Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland gav Österbottens välfärdsområde en anmärkning om tillgången till mun- och tandvård

Dela

Regionförvaltningsverket har upptäckt allvarliga brister i tillgången till ickebrådskande mun- och tandvård inom Österbottens välfärdsområde. Nästan 3 000 patienter väntar just nu längre än 6 månader på att få komma till tandläkare. Regionförvaltningsverket har gett välfärdsområdet en anmärkning på grund av situationen.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland inledde 2022 tillsyn av tillgången till mun- och tandvård i samkommunen för Österbottens välfärdsområde eftersom vårdgarantin inte uppfylldes. 

Regionförvaltningsverket har upptäckt allvarliga brister i tillgången till icke-brådskande mun- och tandvård. Trots välfärdsområdets egenkontrollåtgärder får patienterna inte vård i enlighet med kraven i 51 § i hälso- och sjukvårdslagen. I flera kommuner uppfylls inte vårdgarantin. Nästan 3 000 patienter väntar just nu längre än sex månader på att få komma till tandläkare. Som längst måste patienterna vänta till och med över ett år.

På grund av den här situationen har regionförvaltningsverket den 17 augusti 2023 gett Österbottens välfärdsområde en anmärkning om att patienterna ska få icke-brådskande mun- och tandvård inom sex månader. Regionförvaltningsverket ber välfärdsområdet om en ny utredning senast den 31 december 2023.

Köerna till icke-brådskande mun- och tandvård är särskilt långa i nio kommuner. Väntetiderna i dessa kommuner är följande: 

  • Vasa 11–12 månader
  • Laihela 15–16 månader
  • Korsholm 14 månader
  • Vörå 11–12 månader
  • Malax 14 månader
  • Jakobstad 13–14 månader
  • Pedersöre 13 månader
  • Larsmo 13 månader
  • Nykarleby 7 månader. 

I södra-mellersta området i Österbotten uppfylls vårdgarantin i Korsnäs, där väntetiden är 3 månader, i Kristinestad, där väntetiden är två månader och i Närpes, där väntetiden är fyra eller fem månader. 

Information om när patienten kommer att få vård

Enligt välfärdsområdets redogörelse kan inte alla enheter ge en tid till icke-brådskande mun- och tandvård när patienten tar kontakt. Regionförvaltningsverket har gett Österbottens välfärdsområde administrativ styrning om att tidpunkten för när patienten kommer att få vård ska meddelas patienten med minst en månads noggrannhet. 

Många orsaker till de långa väntetiderna

Enligt välfärdsområdets redogörelse har vårdskulden efter coronapandemin lett till att många patienter sökt vård först efter pandemin och till att vården av dem som väntat i kö har fördröjts. Vårdbehovet är större än normalt. Även den långvariga arbetskonflikten bland vårdpersonalen 2022 ledde till att köerna till icke-brådskande vård växte särskilt inom mun- och tandvården i Vasa och Laihela.

Sjukfrånvaro bland personalen har också inverkat på situationen. Det har inte varit möjligt att rekrytera vikarier vid plötslig sjukfrånvaro, utan man har varit tvungen att avboka vårdtiderna, vilket har lett till ytterligare överbelastning i tidsbokningen. Bristen på vårdpersonal och personalfrånvaron har dessutom lett till att tandläkarna har varit tvungna att arbeta ensamma. Då har man varit tvungen att boka längre vårdtider för patienterna eller avboka patienternas tider och flytta fram dem, eftersom ensamarbete inte alltid möjliggör patientsäkert arbete.

Att välfärdsområdet är starkt svenskspråkigt är också en utmaning vid rekryteringen av tandläkare. Antalet vakanser har inte heller ökat under årens lopp i takt med kraven enligt vårdgarantin. Dessutom begränsar lokalerna, bristen på vårdrum och problem med inomhusluften rekryteringen av personal och införandet av olika verksamhetsmodeller. Välfärdsområdet strävar ständigt efter att hitta lösningar och resurser för dessa frågor.

Vårdgarantin förbättras

Fram till den 31 augusti 2023 ska tillgången till icke-brådskande mun- och tandvård ordnas så att patienten får tid till tandläkare senast inom sex månader från det att vårdbehovet bedömdes.

Den 1 september 2023 förbättras vårdgarantin på så sätt att patienten ska få icke-brådskande mun- och tandvård senast inom fyra månader. 

Mer information:

Regionförvaltningsverkets beslut

Hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 51 b§

Mer information för medierna:

överinspektör Maarit Penttilä, fornamn.efternamn@rfv.fi eller tfn 0295 018 567
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202419.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

On aika tehdä esitykset vuoden 2024 äitienpäivän kunniamerkkien saajista19.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastot pyytävät 3.11.2023 mennessä esitykset toimialueiltaan vuoden 2024 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Kunniamerkin voi saada 40 vuotta täyttänyt biologinen äiti, adoptioäiti tai sijaisäiti. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat ehdottaa palkittavia äitejä. Jos omat lapset tekevät esityksiä, tulee niissä olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum