Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

I höstens gemensamma ansökan till högskolor erbjuds över 9 400 studieplatser

Dela
Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds måndagen den 4 september 2023 klockan 8. Ansökningstiden tar slut torsdagen den 14 september 2023 klockan 15. I höstens gemensamma ansökan söker man till utbildning som börjar i januari 2024. Ansökan kan fyllas i på adressen studieinfo.fi.

I den gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet som börjar måndagen 4.9 klockan 8 erbjuds 9 438 studieplatser vid 322 ansökningsmål. I ansökan ingår utbildningar som börjar i januari 2024. Ansökan ifylls i Utbildningsstyrelsens tjänst Studieinfo.fi. Ansökan avslutas torsdag 14.9.2023 klockan 15.

Flertalet av nybörjarplatserna inom den gemensamma ansökan, cirka 7 460, riktas till personer som har avlagt gymnasiet, en yrkesinriktad examen eller en motsvarande utländsk examen. Av dessa nybörjarplatser är cirka 61 % reserverade för dem som ansöker om sin första högskoleplats. Flest nybörjarplatser finns det inom hälsovård och välfärd.

I ansökan kan man främst söka till finskspråkig utbildning. Största delen av utbudet är yrkeshögskolornas utbildningar: i ansökan deltar 20 yrkeshögskolor och 5 universitet. Av ansökningsmålen är 295 till en yrkeshögskola och 27 till universitet. Det finns både YH- och högre YH-utbildningar att söka till. Merparten av universitetsutbildningarna är antingen magisterutbildningar eller avsedda för dem som genomfört öppna högskolestudier.

I höstens gemensamma ansökan kan man söka till högst sex ansökningsmål, vilka sätts i prioritetsordning på ansökningsblanketten. Den sökande blir erbjuden den studieplats som hen prioriterat högst på ansökningsblanketten och till vilken hens antagningspoäng räcker till.

Antagningsresultaten publiceras senast 24.11.2023.

Nyckelord

Kontakter

Specialsakkunnig Topias Kähärä, topias.kahara@oph.fi, tfn 029 533 1758
Specialsakkunnig Mikko Eronen, mikko.eronen@oph.fi, tfn 029 533 1485

Länkar

Om

Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen
Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen
PL / PB 380
00531 Helsinki / Helsingfors

https://www.oph.fi

Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk som verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt för att främja internationalisering. Utbildningsstyrelsens mediatjänst betjänar från måndag till torsdag kl. 9–16 och fredag kl. 9–15.

tfn 0295 331 703
media@oph.fi
Utbildningstyrelsens webplats: Service för media
Dataskyddsbeskrivning

Följ Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsens rapport indikerar brist på arbetskraft och överutbud av arbetskraft i olika branscher i framtiden28.11.2023 10:11:46 EET | Tiedote

Brist på arbetskraft kommer i framtiden att vara ett faktum inom många branscher på grund av ett ökat behov av arbetskraft eller på grund av att en stor del av de yrkesverksamma inom branschen går i pension. Brist på arbetskraft drabbar flera branscher inom naturbruk och social- och hälsovården och till exempel energibranschen. Inom andra branscher kommer behovet av arbetskraft tvärtom att minska. Ny arbetskraft fås främst som ett resultat av utbildning, men branscherna får även arbetskraft från andra branscher – och förlorar arbetskraft till andra branscher.

Opetushallituksen raportista selviää, millä ammattialoilla on tulevaisuudessa työvoimasta pulaa ja millä ylitarjontaa28.11.2023 10:10:58 EET | Tiedote

Työvoimapulaa syntyy tulevaisuudessa monella alalla, kun työvoiman tarve kasvaa tai iso osa työntekijöistä eläköityy. Työvoimapulaa esiintyy monilla luonnonvara- ja soteammattialoilla sekä esimerkiksi energia-alalla. Toisilla aloilla työvoiman tarve taas vähenee. Uutta työvoimaa saadaan eniten koulutuksen kautta, mutta ammattialat saavat työvoimaa myös toisiltaan – ja vastaavasti myös menettävät sitä toisilleen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum