Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

I höstens gemensamma ansökan till högskolor erbjuds över 9 400 studieplatser

Dela
Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds måndagen den 4 september 2023 klockan 8. Ansökningstiden tar slut torsdagen den 14 september 2023 klockan 15. I höstens gemensamma ansökan söker man till utbildning som börjar i januari 2024. Ansökan kan fyllas i på adressen studieinfo.fi.

I den gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet som börjar måndagen 4.9 klockan 8 erbjuds 9 438 studieplatser vid 322 ansökningsmål. I ansökan ingår utbildningar som börjar i januari 2024. Ansökan ifylls i Utbildningsstyrelsens tjänst Studieinfo.fi. Ansökan avslutas torsdag 14.9.2023 klockan 15.

Flertalet av nybörjarplatserna inom den gemensamma ansökan, cirka 7 460, riktas till personer som har avlagt gymnasiet, en yrkesinriktad examen eller en motsvarande utländsk examen. Av dessa nybörjarplatser är cirka 61 % reserverade för dem som ansöker om sin första högskoleplats. Flest nybörjarplatser finns det inom hälsovård och välfärd.

I ansökan kan man främst söka till finskspråkig utbildning. Största delen av utbudet är yrkeshögskolornas utbildningar: i ansökan deltar 20 yrkeshögskolor och 5 universitet. Av ansökningsmålen är 295 till en yrkeshögskola och 27 till universitet. Det finns både YH- och högre YH-utbildningar att söka till. Merparten av universitetsutbildningarna är antingen magisterutbildningar eller avsedda för dem som genomfört öppna högskolestudier.

I höstens gemensamma ansökan kan man söka till högst sex ansökningsmål, vilka sätts i prioritetsordning på ansökningsblanketten. Den sökande blir erbjuden den studieplats som hen prioriterat högst på ansökningsblanketten och till vilken hens antagningspoäng räcker till.

Antagningsresultaten publiceras senast 24.11.2023.

Nyckelord

Kontakter

Specialsakkunnig Topias Kähärä, topias.kahara@oph.fi, tfn 029 533 1758
Specialsakkunnig Mikko Eronen, mikko.eronen@oph.fi, tfn 029 533 1485

Länkar

Om

Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen
Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen
PL / PB 380
00531 Helsinki / Helsingfors

https://www.oph.fi

Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk som verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt för att främja internationalisering. Utbildningsstyrelsens mediatjänst betjänar från måndag till torsdag kl. 9–16 och fredag kl. 9–15.

tfn 0295 331 703
media@oph.fi
Utbildningstyrelsens webplats: Service för media
Dataskyddsbeskrivning

Följ Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

PÅMINNELSE: Mediatillfälle 3.8 kl. 9: Mot det nya läsåret 2023–202427.7.2023 11:34:48 EEST | Kutsu

Varmt välkommen till Utbildningsstyrelsens mediatillfälle för media inför det nya läsåret. Tid: torsdag 3.8.2023 kl. 9–10 Plats: Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors | Du kan delta i infotillfället även via fjärranslutning. Under infotillfället berättar vi om: I hurdan situation inleds det nya läsåret? Nuläget inom fostran och utbildning: Generaldirektörens anförande | Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä Läsförmåga och dess utvecklande | Undervisningsrådet Minna Harmanen Digital kompetens | Specialsakkunnig Päivi Leppänen och undervisningsrådet (Head of SALTO Digital Resource Centre) Pasi Silander Presentationerna hålls på finska. Anmäl dig till infotillfället senast 1.8.2023. Vi ber att både journalister och fotografer anmäler sig. Efter tillfället skickas materialet direkt till de anmälda deltagarna per e-post. Anmäl dig på adressen: https://link.webropol.com/s/oph-mediatilaisuus-03082023 Mer information och intervjuförfrågningar: Om du vill intervjua

MUISTUTUS: Mediatilaisuus 3.8. klo 9: Kohti uutta lukuvuotta 2023–202427.7.2023 11:16:04 EEST | Kutsu

Tervetuloa Opetushallituksen lukuvuoden alun mediatilaisuuteen. Aika: torstai 3.8.2023 klo 9–10 Paikka: Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki | Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Tilaisuudessa kerromme seuraavista aiheista: Millaisessa tilanteessa uusi lukuvuosi käynnistyy? Kasvatuksen ja koulutuksen nykytila: pääjohtajan puheenvuoro | Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä Lukutaito ja sen kehittäminen | Opetusneuvos Minna Harmanen Digitaalinen osaaminen | Erityisasiantuntija Päivi Leppänen ja opetusneuvos (Head of SALTO Digital Resource Centre) Pasi Silander Esitykset pidetään suomeksi. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 1.8.2023. Ilmoittautuminen pyydetään sekä toimittajilta että kuvaajilta. Tilaisuuden materiaalit lähetetään tilaisuuden jälkeen suoraan ilmoittautuneiden sähköpostiin. Ilmoittaudu osoitteessa: https://link.webropol.com/s/oph-mediatilaisuus-03082023 Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Mikäli olet kiinnostunut haastattelemaan asiantuntijoita

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum