Målet är att få bort förrymda fiskeredskap ur naturen

Dela

Syftet med projektet Re:Fish, som inleddes i mars 2023, är att minska mängden skräp från fritidsfiske och förhindra nedskräpning. Under det treåriga projektet avlägsnas så kallade spöknät, dvs. övergivna fiskenät som lämnats kvar i vattnet, från Östersjöns kustområden. Projektet är samtidigt ett pilotprojekt för insamling av fiskenät som tagits ur bruk.

Fiskeredskap som försvunnit till sjöss är ett problem för miljön och störande för både fiskare och andra som tycker om att tillbringa tid vid vattnen. Bild: Jutta Vuolamo / Håll Skärgården Ren rf
Fiskeredskap som försvunnit till sjöss är ett problem för miljön och störande för både fiskare och andra som tycker om att tillbringa tid vid vattnen. Bild: Jutta Vuolamo / Håll Skärgården Ren rf Jutta Vuolamo / Håll Skärgården Ren rf Jutta Vuolamo / Håll Skärgården Ren rf

Fiskeredskap som försvunnit till sjöss är ett problem för miljön och störande för både fiskare och andra som tycker om att tillbringa tid vid vattnen. Till exempel spöknät  utgör en risk för både fåglar, fiskar och däggdjur som kan trassla in sig i näten och skadas. Till följd av mekanisk friktion och solstrålning sönderdelas dessutom materialen som används i fiskeredskapen till plastskräp i vattnet och vissa delar av redskapen avger också skadliga ämnen.

Inom Re:Fish-projektet draggar man och dyker vid Östersjöns kuster för att avlägsna spöknät och andra fiskeredskap som härstammar från fritidsfiske. Finlands miljöcentral samlar in spöknät från Finska vikens och Bottenhavets kuster samt i Skärgårdshavet.

"Vi vill fokusera insamlingarna till de områden där sannolikheten för att hitta spöknät är allra störst. Därför kartlägger vi alla nuvarande och tidigare områden dit fritidsfisket koncentrerat sig, till exempel genom att intervjua fiskare, aktörer som arbetar med fiske och andra som rör sig till sjöss, berättar Pekka Kotilainen", som är äldre forskare vid Finlands miljöcentral.

Återvinningen av fiskeredskap är i allmänhet ännu i startgroparna. Det finns inget återvinningsnätverk eller några insamlingsställen för dem. Gamla och trasiga nät förvaras ofta utomhus och med tiden bryts de sönder och mikroplaster hamnar i marken. Medan projektet pågår genomförs ett pilotförsök med att samla in fiskenät som tagits ur bruk i samband med Håll Skärgården Ren rf:s (HSR rf) Sälle-stationer. Separata insamlingskampanjer ordnas också sommaren 2024. Tidpunkterna för dessa meddelas senare.

"Gamla nät som tagits ur bruk kommer att samlas in bland annat av fritidsfiskare och sommarstugegäster som har sådana i sina förråd. En del av de insamlade näten kommer att analyseras för att man ska kunna utreda möjligheterna att återvinna och återanvända materialen. På så sätt lägger vi grunden för ett återvinningsnätverk för fritidsfiskeredskap för producenter, återförsäljare, användare och återvinningsaktörer", berättar HSR rf:s projektchef Jutta Vuolamo.

Re:Fish finansieras av Europeiska unionen som ett treårigt Interreg Central Baltic-projekt och det koordineras av stiftelsen Håll Sverige Rent. I Finland deltar Finlands miljöcentral och HSR rf i projektet och i Estland Estlands havsforskningsinstitut vid Tartu universitet.

Re:Fish uppmanar allmänheten att anmäla om man hittat eller förlorat fiskredskap. Fiskerelaterat skräp som hittats på stränderna kan rapporteras in till Håll Skärgården Ren rf med hjälp av Snygg Beach-appen. Upphittade och försvunna fiskeredskap kan anmälas till Finlands miljöcentral via denna länk eller med hjälp av QR-koden nedan (på finska).

nullnull

Nyckelord

Kontakter

Äldre forskare Pekka Kotilainen
Finlands miljöcentral (Syke)
fornamn.efternamn@syke.fi
tfn + 358 295 251 317

Projektchef Jutta Vuolamo
Håll Skärgården Ren rf
fornamn.efternamn@pssry.fi
tfn +358 40 458 9156

Kommunikationsspecialist Eija Järvinen
Finlands miljöcentral (Syke)
fornamn.efternamn@syke.fi
Telefon: +358 295 251 242

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Länkar

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Miljöskadliga stöd bedömdes – orsakandet av naturförlust bör identifieras i beskattningen18.9.2023 11:20:00 EEST | Tiedote

Genom att slopa statens ekonomiska stöd för verksamhet som förstör miljön kan man både förbättra miljöns och statsfinansernas tillstånd. Rapporten Miljöskadliga stöd i Finland. En översikt av stöd som påverkar klimatet och biologisk mångfald (på finska) som Finlands miljöcentral publicerat idag går igenom utvecklingen av bedömningsmetoderna för miljöskadliga stöd och bedömt de skadliga effekterna av stöden särskilt på klimatet och den biologiska mångfalden.

Ympäristölle haitallisia tukia arvioitiin – luontokadon aiheuttaminen olisi tunnistettava verotuksessa18.9.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Poistamalla valtion taloudellinen tuki ympäristöä pilaavalta toiminnalta voidaan kohentaa sekä ympäristön että valtiontalouden tilaa. Suomen ympäristökeskuksen tänään julkaisemassa raportissa Ympäristölle haitalliset tuet Suomessa. Katsaus ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle haitallisiin tukiin on käyty läpi ympäristölle haitallisten tukien arviointimenetelmien kehitystä ja arvioitu tukien haitallisia vaikutuksia erityisesti ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum