ELY-keskuksetELY-keskukset

EU:s landsbygdsfinansiering stöder företagsverksamheten på ett mångsidigt sätt (Mellersta Österbotten, Österbotten, Södra Österbotten, Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland)

Dela
Mikro- och småföretag på landsbygden kan ansöka om stöd för att inleda och utveckla sin verksamhet. Åren 2014–2022 beviljade NTM-centralerna i Västra Finland och Leader-grupperna sammanlagt 189 miljoner euro i landsbygdsfinansiering till över 3 400 företag.
Bild: Maaseutuverkosto, Jyrki Vesa.
Bild: Maaseutuverkosto, Jyrki Vesa.

NTM-centralerna i Västra Finland, dvs. Södra Österbotten, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland beviljade sammanlagt cirka 165 miljoner euro i landsbygdsfinansiering från Europeiska unionen till över 2 000 företag under finansieringsperioden 2014–2022.

Utöver NTM-centralerna beviljar de lokala Leader-grupperna företagsstöd för landsbygden. Leader-grupperna i Västra Finland beviljade sammanlagt 24 miljoner euro i företagsstöd till cirka 1 400 företag under finansieringsperioden 2014–2022.

Största delen av de beviljade företagsstöden har utgjort 20 procent av de totala projektkostnaderna, vilket innebär att man under finansieringsperioden har investerat uppskattningsvis över 900 miljoner euro i företagsverksamhet på landsbygden.

EU:s nya finansieringsperiod 2023–2027 är nu igång och stödansökan är öppen i e-tjänsten Hyrrä. NTM-centralerna i Västra Finland kan i år bevilja sammanlagt cirka 13,3 miljoner euro i företagsstöd. Dessutom beviljar Leader-grupperna stöd i enlighet med sina egna finansieringsramar.

Landsbygdsfinansieringen stöder företagens utveckling och investeringar. Stöd erbjuds även för att starta ett nytt företag.

Företag sysselsätter och livar upp landsbygden

Med landsbygdens företagsfinansiering kan företagen öka sin affärsverksamhet: utveckla sina produkter, utvidga sitt produktsortiment och hitta nya marknader. Detta skapar nya arbetsplatser. De mångsidiga tjänsterna som företagen producerar stärker också landsbygdens dragnings- och hållkraft.

– I och med landsbygdens företagsstöd uppstod cirka 3 500 nya arbetsplatser i Västra Finland under den avslutade EU-finansieringsperioden, berättar Johanna Olsson, chef för företagstjänster vid NTM-centralen i Södra Österbotten.

Upp till 95 procent av Finlands areal definieras som landsbygd, så med EU-finansiering stöder man områden med mycket olika miljöer och näringsliv.

– Många företagare är förvånade när ett företag i utkanten av landskapets centrala stad har omfattats av landsbygdsklassificeringen och fått landsbygdsfinansiering, kommenterar Olsson.

Stödformer för olika behov

NTM-centralerna och de lokala Leader-grupperna beviljar stöd såväl till nya företagare, företag som utvecklar sin verksamhet som företag som investerar. Stödansökan kan fyllas i när som helst, men besluten fattas under urvalsperioderna. Den pågående urvalsperioden för företagsstöd upphör vid NTM-centralerna 15.10.2023.

Nya företagare erbjuds mindre stödsummor från 1 000 euro uppåt för planering, försök och inledande av företagsverksamhet. För större investeringar i företag, såsom nya produktionsanläggningar och lokaler, kan man godkänna kostnader på högst 2 miljoner euro enligt bransch.

– Leader-grupperna finansierar mikroföretagens små utvecklingsåtgärder och investeringar inom sina egna områden och NTM-centralerna finansierar större projekt, förklarar utvecklingsexpert Salme Pihlajamaa vid NTM-centralen i Satakunta.

Stödbeloppet varierar beroende på stödformerna och företagets läge. Till exempel vid investeringar kan stödbeloppet vara 20–40 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen.

– Förutom ekonomiskt stöd upplever företagen ofta att de har nytta av att NTM-centralens företagsexpert går igenom projektet och bedömer dess lönsamhet. När NTM-centralen beviljar stöd får företagaren bekräftelse på sin idé och mod att investera sin självfinansieringsandel, kommenterar företagsexpert Ari Nummelin vid NTM-centralen i Satakunta.

Mer information:

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Johanna Olsson, chef för företagsservice, tfn 0295 027540

NTM-centralen i Birkaland:

Saija Selin, företagsexpert, tfn 0295 036073

NTM-centralen i Egentliga Finland

Hilkka Halla, företagsexpert, tfn 0295 022085

NTM-centralen i Satakunta:

Ari Nummelin, företagsexpert, tfn 0295 022 071

NTM-centralen i Österbotten:

Matias Smeds, företagsanalytiker, tfn 0295 028 620

Nyckelord

Bilder

Bild: Maaseutuverkosto, Jyrki Vesa.
Bild: Maaseutuverkosto, Jyrki Vesa.
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Ansökningarna om utvecklingstjänster för företag upphör22.9.2023 12:32:52 EEST | Tiedote

NTM-centralernas Utvecklingstjänster för företag läggs ned i början av 2024 i enlighet med regeringsprogrammet. Ansökningstiden för Analys- och Konsulteringstjänster går ut i alla landskap senast 30.11.2023. I landskapen Västra och Södra Finland upphör dock anslagen redan tidigare. Minst anslag finns till förfogande i Västra Finland, där man inte längre rekommenderar att lämna in nya ansökningar. Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommit och tjänsterna beviljas så länge det finns anslag. Under hösten inleds ännu nya utbildningar.

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelujen haut päättyvät22.9.2023 12:32:52 EEST | Tiedote

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelut lakkautetaan vuoden 2024 alusta hallitusohjelman mukaisesti. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen haku päättyy kaikissa maakunnissa viimeistään 30.11.2023. Länsi- ja Etelä-Suomen maakunnissa määrärahat kuitenkin loppuvat jo aiemmin. Vähiten määrärahaa on käytettävissä Länsi-Suomessa, jossa uusien hakemusten jättämistä ei enää suositella. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja palveluja myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää. Syksyn aikana on käynnistymässä vielä uusia koulutuksia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum