Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Tuulikaarron tuulivoimapuiston ja 400 kilovoltin voimajohdon (Siikalatva ja Kärsämäki) ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

Jaa
Tuulikaarron ja Piipsannevan tuulivoimapuistojen alueet sekä suunniteltujen voimajohtojen reitti (Kuva: FCG Finnish Consulting Group Oy).
Tuulikaarron ja Piipsannevan tuulivoimapuistojen alueet sekä suunniteltujen voimajohtojen reitti (Kuva: FCG Finnish Consulting Group Oy).

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Piipsan Tuulivoima Oy:n Tuulikaarron tuulivoimapuiston ja 400 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostus on nähtävillä 17.8.–16.10.2023 seuraavissa paikoissa:

•    Siikalatvan kunnantalo, Pulkkilantie 4, Pulkkila
•    Piippolan kirjasto, Keskustie 11, Piippola
•    Kärsämäen kunnantalo ja kirjasto, Haapajärventie 1
•    Haapaveden kaupungintalo, Tähtelänkuja 1
•    Haapaveden kirjasto, Urheilutie 64 B
•    Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu

YVA-selostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.ymparisto.fi/tuulikaartotuulivoimaYVA.

Yleisötilaisuudet syyskuussa Siikalatvalla ja Kärsämäellä

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 13.9.2023 klo 17.00–
19.00 Siikalatvan kunnantalolla Pulkkila-salissa (Pulkkilantie 4) sekä torstaina 14.9.2023 klo 17.00–19.00 Kärsämäellä Frosteruksen koulun auditoriossa (Opintie 6). Tilaisuuksiin on etäosallistumismahdollisuus. Etäosallistumislinkit ovat saatavissa edellä mainitulla verkkosivulla. Tilaisuuksissa käsitellään myös hakkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.

Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavan (Piipsan tuulivoima Oy/Puhuri Oy) ja YVA-konsultin (FCG Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä arviointiselostuksesta

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa 16.10.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä kahden kuukauden kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä. Päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville osoitteeseen www.ymparisto.fi/tuulikaartotuulivoimaYVA.

Hankealueelle suunnitteilla enintään 50 uutta tuulivoimalaa

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Tuulikaarron alueelle, Siikalat- van ja Kärsämäen kuntien rajalle. Hankealue sijoittuu Siikalatvan Piippolan taajama- alueesta noin 5 kilometriä ja Pulkkilan taajama-alueesta noin 12 kilometriä etelään, ja Kärsämäen keskustasta noin 9–10 kilometriä pohjoiseen. Hankealueen laajuus on yhteensä noin 6350 hehtaaria.
 
Hankealue on pääosin metsätalousaluetta. Sillä sijaitsee myös turvetuotanto- ja pohja- vesialueita.

Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista, niiden vaatimasta infrastruktuurista sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirtoyhteydestä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 MW ja kokonaisteho arviolta 258–500 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on arvioitu vaikutukset hankkeen toteuttamatta jättämiselle (VE0) sekä kahdelle hankevaihtoehdolle (VE1–VE2):

VE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla. Piipsannevan ja Tuulikaarron yhteistä voimajohtoa ei rakenneta Tuuli- kaarron alueelle.

VE1: Hankealueelle rakennetaan 50 uutta tuulivoimalaa, joista 35 tuulivoimalaa sijoittuu Siikalatvan ja 15 Kärsämäen alueelle.

VE2: Hankealueelle rakennetaan 43 uutta tuulivoimalaa, joista 30 tuulivoimalaa sijoittuu Siikalatvan ja 13 Kärsämäen alueelle.

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Hankkeen sähkönsiirtoratkaisuja on suunniteltu yhdessä hankealueen länsireunaan rajautuvan, suunnitteilla olevan Piipsannevan tuulivoimahankkeen kanssa.

Tuulikaarron alueelle rakennetaan 2 muuntoasemaa, joilta rakennetaan 400 kV ilmajohdot Piipsannevan sähköasemalle ja sieltä edelleen yhteisellä ilmajohdolla Fingrid Oyj:n Haapavesi-Pyhäkoski Metsälinjan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle sähköasemalle. Tämän sähkönsiirtoreitin yhteispituus on noin 24,5 kilometriä.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

YVA-menettely:
Ympäristöasiantuntija Elisa Kyllönen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 055, etu- nimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Hanke ja ympäristövaikutusten arviointi:
Hankekehityspäällikkö Harri Ruopsa, Piipsan Tuulivoima Oy (Puhuri Oy:n tytäryhtiö) puh. 050 454 9289, etunimi.sukunimi@puhuri.fi

Kuvat

Tuulikaarron ja Piipsannevan tuulivoimapuistojen alueet sekä suunniteltujen voimajohtojen reitti (Kuva: FCG Finnish Consulting Group Oy).
Tuulikaarron ja Piipsannevan tuulivoimapuistojen alueet sekä suunniteltujen voimajohtojen reitti (Kuva: FCG Finnish Consulting Group Oy).
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Suunnittelu käynnistyy kantatien 58 (Elämäjärventie) parantamiseksi Uitonsalmen sillan kohdalla Haapajärvellä4.10.2023 09:27:49 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen ja suunnitelman vaatimat maastotyöt ja tutkimukset kantatien 58 (Elämäjärventie) parantamiseksi Uitonsalmen sillan kohdalla Haapajärvellä. Uitonsalmen silta uusitaan nykyiselle paikalleen. Suunnitteluun sisältyvät myös rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt siltapaikalla. Suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös kantatien 58 liikennejärjestelyjä sillan rakentamisen vaikutusalueella Karjalahdentien (maantie 7630) ja Rantakadun välillä. Suunnitelman tavoitteena on huonokuntoisen sillan uusiminen sekä liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen suunnittelualueella. Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä ja -inventoinneilla lokakuussa 2023 ja tiesuunnitelma valmistuu huhtikuussa 2024. Suunnitelmaluonnoksia esitellään suunnittelun aikana, mistä tiedotetaan erikseen. Tiesuunnitelman valmistuttua keväällä 2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtäville verkk

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Kotaselän (Oulu, Yli-Ii) tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, yleisötilaisuus tiistaina 17.10.3.10.2023 14:21:08 EEST | Tiedote

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 17.10.2023 klo 17.00–19.00 Kierikkikeskuksen auditoriossa (Pahkalantie 447A, Yli-Ii, Oulu) sekä verkkolähetyksenä, jonka linkki tulee saataville hankkeen verkkosivulle. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Ilmatar Energy Oy) ja YVA-konsultin (AFRY Finland Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva kuulutus on nähtävillä 3.10.–1.11.2023 Oulun kaupungin ja Iin kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa. YVA-aineisto on nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/kotaselantuulivoimaYVA. Paperimuodossa YVA-ohjelmaan voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa, Oulun kaupungin ympäristötalossa, Pekurin kirjastossa (Oulu), Yli-Iin

Luomutuotannon päivää juhlitaan lauantaina – alan kehittämiseen kaivataan uusia avauksia22.9.2023 13:22:01 EEST | Tiedote

Euroopan unionin luomutuotannon päivää juhlitaan lauantaina 23.9.2023 toista kertaa. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan luomutuotanto on tärkeä osa kestävää ruokajärjestelmää ja huoltovarmuutta. Lisäksi se ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Luomutuotannossa ei käytetä kemiallisia lannoitteita tai torjunta-aineita, joten luomu ei ole ulkomaisten tuotantopanosten varassa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme