Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

Kyselytutkimus: Arvot, sukupuoli ja vanhempien koulutustausta vaikuttavat nuorten kiinnostukseen eri aloja kohtaan

Jaa

Tiedote on julkaisuvapaa keskiviikkona 30.8.2023 klo 01.00.

NYT Nuorten tulevaisuusraportin mukaan nuorten mielestä kiinnostavimpia aloja ovat terveydenhuolto, matkailu- ja ravintola-ala, taide-, kulttuuri- sekä kaupan ala. Vanhempien koulutustausta, nuoren sukupuoli sekä arvot ovat vahvasti yhteydessä kiinnostukseen eri aloja kohtaan. 

NYT Nuorten tulevaisuusraportti on jokavuotinen kyselytutkimus, joka kartoittaa yläkoululaisen, lukiolaisen ja ammatillisen opiskelijan näkemyksiä tulevasta työelämästä. Kyselyyn vastasi keväällä 2023 yli 6 000 nuorta. Kyselyn toteutti Taloustutkimus ja se toteutettiin yhteistyössä LähiTapiolan kanssa.

Kaikkien vastaajien kesken kiinnostavimpia aloja ovat terveydenhuolto, matkailu- ja ravintola-ala, taideala, kulttuuri ja viihde sekä kaupan ala. Vähiten kiinnostavimmat alat vastaajien mukaan olivat kirkollinen työ, kiinteistöalan palvelut ja siivous, julkishallinto, vakuutusala, energiateollisuus, elintarvike- ja juomateollisuus. Nuoret saivat valita listalta kaikki ne alat, joilla he voisivat harkita työskentelevänsä tulevaisuudessa.

Nuorten kiinnostuksessa eri aloja kohtaan ei ollut tänä vuonna havaittavissa suuria muutoksia verrattuna vuoteen 2021, jolloin kysyimme asiaa nuorilta edellisen kerran (Nuorten tulevaisuusraportti 2021). Huolestuttavaa muutosta on kuitenkin tapahtunut terveydenhuollon kohdalla, jossa nuorten kiinnostus alaa kohtaan oli hiipunut kahdessa vuodessa 7 prosenttiyksikköä (2021: 29 % harkitsi alaa, 2023: 22 %).

Alojen sukupuolittuneisuus näkyy nuorten vastauksissa

Pojilla kaikkein suosituimpia aloja olivat teknologiateollisuus (26 % harkitsi voivansa työskentelevänsä alalla), rakennusteollisuus (24 %), maanpuolustus (24 %) sekä pankki- ja rahoitusala (19 %). Tytöillä valintojen kärjestä erottuivat terveydenhuolto (33 %), matkailu- ja ravintola-ala (30 %), taideala (28 %) ja sosiaalipalvelut (27 %). Muunsukupuolisilla ja niillä, jotka eivät halua ilmoittaa sukupuoltaan, korostuivat erityisesti kaksi alaa: taideala (36 % sukupuoli: muu, 28 % ei merkitty) sekä kulttuuri- ja viihde (29 %, 23 %).

Vaikka sukupuolittuneisuus on huomattavaa useiden alojen kohdalla, niin aivan kaikkialla se ei vaikuta. Tällaisia ovat mm. kaupan ala, turvallisuus- ja pelastusala sekä vakuutusala, joilla sukupuolien välillä ei vastauksissa ole juuri eroa.

Vanhempien koulutustausta vaikuttaa nuoren valintoihin

Vanhempien koulutustausta on vahvasti yhteydessä nuorten kiinnostukseen eri aloja kohtaan. Moni vastaajista, joiden vanhemmalla oli yliopistotutkinto, piti kiinnostavana esimerkiksi kulttuuri- ja viihdealaa (25 %), terveydenhuoltoalaa (24 %), teknologiateollisuutta (21 %) ja opetusalaa (20 %). Vanhemman yliopistotutkinnon yhteys erottui myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten, pankki- ja rahoitusalan, asianajo- ja lakimiestoimistojen sekä lääketeollisuuden kiinnostavuudessa. Vanhempien ammattikoulutustausta heijastui nuorten vastauksiin siten, että suosittuja aloja olivat muun muassa kaupan ala (21 %), terveydenhuoltoala (20 %), rakennusala (19 %) sekä matkailu- ja ravintola-ala (18 %). Verrattuna muihin vastaajaryhmiin tätä ryhmää kiinnosti selvästi enemmän logistiikka- ja huolinta-ala.

Maahanmuuttajatausta ei vaikuta urahaaveisiin

Tulosten mukaan maahanmuuttajatausta tai äidinkieli ei ollut merkittävästi yhteydessä nuorten alavalintoihin. Joidenkin alojen kohdalla eroja oli kuitenkin havaittavissa. Verrattuna nuoriin, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet Suomessa, hieman useampaa maahanmuuttajataustaista nuorta kiinnosti muun muassa pankki- ja rahoitusala, kaupan ala sekä matkailu- ja ravintola-ala. Sen sijaan esimerkiksi maanpuolustus, opetus ja koulutus, sosiaaliala ja maa- ja metsätalous kiinnostivat maahanmuuttajataustaisia vähemmän kuin niitä nuoria, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet Suomessa.

*Maahanmuuttajatausta viittaa kyselyssä niihin, joilla vähintään toinen vanhemmista ei ole syntynyt Suomessa ja joilla ensimmäinen kieli on muu kuin suomi tai ruotsi (vastaajia 382).

Arvoilla yhteys nuorten kiinnostukseen eri aloja kohtaan

Nuorten arvot olivat selvästi yhteydessä kiinnostukseen eri aloja kohtaan, vaikka erot arvoissa eri sukupuolten välillä olivat yllättävänkin pieniä. Esimerkiksi valtaan ja suoriutumiseen liittyvät arvot olivat yhteydessä erityisesti kiinnostukseen pankki- ja rahoitusalaa, julkishallintoa, vakuutusalaa sekä asianajan työtä kohtaan. Universalismin ja hyväntahtoisuuden yhteys alavalintoihin taas korostui etenkin opetus- ja terveydenhuoltoalojen, sekä sosiaalityön kohdalla. Ympäristöalan valinneilla universalismi erottuu vastaajajoukosta kaikkein vahvimpana arvona. Kyselyssä universalismiin liittyvät väittämät koskivat esimerkiksi ihmisten yhdenvertaisuutta ja ympäristön suojelua.

Perinteiden arvostus linkittyi puolestaan maa- ja metsätalousaloille, kirkolliseen työhön sekä maanpuolustukseen. Kyselyssä arvoja mitattiin Schwartzin arvoteorian pohjalta. Tulokset ovat kiinnostavia, koska nuoret haluavat tehdä omien arvojensa mukaista työtä ja arvoilla on tämän kyselyn perusteella selvä yhteys kiinnostukseen eri aloja kohtaan.

* Arvot-tilastokuvasta: indeksiluku kertoo muutoksista suhteessa keskiarvoon, joka on 100. 5+6 -vastaukset viittaavat vastaajiin, jotka vastasivat yksittäisen arvoväittämän kohdalla joko "erittäin paljon" tai "paljon" (eli olivat samaa mieltä väittämän kanssa).

Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin kyselyn toteutti Taloustutkimus ja aineiston keruu tapahtui 4.2.–30.3.2023 välisenä aikana. Kysely toteutettiin yhteistyössä LähiTapiolan, Opetushallituksen ja Osaamiskeskus Kentaurin kanssa. Vastaajia oli 6 027, joista puolet opiskeli yläasteella ja puolet toisella asteella (14‒20-vuotiaita).


Haastattelut

Lauri Vaara, erityisasiantuntija, opettajankoulutus ja tutkimus, lauri.vaara@nuortennyt.fi, 044 0772 373

Riikka Ahonvala, asiantuntija, nuorten työelämä, riikka.ahonvala@nuortennyt.fi, 050 5242 568

Muut haastattelupyynnöt (esimerkiksi nuoren haastattelu): Kaisa Huikuri, viestintäjohtaja, kaisa.huikuri@nuortennyt.fi, 045 773 49347

Tarkemmat tiedot kyselystä ja aiemmista tuloksista

Kotisivuillamme kyselyn sivu https://nuortennyt.fi/tulevaisuusraportti/

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille. Nuorten NYTillä on Yrityskyliä 14 paikkakunnalla. Tavoitteemme on, että jokainen lapsi ja nuori - lähtökohdista riippumatta - saa mahdollisuuden oppia tulevaisuutensa kannalta tärkeitä taitoja. Toimimme sillanrakentajana lasten ja nuorten sekä toimivan työelämän välillä. Olemme myös osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

Enkät: Värderingar, kön och föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar ungdomarnas intresse för olika branscher30.8.2023 01:00:00 EEST | Tiedote

Meddelande, fritt att publicera 30.8.2023 kl. 01.00. Enligt NYT Ungas framtidsrapport är de mest intressanta branscherna för ungdomar hälso- och sjukvård, turism- och restaurangbranschen, konst-, kultur- och handelsbranschen. Föräldrarnas utbildningsbakgrund, ungdomarnas kön och deras värderingar är starkt kopplade till intresset för olika branscher.

Två priser till Finland i Europas största entreprenörskapstävling för ungdomar14.7.2023 12:20:28 EEST | Tiedote

Entreprenörskapstävlingen Gen-E 2023 samlade över 800 unga entreprenörer, deras lärare, affärspartner och beslutsfattare från hela Europa för att utforska nya affärsidéer och innovationer. Tävlingen ägde rum den 11–14.7 i Istanbul. Finland representerades i tävlingen av ungdomsföretagen Vapu NY från Tavastehus och Toteuma NY från Jyväskylä. Toteuma vann första pris i kategorin för startup-företag och Joseph Munyandamutsa, verkställande direktör i Vapu NY-teamet, vann ett specialpris för sina ledaregenskaper och sin potential.

Suomeen kaksi palkintoa Euroopan suurimmassa nuorten yrittäjyyskilpailussa14.7.2023 10:28:01 EEST | Tiedote

Euroopan suurin nuorten yrittäjyyskilpailu Gen-E 2023 kokosi yli 800 nuorta yrittäjää, heidän opettajiaan, liikekumppaneitaan ja päätöksentekijöitä uusien liikeideoiden ja innovaatioiden äärelle. Kilpailu järjestettiin Istanbulissa 11.–14.7. Suomea kilpailussa edustivat nuorten yritykset Vapu NY Hämeenlinnasta ja Toteuma NY Jyväskylästä. Toteuman tiimin voitti pääpalkinnon startup-yritysten kategoriassa ja Vapu NY:n toimitusjohtaja Joseph Munyandamutsa voitti erityispalkinnon johtamistaidoista ja -potentiaalista.

Kyselytutkimus: lapset ja nuoret oppivat yhteistyötaitoja ja sinnikkyyttä yrittäjyysopintojen avulla12.6.2023 12:04:16 EEST | Tiedote

Opettajien ja oppilaiden mukaan NYT-yhdistyksen tarjoamat yrittäjyysohjelmat kehittävät monia hyödyllisiä taitoja. Vastauksissa nousevat esille muun muassa ryhmätyötaidot sekä vastuunottaminen omasta työskentelystä. Kyselytutkimus, johon vastasi yli 1 000 opettajaa ja oppijaa, koski Vuosi yrittäjänä - ja Pikkuyrittäjät-ohjelmia, joita käytetään ympäri Suomea kouluissa ja oppilaitoksissa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme