POP Pankkikeskus osk

Miksi kotimainen ostovoima kehittyy hitaasti? Asumis- ja energiamenojen vaikutukset suomalaisiin kotitalouksiin esimerkkeinä lap-siperhe, työssäkäyvä pariskunta ja eläkeläispari. Vertailukaupunkina Helsinki, Jyväskylä, Seinäjoki ja Turku

Jaa

POP Pankki selvitti, miten kohonnut korkotaso ja kiihtynyt inflaatio sekä Ukrainan sodasta johtuneet markkinavaikutukset heijastuivat suomalaisten kotitalouksien tuloihin ja asumismenoihin. Erityyppisten kotitalouksien tulojen ja asumiseen liittyvien menojen kehitystä ja erotusta tarkasteltiin vuosien 2021 ja 2022 välillä Helsingissä, Jyväskylässä, Seinäjoella ja Turussa. Kaupunkikohtaisessa tarkastelussa esimerkkitaloudet joutuivat tiukimmille pääkaupunkiseudulla.

Esimerkkikotitalouksien tulojen ja menojen erotus vuodesta 2021 vuoteen 2022 kaupungeittain

Asumisen ja elintarvikkeiden, hinnat nousivat viime vuonna nopeammin kuin kuluttajahinnat keskimäärin. Asumisessa eniten inflaatiota on nostanut asuntolainojen keskikorkojen nousu sekä lämmitykseen käytettävän energian hinnan nousu.

”Muutamat viime vuodet ovat olleet hyvin vaihtelevia eri kotitalouksien näkökulmasta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan lapsiperheen kohdalla tulojen ja menojen ero vuoden sisään oli todella huomattava”, toteaa POP Pankin johtaja Timo Hulkko.

Esimerkkilapsiperhe tiukoilla kaikilla tarkastelupaikkakunnilla

Lapsiperhe, työssäkäyvät vanhemmat* ja 2 lasta, omakotitalo 120 m2, omistus, sähkölämmitys

 

Käytettävissä

olevien tulojen muutos

Korkomenojen muutos

Energia-

menojen muutos

Tulojen ja menojen

erotus vuodesta 2021 vuoteen 2022

Helsinki

2147

3550

2788

-4192

Jyväskylä

1853

1700

2788

-2635

Seinäjoki

1774

1650

2722

-2598

Turku

1871

1900

2744

-2774

*Keskituloiset vanhemmat. Asuntolainan määrä on arvioitu olevan 75 prosenttia asunnon käyvästä arvosta. Sähkön vuosikulutus 20 000 kWh/vuosi. Energiamenojen muutos pitää sisällään sekä sähkön myynnin että siirron. Sähkön myyntihinta on oletettu samaksi kaikkiin kaupunkeihin. Siirtohinta vaihtelee kaupungeittain. Sähkön hinta on määritelty toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnan mukaan. Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki, Energiavirasto, POP Pankin laskelmat

Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan lapsiperheen tilanne on viime vuonna heikentynyt merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Helsingissä lapsiperheen vuosittaiset asumiseen liittyvät menot kasvoivat yli 4 000 euroa enemmän kuin käytettävissä olevat tulot. Muissa esitetyissä kaupungeissa erotus on 2 600 ja 2 800 euron välissä.

Eniten eroa kaupunkien välille tulee asuntolainan korkomenojen noususta. Helsingissä lapsiperheiden käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet eniten, mutta asuntolainan korkomenojen lisäys on jopa yli kaksinkertainen muihin kaupunkeihin nähden. 

Sähkön myyntihinta on oletettu samaksi kaikkiin kaupunkeihin, sillä kotitalous voi itse valita yrityksen, jolta sähkön ostaa. Sähkön siirtohinta puolestaan vaihtelee kaupungeittain. Siirtohintojen tasossa voi olla merkittäviäkin eroja kaupunkien välillä. Helsingissä ja Jyväskylässä sähkön siirtohinta ei noussut vuonna 2022 suhteessa vuoteen 2021. Seinäjoella ja Turussa puolestaan hinta hieman laski.

Keskituloisen pariskunnan tulot jopa kasvussa suhteessa menoihin, paitsi pääkaupunkiseudulla

Työssäkäyvä keskituloinen pariskunta*, kerrostaloasunto 60 m2, omistus

 

Käytettävissä olevien tulojen muutos

Korkomenojen muutos

Vastike-menojen muutos

Käyttösähkö-menojen muutos

Tulojen ja menojen erotus vuodesta 2021 vuoteen 2022

Helsinki

1997

2611

36

279

-929

Jyväskylä

1703

927

446

279

51

Seinäjoki

1624

914

-22

272

460

Turku

1721

1302

-310

274

454

*Asuntolainan määrän on arvioitu olevan 75 prosenttia asunnon käyvästä arvosta. Käyttösähkön vuosikulutus on 2 000 kWh/vuosi. Energiamenojen muutos pitää sisällään sekä sähkön myynnin että siirron. Sähkön myyntihinta on oletettu samaksi kaikkiin kaupunkeihin. Siirtohinta vaihtelee kaupungeittain. Siirtohinta vaihtelee kaupungeittain. Sähkön hinta on määritelty toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnan mukaan. Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki, Energiavirasto, POP Pankin laskelmat

Keskituloisen pariskunnan tilanne on ollut selvästi parempi kuin lapsiperheen, sillä heidän asumiseensa liittyvät menonsa ovat kasvaneet selvästi vähemmän.

Helsingissä pariskunnan tilanne on ollut huomattavasti heikompi kuin muissa tarkastelluissa kaupungeissa johtuen korkomenojen voimakkaammasta noususta. Muissa kaupungeissa lapsettoman työssäkäyvän pariskunnan asumismenot ovat kasvaneet jopa vähemmän kuin kotitalouden käytettävissä olevat tulot. Vastikemenot ovat kasvaneet eniten Jyväskylässä. Seinäjoella ja Turussa vastikemenot ovat jopa pienentyneet.

Eläkeläispariskunnalla ei välttämättä huolta asuntolainan koroista, mutta lämmitysöljyn hinta puraisi tuloihin ison loven

Eläkeläispariskunta*, omakotitalo 120 m2, omistus, öljylämmitys

 

Käytettä-vissä olevien tulojen muutos

Korko-menojen muutos

Lämmitys-öljymenojen muutos

Käyttösähkö-menojen

muutos

Tulojen ja menojen erotus vuodesta 2021 vuoteen 2022

Helsinki

1043

465

1688

697

-2212

Jyväskylä

827

219

1688

697

-1982

Seinäjoki

782

213

1688

681

-1968

Turku

859

242

1688

686

-1990

*Asuntolainan määrän on arvioitu olevan 5 prosenttia asunnon käyvästä arvosta. Polttoöljyn hinta on oletettu samaksi kaikissa kaupungeissa. Käyttösähkön vuosikulutus on 5 000 kWh/vuosi. Energiamenojen muutos pitää sisällään sekä sähkön myynnin että siirron. Sähkön myyntihinta on oletettu samaksi kaikkiin kaupunkeihin. Siirtohinta vaihtelee kaupungeittain. Sähkön hinta on määritelty toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnan mukaan. Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki, Energiavirasto, POP Pankin omat laskelmat

Myös öljylämmitteisessä omakotitalossa asuvien eläkeläistalouksien tilanne on ollut erittäin haastava viime vuonna. Lämmitysöljyn hinnan nousu kasvatti merkittävästi öljylämmitteisten omakotitalojen asumismenoja.

Eläkeläistalouksien viime vuoden tilanne vaihteli verrattain vähän kaupungin suhteen. Suurin syy tähän on se, että eläkeläistalouksilla korkomenojen nousun vaikutus on melko pieni, koska laina odotetaan lähes maksetuksi. Monilla eläkeläistalouksilla on jopa velaton omistusasunto, joten asuntolainojen koron nousu ei ole koskettanut juuri heitä.

Säästöt puskuroivat ostovoiman heikkenemistä

Kotitalouksien varallisuusasemalla on paljon vaikutusta siihen, miten se selviää äkillisistä taloudellisista muutoksista. Tilastokeskuksen vuoden 2019 tietojen mukaan lähes kaikilla kotitalouksilla on säästöjä tilillä, säästöjen määrä kuitenkin vaihtelee hyvin paljon. 

Kevään aikana kotitalouksien tilanne on helpottanut energiamenojen osalta, kun polttoöljyn ja sähkön hinta on tullut selvästi alaspäin huippulukemista. Korkojen nousun vaikutus heijastuu vielä tämän vuoden ajan kotitalouksien asumismenoihin, mutta loppuvuotta kohti 12 kuukauden Euriborin nousun ennustetaan hiipuvan.

”Isossa kuvassa suomalaisten kotitalouksien ostovoima on heikentynyt historiallisen voimakkaasti palkankorotusten jäädessä jälkeen nopeasti kiihtyneestä inflaatiosta. Muutosta tilanteeseen on odotettavissa ensi vuoden puolella, jolloin inflaatio olisi ennusteemme mukaan hellittämässä jossain määrin. Nähtäväksi jää, miten uuden hallituksen talousohjelmaa lähdetään toteuttamaan ja miten linjaukset kohdentuvat eri kotitalouksiin”, Hulkko summaa.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Maija Hyötyläinen, viestintäpäällikkö, POP Pankkikeskus
puh. 050 572 9679, maija.hyotylainen@poppankki.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

POP Pankki -ryhmä on yli 700 asiantuntijaa työllistävä suomalainen pankkiryhmä, johon kuuluu 18 POP Pankkia, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj, POP Asuntoluottopankki Oyj ja POP Pankkikeskus osk. POP Pankki -ryhmän visiona on olla pankki, joka parhaiten yhdistää henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun, parhaan asiakastyytyväisyyden sekä nopean päätöksenteon. POP Pankilla on EPSI Ratingin Pankki ja rahoitus -tutkimuksen mukaan Suomen tyytyväisimmät henkilö- ja yritysasiakkaat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta POP Pankkikeskus osk

POP Pankki -ryhmä: Maataloutta rasittaa parhaillaan poikkeuksellisen monta ulkoista haittatekijää, nyt olisi oikea aika miettiä yhteisiä ratkaisuja asiaan20.9.2023 08:55:14 EEST | Tiedote

POP Pankki -ryhmä on lähestynyt maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahia ja esittänyt, että maatalouden rahoitukseen tulisi miettiä nykyistä joustavampi keinovalikoima rahoittaa kotimaisia maanviljelijöitä, joita on rasittanut viimeisen parin vuoden sisään poikkeuksellinen määrä yhtäaikaisia toimialan ulkopuolisia haasteita. POP Pankki -ryhmän näkemyksen mukaan toimialan maksukyky on edelleen olosuhteisiin nähden hyvä, mutta esimerkiksi loppuvuoden muuttunut tukimaksuaikataulu aiheuttaa toimialalle hyvin todennäköisesti tilapäisiä maksuviivästyksiä.

POP Pankki -ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: POP Pankki -ryhmän alkuvuosi historiallinen, tulos ylitti vertailukauden tuloksen moninkertaisesti14.8.2023 09:30:00 EEST | Tiedote

POP Pankki -ryhmän alkuvuoden tulos ennen veroja oli 87,9 (4,8) miljoonaa euroa, josta 45,2 miljoonaa euroa kertyi toukokuussa myydystä vakuutustoiminnasta. Ryhmän jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 42,6 (5,1) miljoonaa euroa oli moninkertaisesti vertailukautta suurempi ja koko edellisvuoden tulokseen nähden yli puolitoistakertainen. Ryhmän korkokate kasvoi komeat 93 prosenttia vertailukaudesta ja ydinvakavaraisuus (CET 1) vahvistui 21,1 prosenttiin.

POP Pankin kansalaissuhdanne-ennuste: tänä vuonna talous supistuu 0,6 prosenttia, vuoden 2024 talousnäkymät positiivisemmat12.6.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Yhteenveto POP Pankin ennusteesta: Ensi vuonna talouden toipuessa vienti kasvaa 3,5 prosenttia ja tuonti 3 prosenttia. Inflaatio asettuu tänä vuonna keskimäärin lähes kuuteen prosenttiin. Ensi vuonna sen kuitenkin ennustetaan olevan merkittävästi tätä vuotta alempana, 2,5 prosentissa. Tänä vuonna 12 kuukauden Euribor on keskimäärin 3,9 prosenttia ja ensi vuonna 3,7 prosenttia. Ensi vuonna bensan hinnan ennustetaan nousevan 2,15 euroon litralta, sillä öljyn maailman markkinahinta nousee. Palkansaajien ostovoima kasvaa 1,5 prosenttia. Ostovoiman hupeneminen on ollut historiallisen voimakas, eikä ensi vuosi vielä kuro umpeen koko menetystä. Työllisyys reagoi viiveellä talouskasvun käänteeseen. Tänä vuonna työttömyysaste nousee 7 prosenttiin ja ensi vuonna 7,8 prosenttiin. Ensi vuonna talouden näkymät ovat positiivisemmat ja talous kasvaa 0,8 prosenttia. ”Viime vuonna Ukrainan sotatilanne heijastui energiamarkkinoihin sekä yritysten tuotantoketjuihin kiihdyttäen inflaatiota. Keskuspankit v

POP Pankki -ryhmä kiihdyttää kasvustrategiaansa – viranomaiset hyväksyivät Suomen Vahinkovakuutus Oy:n osake-enemmistön myymisen LähiTapiolalle25.5.2023 12:30:00 EEST | Tiedote

POP Pankki -ryhmän visioon sisältyy tavoite kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin. Ryhmässä on meneillään useita tavoitetta tukevia hankkeita. POP Pankki -ryhmän kokonaan omistaman Suomen Vahinkovakuutus Oy:n osake-enemmistön myyminen LähiTapiolalle ja samalla sovittu yhteistyö LähiTapiolan kanssa käynnistää ryhmässä laajan säästö - ja turvatuotteiden tuotevalikoiman uudistamisen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme