Digital Workforce Services Oyj

Digital Workforce to Provide Comprehensive Business Process Automation Services to Leading US Healthcare System

Share

Press Release 4 September, 2023 

Digital Workforce to Provide Comprehensive Business Process Automation Services to Leading US Healthcare System

Digital Workforce, a global leader in business process automation solutions, is thrilled to announce its partnership with one of the most renowned healthcare systems in the US. This comprehensive healthcare system, consisting of over 10 hospitals, a physician group Clinic, and more than 250 provider locations, has chosen Digital Workforce to deliver full-stack business process automation services valued at over 400,000 EUR.

As the healthcare system embarks on its automation journey, it has set a strategic goal to make automation a central component of its growth strategy. Digital Workforce will support this goal by providing a wide range of specialized healthcare services, including the development, testing, and deployment of automation solutions. Leveraging Digital Workforce's cloud platform and managed services, the healthcare system aims to optimize workflows and enhance operational efficiency.

"We are honored to have been chosen as the automation partner for one of the most comprehensive healthcare systems in the region. This partnership is a testament to our unique value proposition and competitive advantage in delivering healthcare automation solutions globally. I am extremely happy that this combines both Consulting and our continuous Services offerings, which further underlines the robustness of our offering," said Jussi Vasama, CEO of Digital Workforce.

Digital Workforce's expertise in healthcare automation, coupled with its in-depth experience working with major EHR platforms, positions the company as a trusted partner in optimizing processes, reducing errors, and streamlining operations for healthcare organizations. With a focus on driving immediate, tangible results and enabling rapid benefit realization, Digital Workforce is committed to providing a robust technical and governance framework to support the healthcare system's scaling needs.

This new agreement further strengthens Digital Workforce's position as the preferred automation services company for top US healthcare providers and physician practice management companies. The company's proven track record, reliability, and innovative approach contribute to the clinical and financial performance of healthcare networks, regardless of their level of automation maturity.

For further information, please contact:

Jussi Vasama, Tel. +358 50 3809 893

 

About Digital Workforce Services Plc

Digital Workforce Services Plc is a leading business process automation services and technology solution provider globally. Digital Workforce Outsmart services and technology solution suite allow organizations to save costs, accelerate digitalization, increase revenue, improve customer experience and gain competitive advantage. Globally, over 200 large customers use Digital Workforce’s services and technologies to transform their businesses with automation. Founded in 2015, Digital Workforce currently employs over 200 business automation specialists in the US, the UK, Ireland, Poland, Germany, Finland, Sweden, Norway, and Denmark. Digital Workforce is publicly listed in Nasdaq First North Growth Market Finland. https://digitalworkforce.com

Keywords

Alternative languages

Subscribe to releases from Digital Workforce Services Oyj

Subscribe to all the latest releases from Digital Workforce Services Oyj by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Digital Workforce Services Oyj

Ohjelmistorobotiikkaratkaisu arkistoi sosiaalihuollon asiakastietoja Pohjois-Savossa10.8.2023 11:41:24 EEST | Tiedote

Lehdistötiedote 10.8.2023 Ohjelmistorobotiikkaratkaisu arkistoi sosiaalihuollon asiakastietoja Pohjois-Savossa Digital Workforce toimittaa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle merkittävän kokoluokan migraatioratkaisun, jonka avulla siirretään ja arkistoidaan Pohjois-Savon sosiaalihuollon vanhoja asiakastietoja Kelan keskitettyyn sosiaalihuollon Kanta-palveluun sekä arkistoidaan hallinnollisia tietoja Pohjois-Savon omaan arkistoon. Ratkaisussa hyödynnetään avoimeen lähdekoodiin Robot Frameworkiin perustuvaa Robocorp-alustaa ja Atostekin ERA-palvelua. Passiivikannoissa olevia arkistoitavia tietoja on kertynyt yli vuosikymmenien ajalta useisiin eri järjestelmiin. Istekki Oy toimii projektissa palveluintegraattorina. ”Halusimme asiakastietojen migraatioon luotettavan ratkaisun, joka on myös kokonaistaloudellisesti tehokas. Saamme yhdenmukaistettua järjestelmiä, tietoja turvallisesti arkistoon ja Pro consona -pääkäyttäjämme tekevät määrittelytyön arkistoitaviin dokumentteihin. Potilasdata arki

Robotic Process Automation (RPA) solution archives social care customer records in North Savo, Finland10.8.2023 11:41:24 EEST | Press release

Press release 10 August, 2023 Robotic Process Automation (RPA) solution archives social care customer records in North Savo, Finland Digital Workforce will provide the North Savo welfare region with a significant migration solution to transfer and archive old customer data from the North Savo social care system to Kela's (the Social Insurance Institution of Finland) centralized Kanta social care service and archive administrative data in North Savo's archive. The solution uses the Robocorp platform based on the open-source Robot Framework and Atostek's ERA service. The data to be archived in passive databases has been accumulated over more than twenty years in several different systems. Istekki Oy acts as a service integrator in the project. "We wanted a reliable solution for migrating customer data that is cost-effective overall. We get the systems aligned and the data securely archived, and our Pro Consona admin users do the configuration work on the documents to be archived. The pat

Digital Workforce ja ApolloIQ yhteistyöhön perusterveydenhuollon kehittämiseksi  prosessiautomaatiolla13.7.2023 10:30:00 EEST | Tiedote

Lehdistötiedote 13.7.2023 Digital Workforce ja ApolloIQ yhteistyöhön perusterveydenhuollon kehittämiseksi prosessiautomaatiolla ApolloIQ, brittiläinen perusterveydenhuollon älykkään automaation asiantuntija ja Digital Workforce, terveydenhuollon prosessien automatisoinnin maailmanlaajuinen johtaja, ovat solmineet yhteistyön, jonka tavoitteena on määritellä uudelleen työtehokkuutta ja potilastuloksia perusterveydenhuollossa Iso-Britanniassa. Yhteistyö lupaa merkittävää muutosta perusterveydenhuoltoon hyödyntämällä prosessiautomaatiota työn tehokkuuden lisäämiseksi, virheiden vähentämiseksi ja potilaskokemuksen ja -tulosten parantamiseksi. Digital Workforce on erikoistunut terveydenhuollon kliinisiin automaatioratkaisuihin sekä hoitopolkujen orkestrointiin. Yritys perustettiin aikanaan tavoitteenaan kaventaa resurssien ja hoidon tarpeiden välistä kuilua Suomen terveydenhuollossa. Digital Workforce on globaalisti yksi harvoista yhtiöistä, joka on toimittanut prosessiautomaatioratkaisuja k

Digital Workforce and ApolloIQ Unite to Transform Primary Care through Business Process Automation Collaboration13.7.2023 10:30:00 EEST | Press release

Press release 13 July, 2023 Digital Workforce and ApolloIQ Unite to Transform Primary Care through Business Process Automation Collaboration ApolloIQ, a UK-based Intelligent Automation specialist in Primary Care, and Digital Workforce, a global leader in Healthcare Business Process Automation, have come together to redefine work efficiency and patient outcomes in primary care in the UK. In a transformative partnership in the healthcare sector, ApolloIQ and Digital Workforce have announced their collaboration. The collaboration promises to bring about a revolutionary change in primary care by harnessing the power of process automation to enhance work efficiency, reduce errors, and significantly improve patient experience and outcomes. Digital Workforce provides services and a valued-based pay-per-use purchase model that reflects eight years of specialisation. The company started with the objective of closing the gap between resource and care demands in healthcare in Finland. It is one o

Digital Workforcen toimittamalle Portsmouth NHS Trustin äitiyshuollon ohjelmalle arvostettu HSJ Digital Awards -voitto27.6.2023 14:15:51 EEST | Tiedote

Lehdistötiedote 27.6.2023 Digital Workforcen toimittamalle Portsmouth NHS Trustin äitiyshuollon ohjelmalle arvostettu HSJ Digital Awards -voitto Terveydenhuollon kliinisiin automaatioratkaisuihin sekä hoitopolkujen orkestrointiin erikoistuneen Digital Workforcen toimittama äitiyshuollon muutosohjelma, Suomen neuvolapalveluita vastaava malli, on voittanut arvostetun HSJ Digital Awards -palkinnon kategoriassa ’Taustajärjestelmien tehokkuuden parantaminen digitaalisen toiminnan avulla’ (Improving back-office efficiencies through digital). Portsmouth Hospitals University Trustille toimitettu mullistava äitiyshuollon muutosohjelma (Intelligent Automation Transformation Programme in Maternity) on toteutettu yhteistyössä PSTG:n kanssa. HSJ Digital Awards -palkinnot myönnetään merkittäville terveydenhuollon edistämisen hankkeille Englannissa. Voitto osoittaa Digital Workforcen kykyä innovoida, rakentaa merkityksellisiä ratkaisuja sekä ottaa keskeinen rooli terveydenhuollon tarjonnan kehittämis

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom