Eläkevakuutusyhtiö Veritas

Veritas delårsöversikt 1.1–30.6.2023: Året började starkt för Veritas – placeringarna avkastade 2,4 procent

Dela

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Veritas placeringar i januari–juni var 2,4 procent. I slutet av juni var solvensnivån 122,3 procent och solvenskapitalet 1,6-faldigt i förhållande till solvensgränsen. Kundanskaffningen fortsatte utvecklas stadigt under årets andra kvartal.

”Vår goda service har under de senaste åren lockat många nya kunder, och tack vare tillväxten har vi kunnat effektivisera vår verksamhet. Det är en god nyhet för våra kunder, eftersom den ökade effektiviteten återspeglas direkt i arbetspensionsavgifterna”, säger Veritas verkställande direktör Carl Haglund.

Veritas premieinkomst förväntas öka med över 7 procent i år. Lönesumman i de företag som är försäkrade hos Veritas uppskattas öka ungefär lika mycket. 

”Lönesumman har fortsatt sin starka utveckling, men överlag är de ekonomiska utsikterna svaga. Förväntningarna på sysselsättningen har dämpats”, säger Haglund.

Trots det är bristen på arbetskraft fortfarande stor i många branscher. Ingen lättnad är att vänta, eftersom andelen befolkning i arbetsför ålder har minskat och fortsätter minska under de kommande decennierna.

”Vi klarar oss inte utan arbetskraftsinvandring. Därför måste vi göra allt vi kan för att locka utländska experter till Finland. Att motsätta sig invandring är att skjuta sig själv i foten.”

Aktieplaceringarna gav den bästa avkastningen

Avkastningen på Veritas placeringar var 2,4 procent i januari–juni. Värdet på placeringarna uppgick i slutet av juni till 4,3 miljarder euro.

Ränteplaceringarna avkastade 3,5 procent, aktieplaceringarna 4,8 procent, fastigheterna -3,3 procent och de övriga placeringarna 0,6 procent.

”Året har börjat bättre än befarat på den internationella aktiemarknaden, medan utvecklingen på den finländska aktiemarknaden har varit mycket svag. Generalindexet på Helsingforsbörsen har sjunkit med cirka 10 procent från årets början”, säger Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

Enligt Vatanen har resultatutvecklingen på Helsingforsbörsen klart sackat efter de övriga västerländska börserna. I till exempel USA har aktiemarknaden fått fart av teknologibolagens starka kursutveckling, och även servicesektorn har utvecklats positivt i takt med det stigande konsumentförtroendet.

”Den svaga utvecklingen på Helsingforsbörsen har sin förklaring i branschstrukturen. Vi saknar stora och internationella teknologibolag och vi har en omfattande tillverkningsindustri. Tillverkningsindustrin har klarat sig sämre även på andra håll i världen, men i Finland har resultatutvecklingen varit särskilt svag.”

Högre avkastningskrav på fastighetsmarknaden

Även fastighetsmarknaden är i en exceptionell situation och utsikterna för början av hösten är för närvarande svaga. Avkastningskraven på fastighetsmarknaden har stigit, vilket sänker värdet på fastigheterna.

”Veritas gjorde en betydande nedskrivning på de direkta fastighetsplaceringarna i slutet av juni. Vi ville få värdet på fastigheterna att återspegla det verkliga marknadspriset i den förändrade miljön”, säger Vatanen.

Vatanen ser också positiva signaler i det ekonomiska läget. Inflationen pekar nedåt, centralbankernas styrräntor håller på att nå sina toppar och det går bra för servicebranscherna. 

”I USA kan de klara en åtstramning av centralbankernas penningpolitik utan att hamna i en recession, men det vågar jag ännu inte lova för Finlands del. Ännu i juli fortsatte företagens förtroende sjunka i alla branscher utom servicebranschen.”

Bild av Veritas huvudkontor: Wellu Hämäläinen

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Veritas Pensionsförsäkring

Veritas är ett ansvarsfullt och solvent arbetspensionsbolag som handhar arbetspensionsskyddet för över 120 000 personer. Värdet på Veritas placeringar var i slutet av juni 4,3 miljarder euro.

Följ Eläkevakuutusyhtiö Veritas

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Eläkevakuutusyhtiö Veritas

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum