Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för Dalalandets vindkraftsprojekt (landskapen i Österbotten)

Dela
Prokon Wind Energy Finland Oy planerar ett vindkrafts- och elöverföringsprojekt i den södra delen av Nykarleby stad. I mitten av planeringsområdet ligger Kauhava stads område, som delar planeringsområdet i två delar. I projektet byggs högst 20 vindkraftverk på ett cirka 1600 hektars område.

Området är huvudsakligen skogsbruksmark, men i den södra delen av projektområdet ligger ett öppet myrmarksområde och områden med glest trädbestånd.I den aktuella miljökonsekvensbedömningen granskas vindkraftverk med en total höjd på högst 300 meter. Vindkraftverkens enhetseffekt är högst 8–10 MW.

Enligt planerna dras elöverföringen från vindkraftsområdet i en cirka sex kilometer lång luftledning för 110 kV till Sandåsens elstation som ligger på den nordvästra sidan av projektområdet. Luftledningen kommer att placeras i samband med den nuvarande kraftledningen för 110 kV. Det andra alternativet för elöverföringen är en cirka två kilometer lång jordkabel till elstationen för Storbötet vindkraftsprojekt som ligger i sydväst.

I samrådet inlämnades 27 utlåtanden eller kommentarer av myndigheter samt en åsikt.I utlåtandena lyftes konsekvenserna för bland annat landskapet, arkeologin och fågelbeståndet fram.Gränserna för projektet avviker från beteckningarna i landskapsplanen, vilket kritiserades.I projektet framträder dessutom samverkan med andra vindkraftverk och elöverföringssträckningar, som finns eller planeras i närområdena.NTM-centralen förutsätter att i synnerhet samverkan av olika projekt och responsen om programmet som lämnats in under samrådet beaktas allteftersom bedömningsförfarandet framskrider.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress www.miljo.fi/dalalandetvindkraftMKB.

Detta är också ett projekt för grön omställning. Grön omställning avser en förändring i riktning mot ekologiskt hållbart ekonomi och tillväxt, som inte grundar sig på överkonsumtion av naturresurser och fossila bränslen.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Satu Ala-Könni, tfn 0295 027066

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kollektivtrafiken påverkas av den nya viktbegränsningen på stadsbron i Kristinestad21.9.2023 14:43:03 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har i samarbete med Trafikledsverket beslutat att införa en lägre viktbegränsning på 8 ton på bron (tidigare viktbegränsning 25 ton). Den nya viktbegränsningen påverkar också kollektivtrafiken i området. De större bussarna kan inte längre köra över bron på grund av viktbegränsningen. Ändringar i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare. Ändringarna i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare.

Kristiinankaupungin sillan uudella painorajoituksella vaikutusta joukkoliikenteeseen21.9.2023 13:39:55 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on päättänyt yhdessä Väyläviraston kanssa asettaa Kristiinankaupungin sillalle nykyistä (25 tonnia) alemman painorajoituksen 8 tonnia. Uudella painorajoituksella on vaikutusta myös alueen joukkoliikenteeseen. Isoimmat linja-autot eivät jatkossa voi painorajoituksen vuoksi liikennöidä sillalla. Reittimuutos astuu voimaan 25.9.2023 ja on voimassa toistaiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum