Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

I fortsättningen kan man söka till utbildning som kvalificerar som fångvaktare två gånger per år − nästa ansökan startar den 7 augusti

Dela

Du kan söka till examensutbildning inom brottspåföljdssektorn från den 7 till 31 augusti 2023 på webbplatsen rskk.fi. I år är det för första gången på 35 år som man har två antagningar. Av dem som söker i år ska sammanlagt 120 utbildas till väktare. Bakom de två ansökningstiderna och det ökade antalet personer som utbildas ligger behovet av arbetskraft i fängelserna och det ökande antalet fångplatser.

Examensutbildningen inom brottspåföljdssektorn ger behörighet för uppgifter inom övervakning och handledning på fängelserna, närmare bestämt väktare. Alla myndiga personer som har avlagt minst en examen på andra stadiet och har B-körkort kan söka. Dessutom ska sökanden till sina hälsomässiga och andra egenskaper vara lämplig att arbeta inom brottspåföljdssektorn. Valet till utbildningen görs på basis av ett konditionstest och ett lämplighetstest. Innan det slutliga valet görs tar Skyddspolisen fram en normal säkerhetsutredning på personen.

De som blir antagna i augustiomgången påbörjar utbildningen i januari 2024, och den pågår som längst i 16 månader. Utbildningen går mest ut på handledd praktik i ett fängelse. Praktiktiden är avlönat arbete. Teoristudierna genomförs huvudsakligen vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral i Dickursby i Vanda.

Det var senast 1988 som man hade två antagningar som var öppna för alla. Sedan dess har det varit en årlig ansökningsperiod, och 32 till 80 sökanden har blivit antagna årligen. År 2022 ordnades utöver den öppna ansökningsomgången i början av året på hösten ytterligare en intern sökning vid Brottspåföljdsmyndigheten för dem som arbetar på fängelserna men saknar examensutbildning inom området. I fjol valdes 110 studerande till utbildningen.

De väktare som har avlagt examensutbildningen får arbete i de 28 fängelserna på olika håll i Finland. Vanda fängelse håller på att utvidgas och nya fängelser med flera platser byggs i Vaala och Uleåborg, vilket innebär att behovet av kvalificerade väktare kommer att öka under de kommande åren.

Avsikten är att i fortsättningen ordna antagning till examensutbildningen inom brottspåföljdssektorn två gånger om året. Ansökningstiderna meddelas på webbplatsen rskk.fi.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Lyckad placering av bötesfångar och korttidsfångar i externa missbrukarvårdsenheter — modellen fortsätter efter projektslutet28.6.2023 07:10:00 EEST | Tiedote

Brottspåföljdsmyndigheten startade 2021 ett projekt kring bötesfångar och korttidsfångar. Syftet med projektet var att ta fram tjänster under fängelsetiden för denna klientgrupp och att placera dem i externa rehabiliteringsinrättningar inom missbrukarvården. Man ville också utreda hur extern placering kunde bidra till reducerat återfall i brott. Baserat på de positiva erfarenheterna kommer extern placering att bli ett ordinärt alternativ från och med juli 2023, efter att projektet har avslutats.

Sakko- ja lyhytaikaisvankien sijoittamisessa ulkopuolisiin päihdehoitolaitoksiin onnistuttu – toimintamalli jatkuu hankkeen päätyttyä28.6.2023 07:10:00 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitoksessa on ollut käynnissä Sakko- ja lyhytaikaisvankihanke vuodesta 2021 lähtien. Hankkeen tavoitteena oli kehittää tälle asiakasryhmälle sopivia vankeusaikaisia palveluja ja sijoittaa näitä vankeja vankilan ulkopuolisiin päihdekuntoutuslaitoksiin sekä tutkia sijoitusten vaikuttavuutta uusintarikollisuuden vähentymisen näkökulmasta. Hyvien kokemusten myötä ulkopuolisia sijoituksia jatketaan Rikosseuraamuslaitoksessa normaalina toimintana heinäkuusta 2023 eteenpäin hankkeen päätyttyä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum