Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för juli månad: Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela
Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av juli sammanlagt 8 645 arbetslösa arbetssökande. Det är 555 (+ 6,9 %) mer än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i juli 897 fler än i juni. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten var den näst lägsta i Fastlandsfinland, 7,7 %. Motsvarande andel i hela landet var 10,5 %. Antalet heltidspermitterade var i juli 945 dvs. 250 fler (+36,9 %) än ett år tidigare. Antalet nya lediga arbetsplatser var i juli 747 (- 33,0 %) färre än för ett år sedan. Under juli månad fanns det sammanlagt 3 159 arbetsplatser, vilket var 3 871 (- 55,1 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.
Arbetslösheten ökade i de flesta åldersgrupperna jämfört med året innan.
Arbetslösheten ökade i de flesta åldersgrupperna jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten jämfört med året innan. Antalet arbetslösa ökade i Vasa ekonomiska region med 79 personer (+ 2 %), i Sydösterbotten med 99 personer (+ 28 %), i Jakobstadsregionen med 193 personer (+ 15 %), i Karleby ekonomiska region med 178 personer (+ 8 %) och i Kaustby ekonomiska region med 6 personer (+ 1 %). Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Sydösterbotten den lägsta arbetslöshetsgraden på 6,0 %.  

Arbetslösheten ökade i de flesta åldersgrupperna jämfört med året innan. I slutet av juli fanns det 1 126 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 187 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 115 fler än under föregående månad. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25–29 år ökade med 23 personer jämfört med situationen året innan till 943 arbetslösa. Antalet arbetslösa över 50 år var 2 831, dvs. 16 fler än för ett år sedan (33 % av alla arbetslösa arbetssökande). Andelen arbetslösa arbetssökande var störst i åldersgruppen 60–64 år, dvs. sammanlagt 1 064 arbetslösa. Av de arbetslösa arbetssökandena var 4 394 (51 %) män och 4 251 (49 %) kvinnor. 

Antalet arbetslösa minskade kvantitativt sett mest på lägre grundnivå, antalet arbetslösa var 29 färre (- 15,7 %) än för ett år sedan. Antalet arbetslösa ökade mest hos personer med okänd utbildningsnivå, ökningen var 354 personer (+51,0 %) jämfört med året innan. Jämfört med förra året minskade antalet arbetslösa kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (- 46). Arbetslösheten ökade mest i yrkesgruppen för oklassificerbara yrken (+ 289). 

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under juli månad 1 541 nya lediga jobb, vilket är 747 (- 33,0 %) färre än vid motsvarande tid i fjol. Under juli fanns det totalt 3 159 lediga arbetsplatser, vilket var 3 871 platser (- 55,1 %) färre än för ett år sedan.   

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Arbetslösheten ökade i de flesta åldersgrupperna jämfört med året innan.
Arbetslösheten ökade i de flesta åldersgrupperna jämfört med året innan.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Konjunkturutsikterna för små och medelstora företag har blivit ljusare i Österbotten och i Mellersta Österbotten jämfört med förra våren14.9.2023 09:10:00 EEST | Tiedote

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. Hösten 2023 bedömde de företag som på Österbottens NTM-centrals område besvarade barometern att konjunkturutsikterna är ganska försiktiga (saldotal -3), även om vyerna har blivit klarare jämfört med utsikterna förra våren.

Pk-yritysten suhdannenäkymät Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kirkastuneet viime kevääseen nähden14.9.2023 09:10:00 EEST | Tiedote

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Syksyllä 2023 Pohjanmaan ELY-keskusalueella Pk-yritysbarometriin vastanneiden yritysten suhdannenäkymät ovat vaisuhkot (saldoluku -3), vaikka arviot ovatkin kirkastuneet viime kevään näkymiin verrattuna.

Heinäkuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskuksen seutukunnissa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.8.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli heinäkuun lopussa yhteensä 8 645 työtöntä työnhakijaa. Se on 555 (+ 6,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli heinäkuussa 897 enemmän kuin kesäkuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin, 7,7 %. Koko maassa vastaava osuus oli 10,5 %. Kokoaikaisesti lomautettuja oli heinäkuussa 945 eli 250 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 36,0 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena heinäkuussa 747 (- 33,0 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heinäkuun aikana avoinna oli yhteensä 3 159 työpaikkaa, mikä oli 3 871 (- 55,1 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum