Ilmastorahasto Oy

Toni Mikkonen tf. verkställande direktör för Klimatfonden

Dela

Klimatfondens styrelse har utnämnt Toni Mikkonen till tf. verkställande direktör för bolaget från och med 15.9.202. Mikkonen har hittills tjänat som director Investments på Klimatfonden och svarat för bolagets finansieringsverksamhet och utveckling.

Mikkonen har jobbat på bolaget allt sedan januari 2019 och under de senaste åren tjänat som ledare för teamet Investments som består av 12 personer.  Han har tidigare i över ett drygt årtionde jobbat med strategikonsultering och före det som grundare av och verkställande direktör för ett uppstartbolag inom klimatteknologi.

”Mikkonen var ett naturligt val för uppdraget som interimistisk verkställande direktör, eftersom han är grundligt insatt i Klimatfondens verksamhet och har varit med om att utveckla bolagets verksamhet ända från början. Mikkonen är också väl förtrogen med våra kundföretags utmaningar och hur man med offentlig finansiering kan påskynda företagens tillväxt”, förklarar ordföranden för Klimatfondens styrelse Perttu Puro som motivering till utnämningen.

Enligt statsminister Petteri Orpos regerings program effektiverar man statens riskkapitalplacerings- och företagsfinansieringsverksamhet genom att fusionera Business Finland Venture Capital Oy och Klimatfonden Ab med Oppiva Invest Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy. Den nya aktören ges en industripolitisk uppgift som i större utsträckning än för närvarande koncentrerar sig på ekonomisk tillväxt och förnyelse och på främjandet av investeringar. Ett mål är också att påskynda investeringar och export som hänför sig till de möjligheter som ny teknologi och ren omställning medför.

Mikkonen har som central uppgift att för Klimatfondens del förbereda beredningen och verkställandet av anteckningen i regeringsprogrammet. ”I utvecklingsarbetet under det kommande året är det viktigt att vi nu under övergångsperioden fäster särskild uppmärksamhet vid kundservicen till de över 300 företag som ansökt om finansiering från Klimatfonden och påskynda tillväxten även framöver”, konstaterar tf. verkställande direktör Toni Mikkonen på Klimatfonden.

Utnämningen av tf. verkställande direktören gäller fram till den 31 december 2024.

Nyckelord

Kontakter

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag som i sin verksamhet koncentrerar sig på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålhet inom industrin och främja digitalisering. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Andra språk

Följ Ilmastorahasto Oy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ilmastorahasto Oy

Klimatfonden beviljar Paptic ett kapitallån på 10 M€ för att påskynda ibruktagandet av förpackningsmaterial som ersätter plast4.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på högst 10 miljoner euro till Paptic Oy som tillverkar träbaserade förpackningsmaterial. Finansieringen påskyndar utvecklandet av bolagets skumformningsteknologi i avsikt att ta i bruk nya miljövänligare förpackningsmaterial. De av träfiber tillverkade återvinnbara materialen ersätter fossil plastfilm i olika typer av flexförpackningar.

Ilmastorahastolta 10 M€ pääomalaina Papticille muovia korvaavien pakkausmateriaalien käyttöönoton vauhdittamiseksi4.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Ilmastorahasto on myöntänyt enintään 10 miljoonan euron pääomalainan puupohjaisia pakkausmateriaaleja valmistavalle Paptic Oy:lle. Rahoituksen avulla vauhditetaan yhtiön vaahtoteknologian kehittämistä uusien ympäristöystävällisempien pakkausmateriaalien käyttöönottamiseksi. Puukuidusta valmistetut ja kierrätettävät materiaalit korvaavat fossiilista muovikalvoa mm. erilaisissa joustopakkauksissa.

EUR 10 million capital loan from the Finnish Climate Fund to Paptic to replace plastics as packaging materials4.9.2023 10:00:00 EEST | Press release

The Finnish Climate Fund has decided on a capital loan of up to 10 million euros to packaging material manufacturer Paptic Ltd. The funding accelerates the company’s efforts to develop foam manufacturing technology to enable the adoption of new, more environmentally friendly packaging materials. Recyclable wood fibre-based materials are a viable substitute for fossil-based plastic film in flexible packaging applications.

Klimatfonden beviljar Wastewise 4,2M€ för återanvändning av svårt återvinningsbara plaster3.7.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på 4,2M€ till finländska Wastewise Group Oy för bolagets anläggningsinvesteringsprogram, med vilket man betydligt ökar återvinningen av svåråtervunnen returplast. Bolaget som kompletterar värdekedjan inom plaståtervinning breddar anläggningskapaciteten för kemisk återvinning av utmanande blandplaster genom att producera nya råvaror för plastindustrin av plastavfall som tidigare gick till förbränning.

Ilmastorahastolta 4,2M€ Wastewiselle vaikeasti kierrätettävien muovien uusiokäyttöön3.7.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Ilmastorahasto on myöntänyt 4,2 M€ pääomalainan suomalaiselle Wastewise Group Oy:lle yhtiön laitosinvestointiohjelmaan, jolla lisätään merkittävästi vaikeasti kierrätettävien muovien uusiokäyttöä. Muovinkierrätyksen arvoketjua täydentävä yhtiö laajentaa haastavien sekamuovien kemiallisen kierrätyksen laitoskapasiteettia tuottaen aikaisemmin polttoon päätyneestä muovijätteestä uusia raaka-aineita muoviteollisuudelle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum