Stora husbolag har blivit aktivare under sommaren vad gäller överföring av aktiebok

Dela

Husbolagen har fortfarande några månader på sig att överföra sina aktieböcker till Lantmäteriverkets elektroniska bostadsdatasystem. Fram till slutet av juli hade cirka 35 procent av husbolagen genomfört överföringen, medan siffran i början av juni var cirka 25 procent.  

Foto: Riku Nikkilä
Foto: Riku Nikkilä

Fram till utgången av året ska alla husbolag som bildats före 2019 överföra sina aktieböcker till Lantmäteriverkets elektroniska bostadsdatasystem. 

– Ett berömvärt antal överföringar har gjorts även under sommarmånaderna. En ökning på 10 procentenheter är bra, säger Suvi Väärälä, servicechef vid Lantmäteriverket.  

Under sommaren har framför allt stora husbolag med fler än tio aktiegrupper ökat sin takt i överföringen av aktieböcker. I början av året var situationen den motsatta, då de små husbolagen var de mest aktiva.  

I Södra Savolax har nu hälften (51,4 %) av landskapets husbolag överfört sin aktiebok. Bland stora landskap når man toppen vad gäller överföringar genom att en tredjedel av husbolagen fram till slutet av juli fanns i bostadsdatasystemet: Birkaland (35,3 %), Egentliga Finland (34,6 %) och Nyland (33,3 %). 

Överföringsstatistik per landskap och kommun finns på adressen https://osakehuoneistorekisteri.fi/sv/-/overforda-aktiebocker

Information för disponenten och ordföranden för husbolaget: länk till webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi där aktieboken ska överföras https://osakehuoneistorekisteri.fi/sv/framsida 

Aktieägare har inte bråttom med digitaliseringen av sitt aktiebrev 

När ordföranden för ett husbolags styrelse eller disponenten har överfört aktieboken för ett husbolag till det bostadsdatasystem som Lantmäteriverket upprätthåller har enskilda aktieägare därefter 10 år på sig att digitalisera aktiebrevet för sin aktielägenhet eller bilplats. När en aktielägenhet säljs ska den nya ägaren ansöka om registrering av ägande inom två månader efter att överlåtelsebrevet har undertecknats.  

Lantmäteriverkets kundservice är för närvarande något överbelastad av de kunder som hämtar aktiebrev för sina lägenheter med sig hemifrån. 

– Vi är glada att aktieägarna är aktiva. Men ännu är det inte bråttom för aktieägare att hämta aktiebrev till kundservicen för digitalisering.  

Vi väntar nu i första hand på att husbolag ska vidta åtgärder för att överföra sina aktieböcker, specificerar Väärälä. 

Om registreringen av ägandet är viktig för lägenhetens ägare just nu, är det bra att fylla i den blankett som behövs för registreringen av ägandet hemma innan man kontaktar Lantmäteriverket. Länk till blanketten för registrering Registrera äganderätt till aktielägenhet | Lantmäteriverket

Information till aktieägare om digitalisering av aktiebrev: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/bostader/till-lagenhetens-agare/registrera-aganderatt-till-aktielagenhet

Mer information 

Suvi Väärälä, servicechef, Lantmäteriverket, 050 568 0990, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi 

Nyckelord

Kontakter

Mera information

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter och aktielägenheter, sörjer för registreringar av äganderätter och inteckningar, producerar kartmaterial samt främjar forskning inom geografisk information.

Lantmäteriverket

Följ Maanmittauslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maanmittauslaitos

Laivojen kulkua jäässä ja pimeässä helpotettiin satelliittipaikannuksella ja tekoälyllä - Suomenlinnan lautta ja Kemin jäänmurtaja mukana Euroopan avaruusjärjestön rahoittamassa tutkimuksessa3.10.2023 06:36:03 EEST | Tiedote

Tekoäly, sensorit ja satelliittipaikannus paransivat laivojen tilannetietoisuutta tunnistamalla jäähän rikottuja uomia. Teknologian avulla voidaan helpottaa laivojen merenkulkua jäässä ja pimeässä sekä edistää tulevaisuuden itseohjautuvien laivojen liikennettä.

Statistik över fastighetsköp: Fastighetshandeln avtog och priserna fortsatte att sjunka28.9.2023 09:36:07 EEST | Tiedote

Färsk statistik visar att det har skett över 16 procent färre fastighetsköp än i fjol mellan början av januari och mitten av september. Handeln med och priserna på egnahemshus sjönk klart. Priset på skog steg däremot. Handeln med stugor med egen strand inom detaljplaneområden fortsatte att avmattas, men populära områden och objekt finner en ny ägare oberoende av konjunktursvängningar. I Nyland till och med steg priserna på stugor, även om de genomsnittliga priserna sjönk.

Kiinteistökauppatilasto: Kiinteistökauppojen määrät ja hinnat laskivat edelleen28.9.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Tuore tilasto kertoo, että kiinteistökauppoja on tehty yli 16 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna tammikuun alun ja syyskuun puolivälin välisenä aikana. Omakotitalokauppojen määrät ja hinnat laskivat selvästi. Metsän hinta sen sijaan nousi. Rantamökkien kauppa asemakaava-alueilla hiljeni edelleen, mutta suositut alueet ja kohteet löytävät uuden omistajan suhdannevaihteluista huolimatta. Uudellamaalla mökkien hinnat jopa nousivat, vaikka keskimäärin kauppahinnat laskivat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum