HUS

En ny slags behandling där blodet syresätts utanför kroppen räddade livet på patienter som fått hjärtstillestånd – de första behandlingsresultaten är lovande

Dela

Enligt en färsk studie som genomförts vid HUS överlevde nästan en tredjedel av de patienter som i samband med hjärtstillestånd fått blodet syresatt utanför kroppen, det vill säga ECPR-behandling och återhämtade sig neurologiskt sett bra.

Granskning av läkarenhetens utrustning på morgonen
Granskning av läkarenhetens utrustning på morgonen. På bilden från vänster akutvårdare på vårdnivå inom den prehospitala akutsjukvården Jonna Kilponen, akutläkare Tuukka Puolakka och akutvårdare på vårdnivå inom den prehospitala akutsjukvården Jami Kurki. Bild: HUS / Selma Savage

Trots en kort insatstid och effektiv avancerad hjärt-lungräddning lyckas man inom den prehospitala akutsjukvården inte alltid få i gång blodcirkulationen hos patienter med hjärtstillestånd.  ECPR (extracorporeal cardiopulmonary resuscitation) är en handlingsmodell som utvecklats för dessa situationer där patienten under hjärträddning transporteras till sjukhuset och under hjärt-lungräddningen kopplas till en ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) -apparat som syresätter blodet och leder in det tillbaka i blodomloppet.

ECMO-apparaten som man redan länge utnyttjat inom den hjärtkirurgiska intensivvården har under de senaste åren använts på utvalda patienter som fått hjärtstillestånd och vars blodcirkulation man inte lyckas återställa med konventionell hjärt-lungräddning. Det här kallas ECPR-behandling. Behandlingen syftar till att stödja blodcirkulationen under hjärt-lungräddningen och möjliggöra behandling av orsaken till hjärtstilleståndet samt skapa förutsättningar för patientens egen blodcirkulation att återhämta sig. ECPR-behandling kan ges åt de patienter som uppfyller kriterierna och inte har några betydande underliggande sjukdomar. Vid HUS inleddes ECPR-verksamheten i januari 2016 som ett samarbete mellan Akutens linje för prehospital akutsjukvård, Hjärt- och lungcentrum samt resultatenheten Operationssalar och intensivvård.

Under 2016–2021 deltog den prehospitala akutsjukvårdens läkarenheter inom HUS område i närmare tretusen hjärt-lungräddningsförsök utanför sjukhuset. Av dessa erbjöds patienter i 73 fall till ECPR-behandling på Mejlans sjukhus. Före det fick de alla högklassig konventionell avancerad hjärt-lungräddning. Medelåldern för patienterna var 54 år och mer än 90 procent av dem var män. I merparten av fallen hade orsaken till hjärtstilleståndet fastställts till eller misstänktes vara akut kranskärlssyndrom.

Resultaten står sig i en internationell jämförelse

Patienterna anlände till sjukhuset i genomsnitt 57 minuter efter ett hjärtstillestånd och kopplades till ECMO-apparaten inom 85 minuter från hjärtstilleståndet. Sist och slutligen fick 37 det vill säga lite över hälften av kandidaterna för ECPR-behandling. Av dem klarade 11 (30 procent) hjärtstilleståndet neurologiskt sett bra. Dessutom kom blodcirkulationen i gång för åtta patienter under transporten till sjukhuset och ingen ECMO-apparat behövdes. Allt som allt uppnådde 17 (23 procent) av de patienter som erbjudits ECPR-behandling ett gynnsamt slutresultat.

ECPR patienter hör till de mest tidskritiska patientgrupperna inom den prehospitala akutsjukvården. ”Det har satsats på utbildning och träning både på fältet och vid sjukhusen och därför är det så fint att se hur bra våra resultat står sig i en internationell jämförelse”, berättar forskare, tf avdelningsläkare Tuukka Puolakka vid Akutens linje för prehospital akutsjukvård.

Enligt Puolakka ger studien en bra grund för att utveckla vården av patienter med hjärtstillestånd i fortsättningen. ”Studien visade att kandidaterna för ECPR tillhör en patientgrupp som det lönar sig att satsa på. En del av patienterna har dock inte fått ECMO-vård och å andra sidan är fördröjningen av vården hos oss längre än för utländska center”, berättar Puolakka.

Internationellt sett är ECPR en ny behandlingsform, om vilken det ännu finns knappt om forskningsdata. ”Det är mycket exceptionellt och uppmuntrande att man kan överleva och återhämta sig så bra från ett hjärtstillestånd med så här lång fördröjning”, berättar Akutens linjedirektör för prehospital akutsjukvård Markku Kuisma.

Kontakter

Tuukka Puolakka
tf avdelningsläkare, Akuten, linjen för prehospital akutsjukvård, MKD
tuukka.puolakka@hus.fi, 050 453 0037

Markku Kuisma
linjedirektör, Akuten, linjen för prehospital akutsjukvård, docent
markku.kuisma@hus.fi, 050 427 0210

Bilder

Granskning av läkarenhetens utrustning på morgonen
Granskning av läkarenhetens utrustning på morgonen. På bilden från vänster akutvårdare på vårdnivå inom den prehospitala akutsjukvården Jonna Kilponen, akutläkare Tuukka Puolakka och akutvårdare på vårdnivå inom den prehospitala akutsjukvården Jami Kurki. Bild: HUS / Selma Savage
Ladda ned bild

Länkar

Om HUS

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss.

HUS – Den främsta vården

HUS medietjänst betjänar media mån.–tor. kl. 10–16, fre. kl. 10–15 på tfn 050 427 2875 eller per e-post viestinta@hus.fi

Andra språk

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum