Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om Umicore Finland Oy:s MKB-program för ett nickelraffinaderi och en pCAM-fabrik i östra KIP-området (Mellersta Österbotten)

Dela
Umicore Finland Oy planerar att bygga ett nytt nickelraffinaderi och en pCAM-fabrik på storindustriområdet i Karleby. Verksamheten täcker också stödfunktioner för verksamheten såsom avloppsreningsverk, kemikalielagring, laboratorium och fördröjningsbassänger för dagvatten.

Avloppsvatten, dag- och kylvatten från verksamheten avleds i ett utloppsrör ut i havet i närheten av vågbrytaren i den södra delen av hamnområdet eller i den norra delen av hamnområdet till en plats som har optimerats med vattendragsmodelleringar.

I samrådet om projektet inlämnades 18 utlåtanden eller kommentarer av myndigheter samt tre åsikter.I utlåtandena framfördes bland annat konsekvenserna av större avloppsvattenmängder för havsnaturen, konsekvenserna för bosättningen, utsläpp i luften och tryggande av grundvattnet.

På basis av bedömningsprogrammet och responsen som har lämnats in anser NTM-centralen i Södra Österbotten som är kontaktmyndighet i MKB-förfarandet att i synnerhet avloppsvattnens, bland annat sulfatets, påverkan i havsområdet och konsekvenserna av luftutsläppen i närområdet bör utredas.Även anläggningens konsekvenser för bosättningen bör bedömas och bullersituationen i projektområdet utredas.I bedömningen bör dessutom de närliggande Naturaområdena beaktas.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress www.miljo.fi/umicoreostranickelochpcamMKB .

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Tia Lummi-Lehtinen, tfn 0295 027048
Ledande expert Elina Venetjoki, tfn 0295 016 403

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kollektivtrafiken påverkas av den nya viktbegränsningen på stadsbron i Kristinestad21.9.2023 14:43:03 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har i samarbete med Trafikledsverket beslutat att införa en lägre viktbegränsning på 8 ton på bron (tidigare viktbegränsning 25 ton). Den nya viktbegränsningen påverkar också kollektivtrafiken i området. De större bussarna kan inte längre köra över bron på grund av viktbegränsningen. Ändringar i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare. Ändringarna i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare.

Kristiinankaupungin sillan uudella painorajoituksella vaikutusta joukkoliikenteeseen21.9.2023 13:39:55 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on päättänyt yhdessä Väyläviraston kanssa asettaa Kristiinankaupungin sillalle nykyistä (25 tonnia) alemman painorajoituksen 8 tonnia. Uudella painorajoituksella on vaikutusta myös alueen joukkoliikenteeseen. Isoimmat linja-autot eivät jatkossa voi painorajoituksen vuoksi liikennöidä sillalla. Reittimuutos astuu voimaan 25.9.2023 ja on voimassa toistaiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum