Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Arbetarskyddstillsyn: sommarjobbarna saknar viktig information

Dela

Många sommarjobbare saknar viktig information som arbetsgivaren borde ge dem. Information om till exempel arbetsvillkor, företagshälsovård och säkra arbetssätt uteblir alltför ofta. Detta framgick av arbetarskyddsinspektioner på sommarjobben. Under sommaren genomfördes inspektioner på sammanlagt 450 arbetsplatser på olika håll i Finland.

Arbetstagaren ska informeras om företagshälsovården

I fråga om företagshälsovården fanns det åtgärdsbehov på så mycket som 197 arbetsplatser. Av dessa hade 58 ingen företagshälsovård alls.

”Många unga arbetstagare känner inte ens till företagshälsovården eller i vilka situationer den kan anlitas”, berättar arbetarskyddsinspektör Juho Loukiala vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Brister i arbetsavtalen och introduktionen

De centrala arbetsvillkoren, såsom arbetstider och tillämpligt kollektivavtal, ska ges skriftligen, helst i arbetsavtalet. Sådana brister fanns på 80 arbetsplatser.

55 arbetsplatser ålades att ge introduktion. Arbetsgivarna ger oftast själv arbetstagaren introduktion i arbetet, men inte alltid i säkra arbetssätt eller i hur man ska agera i exceptionella situationer såsom i fråga om en hotfull klient.

Arbetsskiftsförteckningarna ändrades utan att arbetstagaren tillfrågades

Brister i arbetsskiftsförteckningar förekom på 50 arbetsplatser. När man intervjuade arbetstagarna framkom det beklagligt ofta att arbetsgivarna hade ändrat redan givna arbetsskiftsförteckningar utan arbetstagarens samtycke. Så kan man inte göra, utan arbetsskiftsförteckningen binder båda parterna. Förteckningen kan ändras endast genom ett gemensamt avtal eller av vägande skäl som hänför sig till organiseringen av arbetet. Regnigt väder är inget vägande skäl.

Arbetsskiftsförteckningen ska ges i god tid, i allmänhet senast en vecka innan den nya perioden börjar. Den rätta tidpunkten framgår av branschens kollektivavtal.

Inspektionsobjekten var arbetsplatser som sysselsätter sommarjobbare under 30 år: till exempel kaféer, snabbmatsrestauranger, butiker, trädgårdsarbete och försäljningsarbete som görs på gator.

Kontakter

inspektör Juho Loukiala
tfn 0295 016 812, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202419.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum