Mastercardin Lighthouse MASSIV -kumppanuusohjelmaan viisi teknologiayhtiötä Pohjoismaista ja Baltiasta

Jaa

Mastercardin kumppanuusohjelma Lighthouse MASSIV pyrkii auttamaan miljardia ihmistä elämään nykyistä vauraampaa ja turvallisempaa elämää vuoteen 2025 mennessä. Syksyllä ohjelmassa on mukana viisi startup-yritystä, jotka keskittyvät kestävään kehitykseen ja sosiaaliseen vaikuttavuuteen. Suomesta mukana on Tespack.

Toisin kuin muut yrityskiihdyttämöt Mastercard Lighthouse MASSIV on ilmainen. Sen painopiste on auttaa teknologiayrityksiä saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteensa kumppanuuksien avulla. Tuomalla pohjoismaiset ja baltialaiset startupit yhteen suurten organisaatioiden kanssa ohjelma auttaa vastuullisia innovaattoreita saavuttamaan maailmanlaajuisen peiton ratkaisuilleen.

Mastercard Lighthouse MASSIV on kilpailuohjelma startup-yrityksille. MASSIVin vuoden 2023 syksyn ohjelmassa on mukana yrityksiä Suomen lisäksi Virosta, Norjasta ja Tanskasta.

Mastercard Lighthouse MASSIVissa syksyllä mukana:

Tespack – Suomalainen Tespack on älykkäiden mikroverkkojen edelläkävijä, joka palvelee haastavia markkinoita. Edistyksellisen ohjelmiston ja laitteiston sekä syväoppimisen yhdistelmällä yhtiö tuo luotettavia ja vastuullisia energiainfrastruktuurin ratkaisuja syrjäisiin paikkoihin. Tespackin tavoitteena on vastata akunhallinnan ja energiantoimituksen haasteisiin, esimerkiksi saavuttaa 99,9 prosentin tarkkuus akkujen kierrätyksessä ja akkukennojen suorituskyvyn vertaaminen akkujen valmistajien antamiin tietoihin.

Tespack-tiimi arvostaa suuresti valintaamme erittäin lahjakkaiden yritysten joukosta. Näemme tämän ohjelman porttina kumppanuuksiin, jotka muuttavat meitä. Esimerkiksi mahdollisuus tehdä yhteistyötä Mastercardin kanssa voi merkittävästi muuttaa yrityksemme kehityskaarta. Tespackin teknologioilla luodaan yhteyksiä ja mobiilia energiantuotantoa, jotka molemmat ovat tärkeitä tekijöitä finanssiteknologian toimivuudelle. Olemme valmiita palvelemaan markkinoita, joille on vain vähän ratkaisuja. Meidän ja Mastercardin teknologian ansiosta finanssiteknologialle ei enää ole rajoituksia. Odotamme innokkaasti nopeaa tempoa ja kehitystä ohjelmassa."– Mario Aguilera, Tespackin perustaja ja toimitusjohtaja

 Arbonics – Virolainen Arbonics on teknologiapohjainen hiili- ja ekosysteemialusta metsän- ja maanomistajille Euroopassa. Se yhdistää metsätalouden analogisen maailman digitaalisuuteen ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Arbonics hakee uusia tulovirtoja yhteistyöllä maanomistajien kanssa auttamalla näitä kvantifioimaan, seuraamaan ja myymään maansa ympäristöhyötyjä, kuten hiilinieluja ja biologista monimuotoisuutta.

“Arbonicsissa rakennamme uutta metsätaloutta avaamalla maanomistajille mahdollisuuksia hyötyä maansa hiilivarastoinnista ja luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Yhdessä voimme auttaa luontoa poistamaan merkittävän osan ihmiskunnan vuosittain aiheuttamasta 50 hiilidioksidigigatonnista. Olemme innoissamme ohjelmaan liittymisestä ja mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Mastercardin kanssa lisätäksemme vaikuttavuuttamme ja tuodaksemme ratkaisumme tuhansien maanomistajien ulottuvilla.”– Lisett Luik, Arbonicsin perustaja ja operatiivinen johtaja

7Analytics – Norjalainen 7Analytics on ilmastoteknologian startup. Se hyödyntää hydrologiaa, geologiaa ja datatiedettä kehittäessään tarkkoja riskityökaluja, joiden avulla rakennusalalla kaikki – infrastruktuurin omistajista arkkitehteihin – voivat tehdä suunnitelmia ilmastonmuutoksen vaikutuksien varalle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

”Olemme ylpeitä ja erittäin innoissamme päästessämme MASSIV-ohjelmaan, joka ainoana keskittyy vaikuttavuuden skaalaamiseen. 7Analyticsissa pyrimme ymmärtämään luontoa ja tuomaan tämän tiedon kaikkien saataville. Sitä tarvitaan, sillä ihmisten, yritysten ja kaupunkien eri puolilla maailmaa on mukauduttava entistä suurempiin ilmastoriskeihin. Näemme valtavia mahdollisuuksia MASSIViin osallistuvien rahoituslaitosten kanssa työskentelemisessä – niiden keskittyminen riskeihin ja laaja vaikutusala auttavat meitä löytämään tapoja tuoda tietomme sinne, missä niitä tarvitaan.” – Helge Jørgensen, 7Analyticsin perustaja ja toimitusjohtaja

 Openframe – Tanskalainen Openframe on tehnyt tehokkaan työkalu rakentamisen ja käytössä olevien rakennusten hallintaan. Openframe vie vastuullisuusvaatimukset toimintaan, virtaviivaistaa prosessia ja vähentää manuaalisia tehtäviä. Yhtiön digitaalisen alustan avulla voidaan luoda aiempaa kestävämpiä rakennuksia ja samalla saavuttaa tavoitteet, parantaa näkyvyyttä tehtäviin ja vastuisiin sekä antaa kaikille sidosryhmille mahdollisuus seurata jatkuvasti edistystä. Openframe haki ohjelmaan löytääkseen juuri oikeita kumppaneita itselleen ja tutustuakseen mentoreihin, jotka osaavat opastaa yhtiötä sen seuraavassa kehitysvaiheessa.

”Vastuullisuus on meille Openframessa suorastaan pakkomielle.Uuskomme vakaasti, että digitaalinen alustamme auttaa tuomaan kestävän kehityksen valtavirtaan rakennusalalla. Merkittävä määrä Tanskan rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisia käyttää jo alustaamme, ja olemme nyt laajentumassa uusille markkinoille. Etsimme aktiivisesti kumppaneita ja sparrausta helpottamaan laajentumistamme Pohjoismaissa. Olemme erityisen kiinnostuneita kumppanoitumaan suurten tai keskisuurten kiinteistönomistajien tai konsultointiyritysten kanssa. Olemme innoissamme päästessämme osaksi Mastercard Lighthouse -ohjelmaa ja olemme varmoja siitä, että yhdessä meillä on kauaskantoinen vaikutus kestävään kehitykseen globaalisti.” – Jesper Ring, Openframen toimitusjohtaja

Responsibly – Tanskalainen Responsibly auttaa yrityksiä hallitsemaan ja parantamaan vastuullisuutta toimitusketjuissaan. Yhtiön tekoälyä käyttävä due diligence -vastuullisuusmoottori kerää ja analysoi kokonaisvaltaisesti toimittajadataa sosiaalisista ja ympäristötekijöistä. Tämä helpottaa ostajien riskien analysointia, tietoaukkojen tunnistamista ja toimittajasuhteiden kehittämistä. Se myös varmistaa viimeisimmän vastuullisuuslainsäädännön noudattamisen.

”Missiomme Responsiblyssä on tehdä jokaisesta ostosta maailmassa vastuullinen – kun ostajat osallistavat toimittajansa vastuullisuustyöhön, toimittajalla on aito kannustin parantaa käytäntöjään. Missiomme toteuttamiseksi meidän on tehtävä yhteistyötä laajasti varmistaaksemme, että kaikilla toimijoilla on oikeat ESG-tiedot päätöksentekoon. Olemme innoissamme voidessamme olla osa Mastercard Lighthouse -ohjelmaa yhteistyön nopeuttamiseksi.” Thomas Andersson, Responsiblyn perustaja ja toimitusjohtaja

Ohjelmaan osallistuvat yritykset on valittu mukaan, koska niillä on halua ja kykyä skaalata vastuullisuuskumppanuuksia. Mastercard haluaa tehostaa näitä yhteistyökuvioita saavuttaakseen visionsa entistä vauraamasta ja turvallisemmasta maailmasta.

”Vuosien varrella Mastercard Lighthouse MASSIVissa on ollut mukana yrityksiä, kuten malarian kaltaisia vektorivälitteisiä tauteja torjuva Molecular Attraction, toimitusketjun jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden alustan kehittänyt TrusTrace ja SPENN, jonka avulla kehitysmaiden ihmiset voivat lainata, käyttää ja säästää rahaa kuluitta. On todella voimaannuttavaa nähdä erilaiset ratkaisut, joita yritykset tuovat Lighthouse MASSIV -ohjelmaan, ja on kunnia auttaa viittä valittua yritystä löytämään skaalautuvuutta edistäviä kumppanuuksia” Jasmin Elmi, Lighthouse MASSIVin ohjelmapäällikkö Pohjoismaissa ja Baltiassa

“Olemme edistyneet hyvin visiomme toteuttamisessa – tavoitteenamme on auttaa miljardia ihmistä elämään aiempaa vauraampaa ja turvallisempaa elämää vuoteen 2025 mennessä. Tänä syksynä valitsimme viisi yritystä, jotka ovat vastuullisuuden ja sosiaalisten vaikuttavuuden eturintamassa ja vaikuttavat sekä ihmisiin että koko planeettaan. Mastercard voi auttaa vaikuttavuusteknologian startup-yrityksiä luomaan verkoston, joka helpottaa skaalautumista kotimarkkinoiden ulkopuolelle ja tukee yrityksiä vaikutusten aikaansaamisessa kumppanuuksien avulla.” – Mats Taraldsson, innovaation ja fintech- ja vaikuttavuusteknologian yhteistyön johtaja Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Neuvoa-antava toimikunta

Osana Mastercardin Lighthouse MASSIV -ohjelmaa startupit saavat palautetta ja tukea YK:n kehitysohjelmalta (UNDP), Swedbankilta, Danske Bankilta, Synchiltä ja yksittäisiltä neuvoa-antavan toimikunnan jäseniltä, joilla on monipuolinen ja vaikuttava tausta sijoitusyhtiöissä, kuten VNTRS, First Fellow Partners ja SKARP. Toimikunnan jäsenet ovat vastuullisuuden asiantuntijoita, sijoittajia ja johtajia, joista jokaisella on oma verkostonsa:

”Kun lähestymme vuotta 2030, on aika nopeuttaa etenemistä kohti Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteita. Mastercard MASSIV -ohjelmassa saamme nähdä, kuinka yhä vaikuttavuudeltaan yhä isommat yritykset lähtevät lentoon. Vaikuttavuuden mittaamisen ja hallinnan käyttöönotto nopeasti kasvavissa kasvuyrityksissä jo varhaisessa vaiheessa on elintärkeää, jotta voidaan varmistaa keskittyminen vastuullisuuteen yritysten kasvaessa. Yksityisen sektorin kasvava sitoutuminen vaikuttavuuteen – osittain EU:n uuden kestävän kehityksen lainsäädännön ja standardien ohjaamana – on rohkaisevaa ja toivottavasti innostaa muita liittymään kasvavaan liikkeeseen ja nopeuttamaan toimia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. UNDP:llä olemme iloisia voidessamme jatkaa tukemme tarjoamista.” – Stine Kirstein Junge, UNDP:n SDG-kiihdyttämön johtaja

”Vaikuttavuusyrittäjyyden onnistumisen mittarina on paitsi taloudellinen hyöty myös elämät, joihin vaikutetaan ja joita muutetaan. Vaikuttavuus-startupin neuvominen on kuin taimen kasvattamista. Taimi voi kasvaa puuksi, joka tarjoaa varjoa monille. Haasteiden edessä kannattaa muistuttaa itseään, että palkitsevimmat hankkeet ovat usein myös haastavimpia. Neuvoa-antavan toimikunnan jäsenenä minulla on kunnia olla Mastercardin Lighthouse-ohjelmassa auttamassa yrityksiä kasvamaan ja aktivoida verkostoni Afrikassa ja Pohjoismaissa.” – Simon Engelbrecht, SKARPin perustaja ja toimitusjohtaja

”Nyt kun jalanjälkemme on tärkeämpi kuin koskaan, Lighthouse MASSIV -ohjelman tärkeys ekosysteemin rakentamisessa positiivisen muutoksen tukemiseksi korostuu. Tuomalla yrityksiä ja startupeja yhteen ja pitämällä tavoitteena skaalautuvien innovaatioiden kehittämistä ohjelma auttaa ratkaisemaan talouden haasteita ja edistämään vaikuttavuutta. Meillä on etuoikeus yhdistää voimamme ja olla osa tätä yhteistyötä.” – Geetha Selvakumar, kaupallinen johtaja — vastuullisuus, yrityskortit & lisäarvopalvelut Danske Bankissa

 

Mediayhteydet:
Vesa Valonen, Kaiku
vesa.valonen@kaiku.fi

 

Lighthouse MASSIV

 Mastercardin Lighthouse MASSIV on avoimen innovoinnin alusta. Se rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia skaalatakseen yrityksiä, jotka ovat keskittyneet tavoittelemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ohjelma tarjoaa eri tiimeille kannustimia sekä pääsyn kumppaniresursseihin. Ohjelma pyrkii vaalimaan kumppanuuksia, jotka parantavat miljardin ihmisen elämää vuoteen 2025 mennessä. Lighthouse MASSIV on suunniteltu kolmivaiheiseksi ohjelmaksi. Viisi yritystä tapaa neuvonantajamme, valitut johtajat ja kumppanuusasiantuntijat ympäri maailmaa. Jokainen kumppanuusehdotus saa palautetta lakiasiain, muotoilun ja teknologia-alan asiantuntijoilta ennen kuin ne raportoivat tuloksia kumppanuuksistaan neuvonantajille. Voittajaksi nousee tiimi, jolla on potentiaalia vaikuttaa useimpiin ihmisiin kumppanuuksiensa avulla.

Lisätietoa Lighthouse MASSIV -ohjelmasta: www.mclighthouse.com/massiv

Avainsanat

Mastercard

Mastercard on globaalisti toimiva teknologiayhtiö maksualalla. Missiomme on toimia yhdistävänä ja vauhdittavana tekijänä osallistavassa digitaalisessa taloudessa, josta hyötyvät kaikki kaikkialla. Turvallisen datan ja verkkojen sekä kumppaneidemme ja oman palomme avulla luomme innovaatioita ja ratkaisuja, jotka auttavat yksilöitä, finanssi-instituutioita, valtioita ja yrityksiä hyödyntämään täysimääräisesti omia mahdollisuuksiaan. Meillä on yhteyksiä yli 210 maassa ja alueella. Rakennamme vastuullista maailmaa, jossa kaikille avautuu arvokkaita mahdollisuuksia. www.mastercard.com - http://www.mastercard.com/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Mastercard

Mastercardin syksyn Lighthouse FINITIV 2023 -kumppanuusohjelmaan viisi edistyksellistä finanssiteknologia-alan yritystä Suomesta7.9.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Mastercardin Lighthouse FINITIV -ohjelma on käynnistynyt 11. kerran. Syksyn ohjelmassa mukana on 15 poikkeuksellista finanssiteknologia-alan startup-yritystä Ruotsista, Suomesta ja Liettuasta. Ohjelma pyrkii kasvattamaan ja tukemaan jo ennestään aktiivista ja kasvavaa startup-yhteisöä näissä maissa. Tällä kertaa painopistealueita ovat esimerkiksi taloudellinen lukutaito, verkkokaupan maksut, lohkoketjumaksut, petosten estäminen ja henkilökohtainen taloudenhoito. Mastercardin ohjelma tukee innovaatioita ja kumppanuuksia sekä vertikaalisesti sijoittajien, pankkien ja muiden yrityskumppaneiden kanssa että horisontaalisesti ohjelmaan osallistuvien startupien ja varhaisvaiheen kasvuyritysten kesken. Mastercardin Lighthouse -ohjelman osallistujat syksyllä 2023: Suomi Starcart ratkaisee verkkokaupan ongelman siitä, miten ostaa tavaroita helposti ja halvalla. Se on kuin verkkokaupan Booking.com. Narvi Payments tarjoaa pankkitoimintaa palveluna keskikokoisille kasvuyrityksille. PayUp on mobiili

Mastercard ottaa käyttöön digitaalisten tilausten hallintaratkaisun29.6.2023 09:00:13 EEST | Tiedote

Mastercard tarjoaa Subaioin kanssa yksinkertaisen ja turvallisen tavan tunnistaa ja peruuttaa toistuvat maksut pankkien luotettavien sovellusten ja verkkopalveluiden kautta. Kuluttajat tekevät nykyään erilaisia verkkotilauksia enemmän kuin koskaan ennen, olipa kyse sitten ruuan tilaamisesta tai vaikkapa suoratoistopalveluista. Pelkästään Yhdysvalloissa kuluttajilla on keskimäärin 12 media- ja viihdetilausta, ja milleniaaleilla keskiarvo on 17. Tilaustalous kukoistaa, ja sen arvon odotetaan nousevan 1,5 biljoonaan dollariin vuoteen 2025 mennessä. Kasvu tarkoittaa, että kuluttajien on yhä haastavampaa seurata - tai peruuttaa - monia toistuvia maksujaan. Jotta kuluttajilla olisi paremmat mahdollisuudet peruuttaa ei-toivottujen palveluiden tilauksensa, on Mastercard on aloittanut yhteistyön Subaion kanssa. Subaio on Mastercardin Start Path – ohjelmassa palkittu startup. Sen ratkaisu antaa kuluttajille näkymän tilauksiinsa ja toistuviin maksuihinsa digitaalisessa pankkialustassaan riippumat

Finanssiteknologian startup Econans voitti Mastercardin Lighthouse FINITIV -kumppanuusohjelman18.11.2022 17:30:00 EET | Tiedote

Ruotsalainen finanssiteknologiayritys Econans on tämän syksyn Mastercard Lighthouse FINITIV 2022 -ohjelman voittaja. Lighthouse FINITIV on avoin innovaatio-ohjelma finanssiteknologia-alan kumppanuuksien kasvattamiseksi Pohjoismaissa ja Baltiassa. Suomen-sarjan voittaja on FinanceKey ja Baltian-sarjan KWOTA. Tanskalainen vihreän teknologian yhtiö Klimate sai sijoittajapalkinnon. Mastercardin tämän syksyn Lighthouse FINITIV -ohjelman voittajaksi nousi ruotsalainen Econans, joka tarjoaa digitaalisia ilmasto- ja taloudellisen vastuun simulaatio- ja automaattineuvontapalveluja. Seuraavaksi Econons pyrkii pääsemään liiketoimintaideallaan mukaan Mastercardin globaaliin Start Path -startup-ohjelmaan. Mastercardin FINITIV-ohjelma kestää kolme kuukautta ja antaa pohjoismaisille ja baltialaisille finanssiteknologian startupeille mahdollisuuden yhteistyöhön Mastercardin ja SEB:n, Danske Bankin, DNB:n, Swedbankin ja OP Ryhmän kaltaisten suurien pohjoismaisten pankkien kanssa. Joka kevät ja syksy oh

Tanskalainen sosiaalisen vaikuttamisen startup-yritys EcoTree voitti Mastercard Lighthouse MASSIV -kumppanuusohjelman18.11.2022 17:30:00 EET | Tiedote

Yksinkertaisia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja puun tai metsän omistajaksi ryhtymiseen tarjoava EcoTree on valittu Lighthouse MASSIV 2022 -kumppanuusohjelman syksyn ohjelmavoittajaksi. Mastercardin kumppanuusohjelman tarkoituksena on löytää huomispäivän yksisarviset ja auttaa niitä skaalaamaan toimintaansa. EcoTree palkittiin tänään Lighthouse-palkinnonjakotilaisuudessa Slushissa. EcoTree saa nyt jatkuvaa tukea Mastercardilta ja pääsee pitchaamaan Mastercardin maailmanlaajuisessa Start Path -startup-ohjelmassa. Tanskalainen luontopohjaisten ratkaisujen toimittaja Ecotree tarjoaa yrityksille ja yksityishenkilöille yksinkertaisen tavan edesauttaa uudelleenmetsittämistä ja luonnonsuojelua. EcoTree valikoitui voittajaksi, koska se keskittyy sekä yksityishenkilöiden että yritysten sitouttamiseen ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Sen toiminta on hieno yhdistelmä sosiaalista vaikuttamista ja kestävän kehityksen edistämistä. EcoTree osoitti myö

Mastercard Economics Institute: Taloudellisessa paineessa kuluttajat asettavat elämykset ja välttämättömyydet etusijalle30.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Verkkokaupan päivittäistavaraostokset 70 % prosenttia korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa.1 Kuluttajat varasivat kesällä 2022 15 % enemmän lentoja kuin vuonna 2019.2 Etätyötrendit vaikuttavat siihen, kuinka elämme ja missä käytämme rahamme – ”viikonloput” aikaistuvat. 30.9.2022 – Maailmantalous on aivan uudenlaisessa jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Kuluttajien tekemät valinnat voivat auttaa paljastamaan, mihin suuntaan talous on kehittymässä. Mastercard Economics Instituten”Shifting Wallets” -raportin mukaan kuluttajat ympäri maailmaa pitävät tiukasti kiinni tottumuksistaan, jotka tekevät elämästä mukavaa tai antavat elämyksiä tai molempia. Viimeisimmässä Mastercard Economics Instituten raportissa käytetään ainutlaatuisia ja usein käytettyjä taloudellisia mittareita vastaamaan kolmeen kuluttajien rahankäyttöä koskevaan avainkysymykseen: mitä, missä ja milloin. Raportin keskeisiä havaintoja ovat: Mitä: Kun hintojen nousu pakottaa kuluttajat tasapainottelemaan pakollisten ja ha

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye