksi yhteinen rahapolitiikka ja hintavakaus on myös Suomen etu? Tervetuloa seuraamaan rahapolitiikkaa ja euroalueen talouden näkymiä käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 3.10.2023 klo 11.00. Suomen Pankin johtokunnan ja EKP:n neuvoston jäsen Tuomas Välimäki käy läpi euroalueen rahapolitiikkaa. Toimistopäällikkö Markku Lehmus kertoo talouden kehityksestä euroalueella. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään maanantaina 2.10.2023 klo 12 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt. Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum