Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Miljötillstånd för Ärtholmens snömottagningsplats i Helsingfors

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 13.9.2023 beviljat miljötillstånd på viss tid för dumpning av snö i havet. 

Snödumpning i havet kan göras vintertid från november till april. Tillståndet är i kraft i åtta år, fram till 31.10.2031.

Snö får föras till Ärtholmen från Helsingfors centrum och Drumsö på dagarna kl. 7–22 men inte längre ifrån än ungefär 5 kilometer. På natten är transporter av snö tillåtna bara när det snöar rikligt (ansamling 10 cm) och tre nätter efter det.

I miljötillståndet har getts bestämmelser, med vilka man försöker förhindra menlig inverkan på miljön. Snödumpningsområdet ska omges med skärmläns eller annan konstruktion som begränsar nedskräpningen. Vid behov ska skräpet avlägsnas från havet varje vecka och sandningsmakadam ska avlägsnas en gång per år. Helsingfors stad skall undersöka kvaliteten på snön som dumpas. Havsvattenkvaliteten i snödumpningsområdet kontrolleras genom prover som tas en gång per månad. Därtill kontrolleras kvaliteten i havsområdet utanför Västra hamnen enligt programmet för samordnad recipientkontroll som NTM-centralen i Nyland har godkänt.

Helsingfors stad skall dela ut ett meddelande om verksamheten vid Ärtholmens snömottagningsplats i början av säsongen ut till bostadslägenheterna i korsningarna mellan Fabriksgatan och Docksgatan samt Eirastranden och Säljägargatan.

Beslutet finns till påseende på regionförvaltningsverkets webbplats www.rfv.fi/tillstandsinformationstjanst diarienummer ESAVI/41222/2022. Ändring i beslutet kan sökas genom att anföra besvär senast 20.10.2023.

Nyckelord

Kontakter

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum