Finanssiala ry

Rahastoihin uusia sijoituksia 378 miljoonaa euroa – heikko markkinakehitys pienensi rahastopääomaa

Jaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin 378 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kuitenkin pieneni markkinakehityksen takia. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 142 miljardia euroa.

Elokuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 282 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin yhteensä 92 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 5 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 36 miljoonaa euroa uusia varoja. Yhdistelmärahastoista lunastettiin yhteensä 37 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2023

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.08.2023

Osakerahastot

5

-201

56 332

Yhdistelmärahastot

-37

166

30 406

Pitkän koron rahastot

92

885

29 058

Lyhyen koron rahastot

282

1 642

15 888

Vaihtoehtoiset rahastot

36

-29

10 051

YHTEENSÄ

378

2 464

141 735

Elokuussa globaalit pääosakeindeksit laskivat. Yhdysvalloissa osakemarkkinoiden lasku johtui osaksi maan luottoluokituksen heikkenemisestä ja pohjainflaation kiihtymisestä. Yhdysvaltalaisista yksityissijoittajista yhä useampi arvioi, etteivät osakekurssit käänny nousuun loppuvuoden aikana.

Euroopassa keskeiset ostopäällikköindeksit laskivat. Euroalueen pohjainflaatio hidastui, mutta esimerkiksi Saksan pohjainflaatio kiihtyi edelleen. Saksan talousongelmat painavat koko euroalueen taloutta. Saksan arvioidaan olevan suurista teollisuusmaista ainoa, jonka talous ei kasva tänä vuonna. Saksan talouden ongelmat heijastuvat myös Suomen ulkomaankauppaan.

Kiinassa koronavuosien jälkeinen kulutuskysyntä on jäänyt odotettua vaisummaksi. Kuluttajien luottamus on heikkoa, joten kiinalaiset säästävät. Kiinan kiinteistö- ja rakennussektorin riskit nousivat elokuussa uutisiksi maailmalla.

Korkosijoittajalle elokuu oli vaihteleva. Korkeat korkotasot tarjosivat hyviä tuottoja. Korkojen nousu vaikutti kuitenkin korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Pitkän koron rahastoissa sijoittajia kiinnostivat aiempaa vähemmän riskisemmät yrityslainamarkkinat.

”Lähiaikojen heikot talousnäkymät heijastuivat elokuussa rahastojen nettomerkintöihin. Pitkän koron rahastoissa sijoittajat siirsivät sijoituksia korkeariskisistä yrityslainoista vähemmän riskisiin. Useasta osakerahastoluokasta lunastettiin pääomia, paitsi Suomeen sijoittavasta. Sijoittajat mahdollisesti katsoivat, että Helsingin pörssin pitkään jatkunut alamäki on tehnyt useiden osakkeiden hinnoista houkuttelevia ja rahastojen avulla hajauttivat sijoituksiaan”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin Suomeen sijoittaviin rahastoihin yhteensä 174 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin globaalisti, Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja mm. Pohjoismaihin sijoittavista rahastoista yhteensä 171 miljoonaa euroa. Eurooppaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,5). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2023

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.08.2023

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

174

305

5 799

-2 %

Pohjoismaat

-30

-369

6 422

-6 %

Eurooppa

-57

-353

5 373

9 %

Pohjois-Amerikka

-49

-109

8 100

4 %

Japani

1

-134

445

2 %

Tyynenmeren alue

18

115

1 048

-6 %

Kehittyvät markkinat

-12

17

4 595

-5 %

Maailma

-35

399

23 063

3 %

Toimialarahastot

-4

-71

1 488

-3 %

YHTEENSÄ

5

-201

56 332

 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin globaalisti ja euroalueella luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 262 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin euroalueen ja globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoluokista yhteensä 164 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 4,8 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,79).

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2023

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.08.2023

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

16

520

5 666

-3,0 %

Luokitellut yrityslainat EUR

108

530

9 709

0,5 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-130

-18

3 476

4,8 %

Valtioriski maailma

-1

-6

178

-5,4 %

Luokitellut yrityslainat maailma

154

-9

5 930

-4,3 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-34

-69

1 405

-1,1 %

Kehittyvät markkinat

-20

-64

2 694

-0,4 %

YHTEENSÄ

92

885

29 058

 

Rahastoraportti, elokuu 2023

Markkinakatsaus, elokuu 2023

Tilastokeskuksen vuoden 2021 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,47 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 600 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

 ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4240
http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

Korona herätti suomalaiset kohentamaan henkivakuutusturvaansa – ainutlaatuinen tutkimus sai jatkoa19.9.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Koronapandemia ja sen myötä kohonnut kuolemanriski havahduttivat suomalaiset miettimään oman perheensä taloudellista turvaa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuoreesta tutkimuksesta selviää, että ensimmäisen koronavuoden 2020 alkupuolella otettiin 20 prosenttia enemmän henkivakuutuksia kuin aiempina vuosina vastaavaan aikaan. Lisäksi uusien vakuutusten keskimääräiset vakuutussummat kasvoivat 16 prosentilla.

Kalastelut ja muut huijaukset kasvoivat räjähdysmäisesti alkuvuonna – pankit saivat estettyä huijauksia lähes 16 miljoonan euron edestä14.9.2023 07:40:00 EEST | Tiedote

Huijausmäärät nousivat reippaasti vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Pankit saivat tammi-kesäkuussa estettyä ja palautettua uhreille 15,9 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin määrä oli 6,7 miljoonaa. Asiakkaat menettivät huijareille 19,8 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin määrä oli 10,8 miljoonaa. Huijauksien kokonaismäärä oli siis 35,7 miljoonaa euroa. Isoimmat menetykset tulivat sijoitushuijauksista, joissa myös tappioiden kasvu oli suurinta.

Pankkibarometri: Yritysten luotonkysyntä mataa, kotitalouksien kysynnässä ensimmäisiä merkkejä paremmasta5.9.2023 06:30:00 EEST | Tiedote

Yritysten luotonkysyntä on selvästi vähäisempää kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, selviää Finanssiala ry:n (FA) tuoreesta Pankkibarometrista. Pankinjohtajien odotukset yritysten lähikuukausien luotonkysynnästä ovat niin ikään heikot. Myös kotitaloudet ovat kysyneet luottoja kesän aikana vähemmän kuin vuosi sitten. Odotukset kotitalouksien lainanottohalukkuudesta syksylle ovat edelleen heikkoja, mutta luotonkysyntä saattaa olla kääntymässä parempaan suuntaan.

FA:n Arno Ahosniemi: Hallituksen sitouduttava rasismin vastaiseen työhön, jotta hallitusohjelmaa päästään toteuttamaan15.8.2023 10:39:14 EEST | Tiedote

Nykyinen hallitusohjelma sisältää hyviä aineksia, joilla toivottavasti saadaan vauhditettua talouskasvua ja työllisyyttä. Kestävä hyvinvointiyhteiskunta rakentuu sekä vastuulliseen taloudenhoitoon että työhön ja yrittäjyyteen kannustamiseen. On kaikella tavalla varmistettava, että Suomi säilyy myös houkuttelevana ja turvallisena investointi- ja sijoituskohteena.

Sijoittajansuojan uudistus ei saa supistaa tarjottavien tuotteiden valikoimaa tai määrätä hintoja – Komission esitys tekisi sääntelystä entistäkin monimutkaisempaa14.8.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

EU-komission esitys ei pureudu oikealla tavalla sijoittajasääntelyn puutteisiin. Esitys monimutkaistaisi entisestään jo nykyisellään vaikeasti ymmärrettävää ja epäjohdonmukaista sijoittajansuojasääntelyä. Esityksessä ylikorostuvat kulut sijoittajan saaman neuvontapalvelun laadun ja laajuuden kustannuksella. Korkeammat kulut voivat tarkoittaa laadullisesti parempaa sijoitusneuvontaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme