Suomen Pankki

Mindre efterfrågan på bostadslån än normalt i juli

Dela

I juli 2023 utbetalades nya bostadslån för 1,0 miljarder euro, vilket är 27 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av bostadslån i juli varit lägre än så 2002. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var 4,55 % i juli 2023. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var senast högre i november 2008.

I juli 2023 utbetalades nya bostadslån för 1,0 miljarder euro, vilket är 27 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan1. Senast har utbetalningarna av bostadslån i juli varit lägre än så 2002. Av de nya bostadslånen stod investeringsbostadslånen i juli för 86 miljoner euro, och utbetalningarna av dem var 22 % mindre jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare.

Genomsnittsräntan på nya bostadslån var 4,55 % i juli 2023. Genomsnittsräntan på nya bostadslån har stigit klart (en procentenhet) från årets början. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var senast högre i november 2008. Både ägar- och investeringsbostadslånens genomsnittsränta har gått upp. Genomsnittsräntan på nya ägarbostadslån var 4,53 % i juli 2023. Samtidigt var räntan på nya investeringsbostadslån högre, 4,72 %.

I juli var den genomsnittliga återbetalningstiden för bostadslån 22 år och 7 månader. Av de nya utbetalningarna av lån minskade andelen för de bostadslån vars återbetalningstid är längre än 30 år till 7 %. År 2023 har andelen varierat mellan 13 % och 15 % före juli. Från och med juli 2023 ska hushållen återbetala sina nya bostadslån inom högst 30 år2. Bankerna kan emellertid avvika från den maximala återbetalningstiden i 10 % av kreditavtalen.

I juli 2023 bands 95 % av de nya bostadslånen till Euribor och resterande 5 % till andra referensräntor3. Av de nya Euriborbundna bostadslånen var 51 % bundna till 12 månaders Euribor, då andelen i juli i fjol var 93 %. Då räntenivån gått upp har kortare 3 månaders eller 6 månaders Euriborräntor mer än tidigare använts som referensränta för bostadslån.

Utlåning

Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av juli 2023 till 106,9 miljarder euro och årsökningen var -1,6 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,6 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,1 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juli.

De finländska företagen lyfte i juli nya lån4 för 1,6 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 350 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg från juni och var 5,56 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av juli till 105,3 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 43,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 109,9 miljarder euro vid slutet av juli 2023 och genomsnittsräntan var 0,78 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 80,5 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 7,4 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i juli nya tidsbundna inlåningsavtal för 400 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i juli 2,91 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 28.9.2023 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

[1] Nya bostadslån utbetalades i genomsnitt till ett värde av sammanlagt 1,5 miljarder euro i juli 2012–2022.

[2] Mer information på statsrådets webbplats på adressen: https://valtioneuvosto.fi/-/10623/kotitalouksien-ja-taloyhtioiden-lainoihin-rajoituksia-heinakuun-alussa?languageId=sv_SE

[3] Bankernas egna referensräntor, fasta räntor eller andra räntor.

[4] Exkl. konto- och kortkrediter.

Nyckelord

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Number of card payments grew in the second quarter of 202322.9.2023 10:00:00 EEST | Press release

In the second quarter of 2023, a total of 595 million card payments were made using Finnish payment cards, which was 30 million (5%) more than in the same period a year earlier. The aggregate value of card payments amounted to EUR 17.8 billion in the second quarter, which was 4% more than a year earlier.More card payments initiated on computer or mobile device than a year earlier A total of 88 million remote card payments were initiated on a computer or mobile device in the second quarter of 2023, which was 16% more than in the same period last year. The aggregate value of remote card payments (EUR 3.5 billion) was 21% higher than in the corresponding period a year earlier. The aggregate value of contactless payments increased by EUR 912 million (19%) compared to the first quarter of 2023, to stand at EUR 5.8 billion in the second quarter. At the same time, 369 million card payments were made using the contactless method, which was 17% more than in the first quarter of this year. The n

Antalet kortbetalningar ökade under andra kvartalet 202322.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Under andra kvartalet 2023 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 595 miljoner kortbetalningar, vilket var 30 miljoner (5 %) fler kortbetalningar än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Det totala värdet av kortbetalningarna utgjorde det andra kvartalet sammanlagt 17,8 miljarder euro, vilket var 4 % mer än för ett år sedan.Fler kortbetalningar initierades med dator eller mobil enhet än för ett år sedan Med dator eller mobil enhet initierades 88 miljoner kortbetalningar på distans under andra kvartalet 2023, vilket var 16 % mer än under motsvarande period för ett år sedan. Det totala värdet av kortbetalningar på distans (3,5 miljarder euro) var 21 % större än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Det totala värdet av kontaktlösa betalningar ökade med 912 miljoner euro (19 %) från första kvartalet 2023 och uppgick till 5,8 miljarder euro det andra kvartalet. Samtidigt gjordes 369 miljoner kortbetalningar med kontaktlös betalning, vilket var 17 % mer än under det första kva

Korttimaksujen lukumäärä kasvoi vuoden 2023 toisella neljänneksellä22.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 595 milj. korttimaksua, mikä oli 30 milj. (5 %) korttimaksua enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Korttimaksujen kokonaisarvo oli toisella vuosineljänneksellä yhteensä 17,8 mrd. euroa, mikä oli 4 % enemmän kuin vuosi sitten. Tietokoneella tai mobiililaitteella käynnistettyjä korttimaksuja tehtiin enemmän kuin vuosi sitten Tietokoneella tai mobiililaitteilla käynnistettiin 88 milj. etäkorttimaksua vuoden 2023 toisella neljänneksellä, mikä oli 16 % enemmän kuin vuosi sitten samalla ajanjaksolla. Etäkorttimaksujen kokonaisarvo (3,5 mrd. euroa) oli 21 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Lähimaksujen kokonaisarvo nousi 912 milj. euroa (19 %) vuoden 2023 ensimmäiseltä neljännekseltä ja oli 5,8 mrd. euroa toisella neljänneksellä. Samaan aikaan tehtiin 369 milj. korttimaksua lähimaksua käyttämällä, mikä oli 17 % enemmän kuin kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sirulla tai magneettijuov

Bank of Finland’s interim forecast: economic recovery will be delayed15.9.2023 11:00:00 EEST | Press release

The Finnish economy is in mild recession in 2023, according to the Bank of Finland’s interim forecast published today. The rise in prices and interest rates, and weaker export demand, are weighing on the economy. The favourable trend in employment will come to a halt, but domestic inflation is now slowing rapidly. However, the economic recovery will take longer than previously estimated. The downside risks to economic growth have increased. “The recession is still expected to be shallow, but the economy will also recover more slowly than estimated in the summer. Statistical data that became available in the summer indicate weak developments for the rest of the year. In addition, risks in the domestic and global economy have grown,” says Bank of Finland Head of Forecasting Meri Obstbaum. According to the Bank of Finland’s September 2023 interim forecast, GDP will contract by 0.2% in 2023. The economy will slowly start to recover from the recession in 2024. GDP growth in 2024 will be slo

Finlands Banks interimsprognos: återhämtningen av ekonomin blir fördröjd15.9.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Enligt Finlands Banks interimsprognos, som ges ut i dag, befinner sig Finland i en recession 2023. Ekonomin tyngs av stigande priser och räntor och svagare exportefterfrågan. Den goda sysselsättningsutveckling som pågått redan en längre tid stannar av, men inflationen i Finland sjunker nu snabbt. Återhämtningen av ekonomin blir dock mer utdragen än beräknat. De negativa riskerna för den ekonomiska utvecklingen har ökat. "Recessionen i Finland väntas fortfarande bli mild, men återhämtningen av ekonomin blir långsammare än vad prognoserna visade i somras. Statistiken från sommaren tyder på att slutet av året blir svagt, och riskerna i Finland och globalt har dessutom ökat”, säger Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum. Enligt Finlands Banks interimsprognos i september 2023 krymper BNP 0,2 % under 2023. Återhämtningen från recessionen kommer i gång trögt under 2024. BNP-tillväxten blir långsammare 2024 än vad Finlands Bank räknade med i sin prognos i juni, endast 0,2 %. Den ekonomiska t

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum