Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen
Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinonalalla toimiva virasto, joka vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja jatkuvan oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä.

Opetushallituksen mediapalvelu palvelee toimittajia maanantaista torstaihin klo 9–16 ja perjantaisin sekä aattopäivinä klo 9–15. Kesäaikana 1.6.-31.7. palvelemme maanantaista perjantaihin kello 9-15.

puh. 0295 331 703
media@oph.fi
Opetushallituksen verkkopalvelussa: Medialle

*****

Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk som verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt för att främja internationalisering.

Utbildningsstyrelsens mediatjänst betjänar från måndag till torsdag kl. 9–16 och på fredagar samt dagarna innan helgdagar kl. 9–15. Under tiden 1.6-31.7 betjänar vi från måndag till fredag kl. 9–15

tfn 0295 331 703
media@oph.fi
Utbildningsstyrelsens webplats: Service för media

 

  • Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen
  • PL / PB 380
  • 00531 Helsinki / Helsingfors
  • https://www.oph.fi

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinonalalla toimiva virasto, joka vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja jatkuvan oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä.

Opetushallituksen mediapalvelu palvelee toimittajia maanantaista torstaihin klo 9–16 ja perjantaisin sekä aattopäivinä klo 9–15. Kesäaikana 1.6.-31.7. palvelemme maanantaista perjantaihin kello 9-15.

puh. 0295 331 703
media@oph.fi
Opetushallituksen verkkopalvelussa: Medialle

*****

Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk som verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt för att främja internationalisering.

Utbildningsstyrelsens mediatjänst betjänar från måndag till torsdag kl. 9–16 och på fredagar samt dagarna innan helgdagar kl. 9–15. Under tiden 1.6-31.7 betjänar vi från måndag till fredag kl. 9–15

tfn 0295 331 703
media@oph.fi
Utbildningsstyrelsens webplats: Service för media

 

  • Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen
  • PL / PB 380
  • 00531 Helsinki / Helsingfors
  • https://www.oph.fi