Suomen Pankki

Hushållens aktieinnehav minskade betydligt i värde

Dela

Värdet på de finländska hushållens börsnoterade aktieinnehav sjönk med 2,2 miljarder euro under andra kvartalet 2023. Innehavens värde sjönk i och med nedgången i värdet på finländska företags aktier. Värdet på hushållens innehav av utländska börsnoterade aktier ökade däremot något (44 miljoner euro) under årets andra kvartal. Nedgången i värdet på inhemska aktieinnehav hänförde sig huvudsakligen till maj, då innehavens värde sjönk med 2,3 miljarder euro. I juni sjönk de inhemska aktieinnehavens värde måttligare, med 229 miljoner euro.

Under andra kvartalet 2023 investerade hushållen 251 miljoner euro netto mer i inhemska aktier. Avyttringarna av utländska företags aktier var i sin tur större än förvärven, aktier såldes till ett nettobelopp av 151 miljoner euro.

Vid slutet av juni 2023 uppgick hushållens börsnoterade aktieinnehav till ett värde 45,0 miljarder euro, vilket är 4,5 % mindre än vid utgången av föregående kvartal. Merparten (88 %) av hushållens aktieinnehav hänförde sig till aktier i finländska företag. De utländska aktiernas andel av hushållens aktieinnehav har ökat under de senaste åren, även om den fortfarande är liten. Ännu vid utgången av 2019 var de utländska aktieinnehavens andel mindre än 9 %.

Intresset för tidsbunden inlåning fortsatte och värdet på innehaven i investeringsfonder ökade

Intresset för tidsbunden inlåning fortsatte under andra kvartalet 2023, när de finländska hushållen ingick nya avtal om tidsbunden inlåning för 2,0 miljarder euro. Vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan ingicks avtal för endast 128 miljoner euro. Intresset för tidsbunden inlåning har ökat i och med att räntorna stigit. I juni 2023 var den genomsnittliga räntan på ny tidsbunden inlåning 2,90 %, när den i juni för ett år sedan var 0,65 %.

Med det växande intresset har hushållens tidsbundna inlåning (7,2 miljarder euro) ökat snabbt och samtidigt har också dess andel av hela inlåningen (110,9 miljarder euro) ökat betydligt. Vid utgången av juni 2023 var den tidsbundna inlåningens andel av inlåningsstocken 6,6 %, när den ännu för ett år sedan var endast 1,9 %. Av hushållens inlåning är merparten (74 %) emellertid fortfarande inlåning över natten[1].

Hushållens innehav i finländska investeringsfonder ökade från föregående kvartal med 2,7 % och innehavens värde uppgick till 32,0 miljarder euro vid utgången av juni[2]. Under årets andra kvartal gjorde hushållen teckningar i investeringsfonder för 466 miljoner euro netto. Av nettoteckningarna hänförde sig över hälften till räntefonder och drygt en tredjedel till aktiefonder. Hushållens inlösen från investeringsfonder översteg beloppet av nya teckningar endast i fråga om fastighetsfonder. Utöver de nya investeringarna ökade investeringsfondernas värde med 364 miljoner euro i april–juni. Värdeökningen var störst i aktiefonderna, men också ränte- och blandfonderna ökade i värde. Fastighetsfondernas värde sjönk i sin tur något under årets andra kvartal (62 miljoner euro).

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

Nästa publiceringstillfälle 9.11.2023 kl. 10.

[1] I inlåningsuppgifterna för juni har det gjorts en korrigering av klassificeringen som minskade andelen för inlåning över natten av inlåningsstocken och på motsvarande sätt ökade andelen för inlåning med uppsägningstid

[2] Hushållens investeringar i finländska aktiefonder uppgick till 12,9 miljarder euro, räntefonder 8,5 miljarder euro, blandfonder 6,3 miljarder euro, fastighetsfonder 3,1 miljarder euro och övriga fonder 1,2 miljarder euro.

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Monetary policy tightening by the European Central Bank will bring inflation down to the target level3.10.2023 11:00:00 EEST | Press release

Inflation has been high in the euro area for an extended time already. This year, inflation has slowed due to the fall in energy prices and the European Central Bank’s (ECB) significant tightening of monetary policy. The ECB’s Governing Council has raised its policy rates by a total of 4.5 percentage points since July 2022. The principal policy rate, which is the deposit facility rate paid to banks, is currently at 4%.

Europeiska centralbanken stramar åt penningpolitiken för att få inflationen att sjunka till målet3.10.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Inflationen i euroområdet har varit hög redan under en längre tid. I år har inflationen saktat in tack vare de lägre energipriserna jämfört med i fjol och Europeiska centralbankens tydliga åtstramning av penningpolitiken. ECB-rådet har höjt sina styrräntor med sammanlagt 4,5 procentenheter sedan juli 2022. Den viktigaste styrräntan, dvs. bankernas inlåningsränta, är 4 %.

Rahapolitiikkaa kiristämällä Euroopan keskuspankki palauttaa inflaation tavoitteeseensa3.10.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Inflaatio on ollut euroalueella nopeaa jo pidemmän aikaa. Tänä vuonna inflaatio on hidastunut, sillä energian hinnat ovat laskeneet viime vuodesta ja Euroopan keskuspankki on kiristänyt selvästi rahapolitiikkaansa. Euroopan keskuspankin neuvosto on nostanut ohjauskorkojaan yhteensä 4,5 prosenttiyksiköllä heinäkuun 2022 jälkeen. Keskeisin ohjauskorko, eli pankeille maksettava talletuskorko, on 4 prosenttia.

Kutsu medialle: Suomen Pankin julkinen kuuleminen eduskunnan talousvaliokunnassa 6.10. klo 11.002.10.2023 12:00:00 EEST | Kutsu

Talousvaliokunta järjestää kansanedustajille ja medialle avoimen, Eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2022 käsittelyyn liittyvän Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtajan julkisen kuulemisen ”Euroopan ja Suomen talouden näkymät – talttuuko euroalueen inflaatio ilman taantumaa?” perjantaina 6.10.2023 kello 11.00 Arkadia-salissa Eduskuntatalon 4. kerroksessa.

Muistutuskutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 3.10.2023 rahapolitiikasta ja euroalueen talouden näkymistä29.9.2023 09:34:31 EEST | Kutsu

Euroopan keskuspankin koronnostojen sarja on ollut poikkeuksellisen nopea ja voimakas – talttuuko euroalueen inflaatio ilman taantumaa ja rahoitusolojen liiallista kiristymistä? Miksi yhteinen rahapolitiikka ja hintavakaus on myös Suomen etu? Tervetuloa seuraamaan rahapolitiikkaa ja euroalueen talouden näkymiä käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 3.10.2023 klo 11.00. Suomen Pankin johtokunnan ja EKP:n neuvoston jäsen Tuomas Välimäki käy läpi euroalueen rahapolitiikkaa. Toimistopäällikkö Markku Lehmus kertoo talouden kehityksestä euroalueella. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään maanantaina 2.10.2023 klo 12 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt. Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum