Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Det blir förbjudet att röka inne i fängelserna från och med den 4 september

Dela

Det blir förbjudet att röka inne i de finländska fängelserna från och med den 4 september 2023. Likaså blir det förbjudet för de intagna att inneha tobaksvaror i slutna fängelser. Reformen innebär att dömda och häktade endast får röka när de befinner sig ute på promenad.

Förbudet gäller både cigaretter och elektronisk tobak. Tobaksprodukterna kommer att förvaras i separata utrymmen i fängelserna, och de kommer att överlämnas till de intagna när de ska ut till promenad. I slutna fängelser får man röka under promenaderna.

- Införandet av rökförbudet innebär en stor förändring för de intagna och något som säkerligen inte kommer att tas emot positivt av alla. Vi uppskattar att cirka 80 procent av de intagna i de finländska fängelserna röker, så att förbjuda rökning inomhus kräver också att personalen lär sig nya arbetssätt, till exempel när det gäller förvaring av tobaksprodukter, organisering av promenader och stöd till de intagna. Det är ett ganska stort pussel att lägga, säger enhetschef Pekka Keskinen.

Med rökförbudet har fängelserna fått tilläggsresurser på totalt 40 årsverken för att kunna klara rökövervakningen och rökavvänjningen.

Stöd till intagna som vill minska och sluta

Med rökförbudet på plats kommer de intagna att ha tillgång till nikotinersättningsprodukter som betalas av Brottspåföljdsmyndigheten, detta för att hjälpa dem att klara eventuella abstinensbesvär. Nikotinplåster delas ut för att göra det lättare för de intagna att lägga av med rökning. De intagna kan få ersättningsprodukterna under en period på två månader, något som är baserat på rekommendationer som gäller god medicinsk praxis. Dessutom kan de intagna handla nikotinersättningsprodukter i kioskerna.

Socialt stöd för rökavvänjning tillhandahålls i fängelserna och på fånghälsovårdens enheter. Stödet kan vara individuellt eller organiserat i grupp.

Att dra ner på rökningen har positiva effekter på hälsan hos de intagna som själva röker. Rökstopp i cellerna innebär också mindre skador från tobaksrök på de andra intagnas hälsa.

- Fängelserna har sannolikt varit bland de sista arbetsplatserna i Finland där personalen har exponerats för passiv rökning mot sin vilja. Rökförbudet är avsett att skydda alla som befinner sig i ett fängelse från hälsoriskerna som tobaksrök medför, både de intagna och Brottspåföljdsmyndighetens personal, säger Keskinen.

För mer information kontakta

enhetschef Pekka Keskinen, pekka.k.keskinen@om.fi, tfn +358 50 511 0091

specialsakkunnig Ari Juuti, ari.juuti@om.fi, tfn +358 50 552 1900

Nyckelord

Andra språk

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

I fortsättningen kan man söka till utbildning som kvalificerar som fångvaktare två gånger per år − nästa ansökan startar den 7 augusti3.8.2023 08:59:02 EEST | Tiedote

Du kan söka till examensutbildning inom brottspåföljdssektorn från den 7 till 31 augusti 2023 på webbplatsen rskk.fi. I år är det för första gången på 35 år som man har två antagningar. Av dem som söker i år ska sammanlagt 120 utbildas till väktare. Bakom de två ansökningstiderna och det ökade antalet personer som utbildas ligger behovet av arbetskraft i fängelserna och det ökande antalet fångplatser.

Lyckad placering av bötesfångar och korttidsfångar i externa missbrukarvårdsenheter — modellen fortsätter efter projektslutet28.6.2023 07:10:00 EEST | Tiedote

Brottspåföljdsmyndigheten startade 2021 ett projekt kring bötesfångar och korttidsfångar. Syftet med projektet var att ta fram tjänster under fängelsetiden för denna klientgrupp och att placera dem i externa rehabiliteringsinrättningar inom missbrukarvården. Man ville också utreda hur extern placering kunde bidra till reducerat återfall i brott. Baserat på de positiva erfarenheterna kommer extern placering att bli ett ordinärt alternativ från och med juli 2023, efter att projektet har avslutats.

Sakko- ja lyhytaikaisvankien sijoittamisessa ulkopuolisiin päihdehoitolaitoksiin onnistuttu – toimintamalli jatkuu hankkeen päätyttyä28.6.2023 07:10:00 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitoksessa on ollut käynnissä Sakko- ja lyhytaikaisvankihanke vuodesta 2021 lähtien. Hankkeen tavoitteena oli kehittää tälle asiakasryhmälle sopivia vankeusaikaisia palveluja ja sijoittaa näitä vankeja vankilan ulkopuolisiin päihdekuntoutuslaitoksiin sekä tutkia sijoitusten vaikuttavuutta uusintarikollisuuden vähentymisen näkökulmasta. Hyvien kokemusten myötä ulkopuolisia sijoituksia jatketaan Rikosseuraamuslaitoksessa normaalina toimintana heinäkuusta 2023 eteenpäin hankkeen päätyttyä.

Avveckling av köerna efter pandemiåren ökade antalet intagna — Brottspåföljdsmyndighetens Statistiska årsboken 2022 är ute21.6.2023 14:05:44 EEST | Tiedote

Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok har kommit ut. Statistikpaketet för 2022 innehåller uppdaterade uppgifter om påföljder och deras längd och de mest vanliga brottstyperna och trender som påverkar antalet klienter. Avvecklingen av köerna som bildats under pandemiåren bidrog till en avsevärd ökning av fängelsepopulationen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum