Statskontoret ordnade en auktion för statens skuldförbindelser i euro: resultat

Dela

Auktionsvolymen var sammanlagt 1 977 miljoner euro.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning.
Statskontoret ansvarar för statens upplåning.

Statskontoret ordnade en auktion för statens skuldförbindelser i euro tisdagen den 12 september.

Auktioner för statens skuldförbindelser är en del av statens kortfristiga upplåning. De auktionerade skuldförbindelsernas löptider var 8 och 11 månader.

Auktionsresultat

Skuldförbindelser som förfaller 14 maj 2024:
Auktion bud: 975 miljoner euro
Total budvolym: 1 200 miljoner euro
Godkänd prisnivå/ränta: 97,531 / 3,750 %
Teckningskvot: 1,23

Skuldförbindelser som förfaller 13 augusti 2024:
Auktion bud: 1 002 miljoner euro
Total budvolym: 1 475 miljoner euro
Godkänd prisnivå/ränta: 96,672 / 3,710 %
Teckningskvot: 1,47

Auktionskalendern för kommande auktioner publiceras kvartalsvis.

Nyckelord

Kontakter

Statskontoret ansvarar för statens upplåning, placering av kassamedel och hantering av risker med anknytning till statsskulden. Läs mer: statsskuld.fi